Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Aby zmienić wiersze tekstu w listę numerowaną, zaznacz listę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Numerowanie. Każdy wiersz lub akapit stanie się elementem numerowanym.

Wyróżniona opcja Numerowanie na karcie Narzędzia główne

Zaczynasz od pustej strony?

  1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić listę numerowaną.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie.

  3. Wybierz styl numeracji, a następnie zacznij pisać.

    Galeria numerowania widoczna na karcie Narzędzia główne.

  4. Naciśnij klawisz Enter za każdym razem, gdy chcesz wstawić nowy element numerowany, lub naciśnij klawisz Enter dwukrotnie, aby zakończyć listę numerowaną.

Porady: 

  • Jeśli rozpoczniesz akapit znakiem gwiazdki lub numerem 1., program Word założy, że rozpoczynasz listę punktowaną lub numerowaną, i wyświetli przycisk Opcje autokorekty. Aby uniknąć zamiany tekstu na listę, kliknij wyświetlony przycisk, a następnie kliknij opcję Zatrzymaj automatyczne tworzenie list numerowanych.

  • Opcje numerowania widoczne w oknie Autokorekty

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×