Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych. Funkcja AGREGUJ może stosować różne funkcje agregujące do listy lub bazy danych, oferując przy tym opcję ignorowania ukrytych wierszy i wartości błędów.

Składnia

Forma odwołaniowa

AGREGUJ(Funkcja_nr; opcje;odw1; [odw2];...)

Forma tablicowa

AGREGUJ(Funkcja_nr; opcje;tablica;[k])

W składni funkcji AGREGUJ występują następujące argumenty:

 • Funkcja_nr     Argument wymagany. Liczba od 1 do 19, określająca funkcję, która ma zostać użyta.

Funkcja_nr

Funkcja

1

ŚREDNIA

2

ILE.LICZB

3

ILE.NIEPUSTYCH

4

MAX

5

MIN

6

ILOCZYN

7

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

8

ODCH.STAND.POPUL

9

SUMA

10

WARIANCJA.PRÓBKI

11

WARIANCJA.POP

12

MEDIANA

13

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART

14

MAX.K

15

MIN.K

16

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

17

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

18

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

19

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

 • Opcje     Argument wymagany. Wartość liczbowa określająca, które wartości z zakresu obliczeń funkcji mają być ignorowane.

  Uwaga: Funkcja nie zignoruje ukrytych wierszy ani zagnieżdżonych funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ, jeśli argument tablicy zawiera obliczenie, na przykład: =AGREGUJ(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Opcja

Zachowanie

0 lub pominięty

Ignoruj zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

1

Ignoruj ukryte wiersze oraz zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

2

Ignoruj wartości błędów oraz zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

3

Ignoruj ukryte wiersze, wartości błędów oraz zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

4

Nie ignoruj niczego

5

Ignoruj ukryte wiersze

6

Ignoruj wartości błędów

7

Ignoruj ukryte wiersze i wartości błędów

 • Odw1     Argument wymagany. Jest to pierwszy argument liczbowy dla funkcji przyjmujących kilka argumentów liczbowych, z których ma być agregowana wartość.

 • Odw2;...     Argumenty opcjonalne. Są to argumenty liczbowe od 2 do 253, dla których ma być agregowana wartość.

  W przypadku funkcji pobierających tablicę argument odw1 jest tablicą, formułą tablicową lub odwołaniem do zakresu komórek, dla których ma zostać zagregowana wartość. Odw2 jest drugim argumentem, wymaganym w niektórych funkcjach. Argumentu odw2 wymagają następujące funkcje:

Funkcja

MAX.K(tablica;k)

MIN.K(tablica;k)

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(tablica;k)

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK(tablica;kwartyl)

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(tablica;k)

KWARTYL.PRZEDZ.OTW(tablica;kwartyl)

Spostrzeżenia

Funkcja_nr :

 • Natychmiast po wpisaniu argumentu funkcja_nr przy wprowadzaniu funkcji AGREGUJ do komórki arkusza zostanie wyświetlona lista wszystkich funkcji, których można użyć jako argumentów.

Błędy:

 • Jeśli jest wymagany drugi argument odw, a nie podano argumentu, funkcja AGREGOJ zwraca #VALUE! .

 • Jeśli co najmniej jedno z odwołań jest 3-W, funkcja AGREGOJ zwraca #VALUE! wartość błędu.

Typ zakresu:

 • Funkcja AGREGUJ jest przeznaczona dla kolumn danych i zakresów pionowych. Nie zaprojektowano jej dla wierszy danych ani zakresów poziomych. W przypadku obliczania sumy częściowej zakresu poziomego przy użyciu opcji 1, na przykład za pomocą wyrażenia AGREGUJ(1;1;odw1), ukrycie kolumny nie będzie miało wpływu na wartość sumy zagregowanej. Jednak ukrycie wiersza w zakresie pionowym ma wpływ na wartość zagregowaną.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

#DZIEL/0!

82

72

65

30

95

#LICZBA!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Formuła

Opis

Wynik

=AGREGUJ(4;6;A1:A11)

Oblicza wartość maksymalną i ignoruje wartości błędów w zakresie

96

=AGREGUJ(14;6;A1:A11;3)

Oblicza trzecią co do wielkości wartość i ignoruje wartości błędów w zakresie

72

=AGREGUJ(15;6;A1:A11)

Powróci #VALUE! . Wynika to z tego, że funkcja AGREGUJĄC oczekuje drugiego argumentu ref, ponieważ funkcja (SMALL) tego argumentu wymaga.

#ARG!

=AGREGUJ(12;6;A1:A11;B1:B11)

Oblicza medianę, ignorując wartości błędów w zakresie

68

=MAX(A1:A2)

Zwraca wartość błędu, ponieważ zakres obliczeń zawiera wartości błędów

#DZIEL/0!

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×