Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA.HARMONICZNA w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią harmoniczną zbioru danych. Średnia harmoniczna jest odwrotnością średniej arytmetycznej odwrotności.

Składnia

ŚREDNIA.HARMONICZNA(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ŚREDNIA.HARMONICZNA występują następujące argumenty.

  • Liczba1; liczba2;...    Argument liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których jest obliczana średnia. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można użyć pojedynczej tablicy lub odwołania do tablicy.

Spostrzeżenia

  • Średnia harmoniczna jest zawsze mniejsza niż średnia geometryczna, która jest zawsze mniejsza niż średnia arytmetyczna.

  • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

  • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

  • Jeśli dowolny punkt danych ≤ 0, funkcja ŚREDNIA.ŚREDNIA zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Równanie dla średniej harmonicznej przedstawia się tak:

    Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

4

5

8

7

11

4

3

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.HARMONICZNA(A2:A8)

Średnia harmoniczna zestawu danych w zakresie A2:A8.

5,028376

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×