Typ danych    Wyliczenie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Żądanie/Wymaganie umożliwia wybór sposobu przydzielania zasobów przy użyciu Kreatora podstawiania zasobów. Można zażądać użycia określonego zasobu w przypadku, gdy nie z nadmierną alokacją, wymagać użycia tylko określonego zasobu lub użyć dowolnego kwalifikowanego zasobu, który ma uzyskać najkrótszy harmonogram.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Żądanie/Wymaganie do części arkusza w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli chcesz wyświetlić lub zmienić typ podstawiania zasobów dla przydziału. Ustawienie Żądanie wskazuje, że określonego zasobu należy używać, jeśli nie z nadmierną alokacją zasobu. Ustawienie Wymaganie wskazuje, że należy użyć określonego zasobu i nie musi on zostać podstawiony. Puste ustawienie (ustawienie domyślne) oznacza, że do zadania można przydzielić dowolny kwalifikowany zasób. Ten zasób jest jednym z najkrótszych harmonogramów we wszystkich projektach.

Przykład    Do zadania jest przydzielany zasób. Wiadomo, że ten zasób jest jedynym zasobem umożliwiającym wykonanie zadania. Aby zachować ten przydział zasobu po uruchomieniu Kreatora podstawiania zasobów, wybierz pozycję Wymagaj w polu Żądanie/Wymaganie dla przydziału.

Uwagi    To pole jest również dostępne w oknie dialogowym Przydzielanie zasobów, na karcie Zasoby w oknie dialogowym Informacje o zadaniu oraz na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o przydziałach.

Pole Żądanie/Wymaganie jest wyłączone dla zasobów ogólnych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×