Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Akcji UsuńObiekt w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można użyć w celu usunięcia określonego obiektu bazy danych.

Uwaga: Ta akcja nie będzie dozwolona, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga: Akcja makra UsuńObiekt nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja DeleteObject ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu do usunięcia. Kliknij pozycję Tabela, Zapytanie, Formularz, Raport, Makro, Moduł, Strona dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, Procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu w sekcji Argumenty akcji okienka Konstruktor makr. Aby usunąć obiekt zaznaczony w okienku nawigacji, pozostaw ten argument pusty.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu do usunięcia. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty znajdujące się w bazie danych, których typ wskazano w argumencie Typ obiektu. Jeśli pole Typ obiektu pozostaw puste, pozostaw to pole również puste.

Jeśli w pliku danych zostanie uruchomione makro zawierające akcję DeleteObject baza danych bibliotek program Access najpierw szuka obiektu o tej nazwie w bazie danych biblioteki, a następnie w bieżącej bazie danych.

Ostrzeżenie: Jeśli pola Typ obiektu i Nazwa obiektu pozostaw puste, program Access usunie obiekt zaznaczony w okienku nawigacji bez wyświetlania komunikatu ostrzegawczego po napotkania akcji UsuńObiekt.

Spostrzeżenia

Za pomocą akcji UsuńObiekt można usunąć obiekty tymczasowe utworzone podczas uruchamiania makra. Na przykład za pomocą akcji OtwórzKwerendę można uruchomić zapytanie tworzące tabele tworzącą tabelę tymczasową. Po zakończeniu używania tabeli tymczasowej możesz użyć akcji DeleteObject, aby ją usunąć.

Ta akcja ma taki sam skutek, jak zaznaczenie obiektu w okienku nawigacji, a następnie naciśnięcie klawisza DEL lub kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji i kliknięcie pozycji Usuń.

Aby uruchomić akcję DeleteObject w module języka Visual Basic for Applications, możesz użyć metody DeleteObject obiektu DoCmd.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×