Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject)

Akcji makra SelectObject w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych można użyć w celu wybrania określonego obiektu bazy danych.

Ustawienie

Akcja makra SelectObject ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu bazy danych do wybrania. Kliknij pozycjęTabela, Zapytanie,Formularz,Raport, Makro, Moduł, Strona dostępu do danych,Widok serwera, Diagram,Procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu w sekcji Argumenty akcji w oknie projektu makra. Jest to argument wymagany.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu do wybrania. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty znajdujące się w bazie danych, których typ wskazano w argumencie Typ obiektu. Jest to argument wymagany, chyba że ustawisz dla argumentu W okienku nawigacji wartość Tak.

Uwaga: Nazwy obiektów widokuserwera, diagramulub procedury składowanej nie są wyświetlane w polu Nazwa obiektu projektu programu Access (adp).

W okienku nawigacji

Określa, Access zaznacza obiekt w okienku nawigacji. Kliknij przycisk Tak (aby zaznaczyć obiekt w okienku nawigacji) lub Nie (nie w celu zaznaczenia obiektu w okienku nawigacji). Wartość domyślna to Nie.

Spostrzeżenia

Akcja makra SelectObject działa z dowolnym obiektem programu Access, który może odbierać fokus. Ta akcja powoduje ustawianie fokusu dla określonego obiektu i przedstawia obiekt, jeśli jest ukryty. Jeśli obiekt jest obiektem formularz, akcja makra SelectObject ustawia dla właściwości Widoczny formularz wartość Tak i zwraca formularz do trybu ustawionego na podstawie jego właściwości formularza (na przykład jako modalność lub formularz podręczny ).

Jeśli obiekt nie jest otwarty w jednym z innych okien programu Access, możesz go zaznaczyć w okienku nawigacji, ustawiając dla argumentu W okienku nawigacji wartość Tak. Jeśli ustawisz argument w okienku nawigacji na wartość Nie,przy próbie zaznaczenia obiektu, który nie jest otwarty, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Często za pomocą tej akcji można zaznaczyć obiekt, na którym chcesz wykonać dodatkowe akcje. Jeśli na przykład w programie Access skonfigurowano używanie nakładających się okien zamiast dokumentów na kartach, można przywrócić zminimalizowany obiekt (za pomocą akcji makra PrzywróćWindow) lub zmaksymalizować okno zawierające obiekt, z którym chcesz pracować (za pomocą akcji makra MaximizeWindow).

Po zaznaczeniu formularza możesz użyć akcji makr GoToControl,GoToRecordi GoToPage, aby przejść do określonych obszarów w formularzu. Akcja makra PrzejdźToRekord działa również w przypadku arkuszy danych.

Aby uruchomić akcję SelectObject w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody SelectObject obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×