Za pomocą akcji makra WyświetlJawdrędzieżowyPointer w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można zmienić wskaźnik myszy na obraz klepsydry (lub innej wybranej ikony) makro jest uruchomiony. Ta akcja makra może wskazywać wizualnie, że makro jest uruchomione. Jest to szczególnie przydatne, gdy uruchamianie akcji makra lub samego makra trwa długo.

Ważne: Począwszy od programu Access 2010, akcja makra Klepsydra została zmieniona na DisplayHourglassPointer.

Uwaga: Akcja makra WyświetlJednopsydręce (DisplayHourglassPointer) nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra DisplayHourglassPointer ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Klepsydra wł.

Wybierz pozycję Tak (wyświetl ikonę) lub Nie (wyświetl normalny wskaźnik myszy) w polu Klepsydra na. Wartość domyślna to Tak.

Spostrzeżenia

Tej akcji często używa się, jeśli została echo wyłączona przy użyciu akcji Echo. Gdy echo jest wyłączone, Access aktualizacji ekranu do momentu jego zakończeniu.

Po zakończeniu działania makra program Access automatycznie resetuje argument Klepsydra on na wartość Nie.

Uwagi: 

  • W systemie Microsoft Windows jest to ikona ustawiona dla zajętego w oknie dialogowym Właściwości myszy w Panelu sterowania systemu Windows.

  • Jeśli chcesz, możesz wybrać inną ikonę.

Aby uruchomić akcję makra DisplayHourglassPointer w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Hourglass obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×