Za pomocą akcji makra QuitAccess można zakończyć działanie programu Access. Akcja makra QuitAccess może także określać jedną z kilku opcji zapisywania obiekty bazy danych przed zamknięciem programu Access.

Uwaga: Ta akcja makra nie będzie dozwolona, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga: Począwszy od programu Access 2010, nazwę akcji makra Zamknij zmieniono na QuitAccess.

Ustawienie

Akcja QuitAccess ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Opcje

Określa, co się stanie z niezapisanych obiektów po zamknięciu programu Access. Kliknij przycisk Monituj (aby wyświetlić okna dialogowe z pytaniem, czy zapisać każdy obiekt), zapisz wszystko (aby zapisać wszystkie obiekty bez wyświetlania monitu w oknach dialogowych) lub Zakończ (aby zakończyć działanie bez zapisywania jakichkolwiek obiektów) w polu Opcje w sekcji Argumenty akcji w okienku Konstruktor makr. Wartością domyślną jest Zapisz wszystko.

Spostrzeżenia

Program Access nie uruchamia żadnych akcji, które są następujące po akcji QuitAccess w makro.

Za pomocą tej akcji można zamknąć program Access bez monitów w oknach dialogowych Zapisywania, używając niestandardowego polecenia menu lub przycisku na formularz. Na przykład możesz mieć formularz główny, który służy do wyświetlania obiektów w niestandardowym obszarze roboczym. Ten formularz może mieć przycisk Zakończ, który uruchamia makro zawierające akcję QuitAccess z argumentem Opcje ustawionym na wartość Zapisz wszystko.

Jeśli masz jakieś niezapisane obiekty i próbujesz zamknąć program Access, wyświetlane okna dialogowe są takie same jak okna dialogowe wyświetlane po użyciu argumentu Monituj dla argumentu Opcje akcji QuitAccess.

Za pomocą akcji Zapisz w makrze można zapisać określony obiekt bez zamykania programu Access lub zamykania obiektu.

Aby uruchomić akcję QuitAccess w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Zamykanie obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×