Akcji makra UruchomMenuCommand w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można użyć w celu uruchomienia wbudowanego Access polecenia.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, akcja makra UruchomCommand została zmieniona na RunMenuCommand. Argumenty dla tej akcji makra pozostają bez zmian.

Ustawienie

Akcja UruchomCommandMenu ma następujący argument akcji.

Argument akcji

Opis

Polecenie

Nazwa polecenia, które chcesz uruchomić. Pole Polecenie zawiera dostępne wbudowane polecenia programu Access wyświetlone w kolejności alfabetycznej. Jest to argument wymagany.

Uwagi

Akcji UruchomMenuCommand można użyć w celu uruchomienia polecenia programu Access z niestandardowego paska menu, globalny pasek menu, niestandardowego menu skrótów lub globalne menu skrótów.

Akcji UruchomMenuCommand można użyć w makrze z wyrażeniami warunkowym, aby uruchomić polecenie w zależności od określonych warunków.

Po przekonwertowaniu bazy danych programu Access z wcześniejszej wersji programu Access niektóre polecenia mogą być niedostępne. Polecenie może mieć inną nazwę, znajdować się w innym menu lub być już niedostępne w programie Access. Akcji DoMenuItem dla takich poleceń nie można przekonwertować na akcje UruchomMenuCommand. Po otwarciu makra program Access wyświetli akcję UruchomCommandMenu z pustym argumentem Command dla takich poleceń. Należy edytować makro i wprowadzić prawidłowy argument polecenia lub usunąć akcję UruchomMenuCommand.

Aby uruchomić akcję UruchomCommandMenu w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody RunCommand obiektu Application. Jest to odpowiednik metody RunCommand obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×