Akcja makra MaksymalizujWindow (MaximizeWindow)

Jeśli Access w celu używania nakładających się okien zamiast dokumentów na kartach, możesz użyć akcji makra MaksymalizujDymWindow, aby powiększyć aktywne okno tak, aby wypełniało okno programu Access. Ta akcja umożliwia wyświetlanie możliwie dużej części obiektu w aktywnym oknie.

Uwaga: Tej akcji nie można zastosować do okien kodu w Edytorze Visual Basic. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na okna kodu, zobacz temat właściwości WindowState.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, nazwę akcji makra Maksymalizuj zmieniono na MaximizeWindow.

Uwaga: Akcja makra MaximizeWindow nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra MaximizeWindow nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Ta akcja ma taki sam skutek, jak kliknięcie przycisku Maksymalizuj w prawym górnym rogu okna lub kliknięcie pozycji Maksymalizuj w menu kontrolki okna.

Za pomocą akcji makra Przywróć można przywrócić zmaksymalizowane okno do poprzedniego rozmiaru.

Porady

  • Może być konieczne użycie akcji makra SelectObject, jeśli okno, które chcesz zmaksymalizować, nie jest aktywnym oknem.

  • Po zmaksymalizowaniu okna w programie Access wszystkie inne okna są również zmaksymalizowane po ich otwarciu lub przełączeniu do nich. Formularze podręczne nie są jednak zmaksymalizowane. Jeśli chcesz, aby formularz zachowywał swój rozmiar, gdy inne okna są zmaksymalizowane, ustaw dla właściwości menu Podręczne wartość Tak.

Aby uruchomić akcję makra MaximizeWindow w module języka Visual Basic for Applications, użyj metody Maksymalizuj obiekt DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×