W bazach danych programu Access można użyć akcji makra MessageBox w celu wyświetlenia okna komunikatu zawierającego ostrzeżenie lub komunikat informacyjny. Możesz na przykład użyć akcji makra MessageBox z sprawdzanie poprawności makrami. W przypadku kontrolka lub rekord błędu sprawdzania poprawności w makrze w oknie komunikatu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie oraz instrukcje dotyczące rodzaju danych, które powinny zostać wprowadzone.

Uwaga: Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, akcja makra MsgBox została zmieniona na MessageBox.

Ustawienie baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

W bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych akcja makra MessageBox ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Komunikat

Tekst w polu wiadomości. Wprowadź tekst wiadomości w polu argumentu Wiadomość. Możesz wpisać maksymalnie 255 znaków lub wprowadzić wyrażenie (poprzedzone znakiem równości).

Sygnał dźwiękowy

Określa, czy podczas odsyłania wiadomości komputer lub głośnik urządzenia będzie słyszeć dźwięk. Wybierz pozycję Tak (dźwięk dźwiękowy) lub Nie (nie wybrzmiaj sygnału dźwiękowego). Wartość domyślna to Tak.

Type (Typ)

Typ okna wiadomości. Każdy typ ma inną ikonę. Wybierz pozycję Brak,Krytyczne,Ostrzeżenie?, Ostrzeżenie!lub Informacje. Wartością domyślną jest Brak.

Tytuł

Tekst wyświetlany w oknie komunikatu pasek tytułu. Na przykład na pasku tytułu może być wyświetlany komunikat "Sprawdzanie poprawności identyfikatora klienta". Jeśli pozostawisz ten argument pusty, zostanie wyświetlony komunikat "Microsoft Access".

Ustawienie aplikacji sieci Web programu Access

W aplikacjach sieci Web programu Access akcja makra MessageBox ma tylko jeden argument.

Argument akcji

Opis

Komunikat

Tekst w polu wiadomości. Wprowadź tekst wiadomości w polu argumentu Wiadomość. Możesz wpisać maksymalnie 255 znaków lub wprowadzić wyrażenie (poprzedzone znakiem równości).

Spostrzeżenia

W bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można użyć akcji makra MessageBox, aby utworzyć sformatowany komunikat o błędzie podobny do wbudowanych komunikatów o błędach wyświetlanych przez Access. Akcja makra MessageBox umożliwia dostarczenie wiadomości w trzech sekcjach dla argumentu Wiadomość. Sekcje oddziela się znakiem "@".

W poniższym przykładzie jest wyświetlane sformatowane okno wiadomości z poeksaną wiadomością. Pierwsza sekcja tekstu w wiadomości jest wyświetlana jako pogrubiony nagłówek. Druga sekcja jest wyświetlana jako zwykły tekst pod tym nagłówkiem. Trzecia sekcja jest wyświetlana jako zwykły tekst poniżej drugiej sekcji z pustym wierszem między nimi.

Wpisz następujący ciąg w argumentie Wiadomość:

Nieprawidłowy przycisk!@This nie powoduje work.@Try innego.

Uwaga: Tej specjalnej techniki formatowania nie można używać w aplikacjach sieci Web programu Access.

Nie można uruchomić akcji MessageBox w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Zamiast tego użyj funkcji MsgBox.

Przykłady

Scenariusze dotyczące okna wiadomości

W poniższych przykładach przedstawiono różne typy scenariuszy korzystania z akcji makra MessageBox.

Akcja

Argument

Komentarz

MessageBox

Komunikat:Przejdź do rekordu dostawcy, którego produkty chcesz wyświetlić, a następnie ponownie kliknij przycisk Przejrzyj produkty.

Sygnał dźwiękowy: Nie

Typ: Brak

Tytuł:Wybierz dostawcę

W tym przykładzie, jeśli w formularzu Dostawcy nie ma bieżącego dostawcy, wyświetl komunikat. W programie Access nie jest wyświetlana ikona z komunikatem.

MessageBox

Komunikat:Przed podjęciem próby zapisania rekordu wprowadź nazwę dostawcy.

SygnalizujDźwiękiem: Tak

Typ: Ostrzeżenie!

Tytuł:Brak nazwy dostawcy

W tym przykładzie, jeśli w rekordzie nie podano nazwy dostawcy przy próbie zapisania rekordu, wyświetl komunikat dźwiękowy. W programie Access zostanie wyświetlona ikona wykrzyknika z tą wiadomością.

MessageBox

Komunikat:="Dostawca" & [Formularze]! [Dostawcy]! [Nazwa dostawcy] & " jest już w bazie danych".

SygnalizujDźwiękiem: Tak

Typ: Krytyczne

Tytuł:Zduplikowany dostawca

W tym przykładzie bazy danych dla komputerów stacjonarnych użytkownik wprowadził zduplikowaną nazwę dostawcy w formularzu Dostawcy. W argumentie Wiadomość wyrażenie łączy niestandardowy tekst wiadomości i wyświetla nazwę dostawcy wpisaną przez użytkownika w kontrolce Nazwa dostawcy w formularzu Dostawcy. Program Access wyświetli komunikat z dźwiękiem dźwiękowym i ikoną krytyczną z tą wiadomością.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×