Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych. Funkcja AGREGUJ może stosować różne funkcje agregujące do listy lub bazy danych, oferując przy tym opcję ignorowania ukrytych wierszy i wartości błędów.

Składnia

Forma odwołaniowa

AGREGUJ(Funkcja_nr; opcje;odw1; [odw2];...)

Forma tablicowa

AGREGUJ(Funkcja_nr; opcje;tablica;[k])

W składni funkcji AGREGUJ występują następujące argumenty:

 • Funkcja_nr     Argument wymagany. Liczba od 1 do 19, określająca funkcję, która ma zostać użyta.

Funkcja_nr

Funkcja

1

ŚREDNIA

2

ILE.LICZB

3

ILE.NIEPUSTYCH

4

MAX

5

MIN

6

ILOCZYN

7

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

8

ODCH.STAND.POPUL

9

SUMA

10

WARIANCJA.PRÓBKI

11

WARIANCJA.POP

12

MEDIANA

13

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART

14

MAX.K

15

MIN.K

16

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

17

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

18

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

19

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

 • Opcje     Argument wymagany. Wartość liczbowa określająca, które wartości z zakresu obliczeń funkcji mają być ignorowane.

  Uwaga: Funkcja nie zignoruje ukrytych wierszy ani zagnieżdżonych funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ, jeśli argument tablicy zawiera obliczenie, na przykład: =AGREGUJ(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)

Opcja

Zachowanie

0 lub pominięty

Ignoruj zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

1

Ignoruj ukryte wiersze oraz zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

2

Ignoruj wartości błędów oraz zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

3

Ignoruj ukryte wiersze, wartości błędów oraz zagnieżdżone funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ

4

Nie ignoruj niczego

5

Ignoruj ukryte wiersze

6

Ignoruj wartości błędów

7

Ignoruj ukryte wiersze i wartości błędów

 • Odw1     Argument wymagany. Jest to pierwszy argument liczbowy dla funkcji przyjmujących kilka argumentów liczbowych, z których ma być agregowana wartość.

 • Odw2;...     Argumenty opcjonalne. Są to argumenty liczbowe od 2 do 253, dla których ma być agregowana wartość.

  W przypadku funkcji pobierających tablicę argument odw1 jest tablicą, formułą tablicową lub odwołaniem do zakresu komórek, dla których ma zostać zagregowana wartość. Odw2 jest drugim argumentem, wymaganym w niektórych funkcjach. Argumentu odw2 wymagają następujące funkcje:

Funkcja

MAX.K(tablica;k)

MIN.K(tablica;k)

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(tablica;k)

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK(tablica;kwartyl)

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(tablica;k)

KWARTYL.PRZEDZ.OTW(tablica;kwartyl)

Spostrzeżenia

Funkcja_nr :

 • Natychmiast po wpisaniu argumentu funkcja_nr przy wprowadzaniu funkcji AGREGUJ do komórki arkusza zostanie wyświetlona lista wszystkich funkcji, których można użyć jako argumentów.

Błędy:

 • Jeśli jest wymagany drugi argument odw, a nie podano argumentu, funkcja AGREGOJ zwraca #VALUE! .

 • Jeśli co najmniej jedno z odwołań jest 3-W, funkcja AGREGOJ zwraca #VALUE! wartość błędu.

Typ zakresu:

 • Funkcja AGREGUJ jest przeznaczona dla kolumn danych i zakresów pionowych. Nie zaprojektowano jej dla wierszy danych ani zakresów poziomych. W przypadku obliczania sumy częściowej zakresu poziomego przy użyciu opcji 1, na przykład za pomocą wyrażenia AGREGUJ(1;1;odw1), ukrycie kolumny nie będzie miało wpływu na wartość sumy zagregowanej. Jednak ukrycie wiersza w zakresie pionowym ma wpływ na wartość zagregowaną.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

#DZIEL/0!

82

72

65

30

95

#LICZBA!

63

31

53

96

71

32

55

81

83

33

100

53

91

34

89

Formuła

Opis

Wynik

=AGREGUJ(4;6;A1:A11)

Oblicza wartość maksymalną i ignoruje wartości błędów w zakresie

96

=AGREGUJ(14;6;A1:A11;3)

Oblicza trzecią co do wielkości wartość i ignoruje wartości błędów w zakresie

72

=AGREGUJ(15;6;A1:A11)

Powróci #VALUE! . Wynika to z tego, że funkcja AGREGUJĄC oczekuje drugiego argumentu ref, ponieważ funkcja (SMALL) tego argumentu wymaga.

#ARG!

=AGREGUJ(12;6;A1:A11;B1:B11)

Oblicza medianę, ignorując wartości błędów w zakresie

68

=MAX(A1:A2)

Zwraca wartość błędu, ponieważ zakres obliczeń zawiera wartości błędów

#DZIEL/0!

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×