Akcja makra ZamknijWindow (CloseWindow)

Za pomocą akcji ZamknijDokuj można zamknąć określoną kartę Access dokumentu lub aktywną kartę dokumentu, jeśli nie zostanie określona.

Uwaga: Od programu Access 2010 nazwę akcji makra Zamknij zmieniono na CloseWindow.

Uwaga: Akcja makra ZamknijOkno nie jest dostępna w aplikacjach sieci Web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra ZamknijWindow ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu, którego kartę dokumentu chcesz zamknąć. Kliknij pozycjęTabela, Zapytanie,Formularz,Raport, Makro, Moduł, Strona dostępu do danych,Widok serwera, Diagram,Procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu w sekcji Argumenty akcji w oknie projektu makra. Aby wybrać aktywną kartę dokumentu, pozostaw ten argument pusty.

Uwaga: Jeśli zamkniesz moduł w Edytor Visual Basic, musisz użyć modułu w argumentze Typ obiektu.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu, który ma zostać zamknięty. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty znajdujące się w bazie danych, których typ wskazano w argumencie Typ obiektu. Kliknij obiekt, który chcesz zamknąć. Jeśli argument Typ obiektu jest pusty, ten argument również powinien pozostać pusty.

Zapisywanie

Określa, czy przy zamykaniu obiektu, będą zapisywane wprowadzone w nim zmiany. Kliknij pozycję Tak (powoduje zapisanie obiektu), Nie (powoduje zamknięcie obiektu bez zapisania) lub Monituj (powoduje wyświetlenie monitu z pytaniem, czy obiekt ma być zapisany). Wartość domyślna to Monituj.

Spostrzeżenia

Akcja ZamknijWindow działa na wszystkich obiektach bazy danych, które użytkownik może jawnie otwierać lub zamykać. Ma ona taki sam skutek, jak zaznaczenie obiektu i zamknięcie go przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy karty dokumentu obiektu oraz kliknięcie pozycji Zamknij w menu skrótów albo jak kliknięcie przycisku Zamknij Obraz przycisku dla danego obiektu.

Jeśli argument Zapisywanie ma wartość Monituj, a obiekt nie został zapisany przed wykonaniem akcji Zamknij, zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o zapisanie obiektu przed jego zamknięciem przez makro. Jeśli argument Ostrzeżenia włączone akcji UstawOstrzeżenia ma wartość Nie, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone i obiekt zostanie automatycznie zapisany.

Aby uruchomić akcję ZamknijWindow w module języka Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Close obiektu DoCmd.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×