Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Możesz użyć akcji UstawWłaściwość w celu ustawienia właściwości kontrolki w formularzu lub raporcie w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Za pomocą akcji UstawWłaściwość możesz również ustawić właściwość kontrolki w widoku listy lub w widoku pustym w aplikacji sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja UstawWłaściwość ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa kontrolki

Wpisz nazwę pola lub kontrolki, dla których chcesz ustawić wartość właściwości. Użyj tylko nazwy kontrolki, a nie pełnej składni. Jeśli chcesz ustawić właściwość dla bieżącego formularza lub raportu, pozostaw ten argument pusty.

Właściwość

Wybierz właściwość, którą chcesz ustawić. Lista właściwości, które można ustawić przy użyciu tej akcji, znajduje się w sekcji Uwagi w tym artykule.

Wartość

Wpisz wartość, którą chcesz ustawić dla tej właściwości. W bazach danych dla komputerów stacjonarnych w przypadku właściwości z wartościami „Tak” lub „Nie” wpisz -1 dla wartości Tak, a 0 dla wartości Nie. W aplikacjach sieci Web programu Access w przypadku właściwości z wartościami „Tak” lub „Nie” wpisz Tak lub Nie.

Uwagi

  • Przy użyciu akcji UstawWłaściwość w bazach danych dla komputerów stacjonarnych możesz ustawić następujące właściwości kontrolki: Włączony, Widoczny, Zablokowany, Lewa krawędź, Górna krawędź, Szerokość, Wysokość, Kolor treści, Kolor tła lub Podpis.

    Uwaga: Nie we wszystkich typach kontrolek w bazach danych dla komputerów stacjonarnych jest obsługiwane ustawianie wszystkich powyższych właściwości.

  • W aplikacjach sieci Web programu Access możesz ustawić następujące właściwości kontrolek: Włączony, Widoczny, KolorCzcionki, KolorTła, Podpis lub Wartość.

    Uwaga: Nie we wszystkich typach kontrolek w aplikacjach sieci Web programu Access jest obsługiwane ustawianie wszystkich powyższych właściwości. W aplikacjach sieci Web programu Access można używać akcji makra UstawWłaściwość tylko w widoku listy i w widoku pustym.

  • W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości argumentu Wartość nie występuje błąd, ale program Access może zmienić właściwość na inną wartość, w zależności od tego, jak zostanie zinterpretowany ten argument.

  • W bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych akcję UstawWłaściwość w makrach autonomicznych należy zawsze poprzedzić akcją wybierającą formularz lub raport zawierający kontrolkę, dla której ma zostać ustawiona właściwość. Jeśli formularz lub raport nie jest otwarty, możesz użyć akcji OtwórzFormularz lub OtwórzRaport, aby otworzyć go i wybrać. Jeśli formularz lub raport jest już otwarty, możesz użyć akcji WybierzObiekt, aby go wybrać. Następnie możesz użyć akcji UstawWłaściwość w celu ustawienia właściwości. Wybieranie obiektu nie jest konieczne, jeśli używasz akcji UstawWłaściwość w makrze osadzonym w kontrolce w tym samym formularzu lub raporcie, w którym znajduje się kontrolka, dla której chcesz ustawić właściwość.

  • Aby uruchomić akcję UstawWłaściwość w module VBA, użyj metody SetProperty obiektu DoCmd.

Przykład

Następujące makro ustawia właściwość Włączony kontrolki o nazwie txtOpis na 0 w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Innymi słowy: wyłącza tę kontrolkę.

Akcja

Argumenty

UstawWłaściwość

Nazwa kontrolki: txtOpis

Właściwość: Włączony

Wartość: 0

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×