Akcji makra UruchomAplikację można użyć w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych w celu uruchomienia aplikacji opartej na systemie Microsoft Windows, takiej jak Excel, Word lub PowerPoint, z poziomu pakietu Microsoft Office. Możesz na przykład wkleić dane arkusza kalkulacyjnego programu Excel do bazy danych programu Access.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Podczas uruchamiania plików wykonywalnych lub kodu w makrach lub aplikacjach należy zachować ostrożność. Pliki wykonywalne lub kod mogą być używane do wykonywania akcji, które mogą naruszyć bezpieczeństwo komputera i danych.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, akcja makra RunApp została zmieniona na RunApplication.

Uwaga: Ta akcja nie będzie dozwolona, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra UruchomAplikację ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Wiersz polecenia

Informacje wiersz polecenia służące do uruchamiania aplikacji (wraz ze ścieżką i innymi potrzebnymi parametrami, takimi jak przełączniki uruchamiane w danym trybie). Wprowadź wiersz polecenia w polu Wiersz polecenia w sekcji Argumenty akcji w oknie projektu makra. Jest to argument wymagany.

Uwagi

Aplikacja wybrana z tą akcją makra ładuje się i działa na pierwszym planie. Plik makro z tą akcją będzie nadal działać po uruchomieniu aplikacji.

Dane można przesyłać między drugą aplikacją a programem Access przy użyciu obiektu dynamicznej wymiany danych (DDE) systemu Microsoft Windows lub Schowka. Za pomocą akcji makra WyślijKlucze możesz wysyłać naciśnięcia klawiszy do innej aplikacji (chociaż DDE jest bardziej skuteczną metodą przesyłania danych). Dane można także udostępniać między aplikacjami przy użyciu automatyzacji.

Aplikacje oparte na systemie MS-DOS są uruchamiane w oknie systemu MS-DOS w środowisku systemu Windows.

W systemach operacyjnych Windows istnieje wiele sposobów uruchamiania aplikacji, w tym uruchomienie programu z Eksploratora Windows, użycie polecenia Uruchom w menu Start i dwukrotne kliknięcie ikony programu na pulpicie systemu Windows.

Nie można uruchomić akcji makra UruchomPlikację w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Zamiast tego użyj funkcji powłoki VBA.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×