Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ADR.POŚR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca odwołanie wyznaczone przez ciąg tekstowy. Odwołania są obliczane natychmiast, aby wyświetlić ich zawartość. Należy skorzystać z funkcji ADR.POŚR, aby zmienić odwołanie do komórki w formule bez zmieniania samej formuły.

Składnia

ADR.POŚR(adres_tekst;[a1])

Składnia funkcji ADR.POŚR obejmuje następujące argumenty:

 • Ref_text    Argument wymagany. Odwołanie do komórki zawierającej odwołanie w stylu A1, odwołanie w stylu W1K1, nazwę zdefiniowaną jako odwołanie lub odwołanie do komórki jako ciąg tekstowy. Jeśli ref_text nie jest prawidłowym odwołaniem do komórki, funkcja INDIRECT zwraca wartość #REF! wartość błędu.

  • Jeśli ref_text się do innego skoroszytu (odwołanie zewnętrzne), ten skoroszyt musi być otwarty. Jeśli skoroszyt źródłowy nie jest otwarty, funkcja INDIRECT zwraca #REF! wartość błędu.

   Uwaga    Odwołania zewnętrzne nie są obsługiwane w Excel Web App.

  • Jeśli ref_text odwołanie do zakresu komórek spoza limitu wierszy 1 048 576 lub limitu kolumny 16 384 (XFD), funkcja POŚR zwraca #REF! .

   Uwaga    To zachowanie różni się od Excel starszych niż Microsoft Office Excel 2007, które ignorują przekroczony limit i zwracają wartość.

 • A1    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, jaki typ odwołania znajduje się w komórce adres_tekst.

  • Jeśli wartością argumentu a1 jest PRAWDA lub jest on pominięty, argument adres_tekst jest interpretowany jako odwołanie typu A1.

  • Jeśli wartością argumentu a1 jest FAŁSZ, argument adres_tekst jest interpretowany jako odwołanie typu W1K1.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

B2

1,333

B3

45

Jerzy

10

5

62

Formuła

Opis

Wynik

'=ADR.POŚR(A2)

Wartość odwołania w komórce A2. Odwołanie prowadzi do komórki B2, która zawiera wartość 1,333.

1,333

'=ADR.POŚR(A3)

Wartość odwołania w komórce A3. Odwołanie prowadzi do komórki B3, która zawiera wartość 45.

45

'=ADR.POŚR(A4)

Komórka B4 ma zdefiniowaną nazwę „Jerzy”, więc odwołanie do tej nazwy prowadzi do komórki B4, która zawiera wartość 10.

10

'=ADR.POŚR("B"&A5)

Łączy „B” z wartością w komórce A5, która wynosi 5. Ta wartość z kolei odwołuje się do komórki B5, która zawiera wartość 62.

62

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×