Akcja makra SygnalizujDźwiękiem (Beep)

Przy użyciu akcji SygnalizujDźwiękiem możesz odtworzyć sygnał dźwiękowy przez głośnik komputera.

Uwaga: Akcja makra SygnalizujDźwiękiem nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja SygnalizujDźwiękiem nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Możesz użyć akcji SygnalizujDźwiękiem do zasygnalizowania następujących sytuacji:

  • Wystąpiły istotne zmiany na ekranie.

  • Wprowadzono dane niewłaściwego typu — miejsce wystąpienia błędu: kontrolka. Przykład: kontrolka typu pole tekstowe zawiera dane liczbowe.

  • Wskazane makro zakończyło wykonywanie akcji lub doszło do określonego momentu w procedurze.

Częstotliwość i czas trwania sygnału dźwiękowego są zależne od sprzętu — mogą być różne na różnych komputerach.

Aby uruchomić akcję SygnalizujDźwiękiem w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Beep obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×