Akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings)

Aby włączyć lub wyłączyć komunikaty systemowe w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, można użyć akcji makra UstawWarningi.

Uwaga: Ta akcja nie będzie dozwolona, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra UstawWarningi ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Wł. ostrzeżenia

Określa, czy mają być wyświetlane komunikaty systemowe. Kliknij przycisk Tak (aby włączyć komunikaty systemowe) lub Nie (aby wyłączyć komunikaty systemowe) w polu Ostrzeżenia w sekcji Argumenty akcji w oknie projektu makra. Wartość domyślna to Nie.

Spostrzeżenia

Za pomocą tej akcji można zapobiec zatrzymaniu modalność komunikatów i ostrzeżeń oraz okien makro. Jednak zawsze są wyświetlane komunikaty o błędach. Ponadto program Access wyświetla wszystkie okna dialogowe, które wymagają wprowadzenia danych innych niż tylko wybranie przycisku (takiego jak OK,Anuluj,Taklub Nie)— na przykład dowolne okno dialogowe wymagające wprowadzenia tekstu lub wybrania jednej z kilku opcji.

Wykonanie tej akcji z argumentem Ostrzeżeń przy ustawionym na wartość Nie ma taki sam skutek jak naciśnięcie klawisza ENTER przy każdym wyświetlaniu ostrzeżenia lub okna komunikatu. Zazwyczaj w odpowiedzi na ostrzeżenie lub komunikat jest wybierany przycisk OK lub Tak.

Po zakończeniu wyświetlania makra program Access automatycznie ponownie włączy wyświetlanie komunikatów systemowych.

Często używa się tej akcji z akcją makra Echo, która ukrywa wyniki makra do momentu jego zakończeniu. Za pomocą akcji makra UstawWarningi możesz również ukryć ostrzeżenia i pola komunikatów.

Mimo że akcja makra UstawWarningi może uprościć interakcje z makrami, należy zachować ostrożność przy wyłączaniu komunikatów systemowych. W niektórych sytuacjach kontynuowanie makra jest niechcące, jeśli zostanie wyświetlony określony komunikat ostrzegawczy. Jeśli wyniki wszystkich akcji makr nie są pewne, nie należy używać tej akcji.

Aby uruchomić akcję UstawWarningi w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody SetWarnings obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×