Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive używanej w pracy lub w szkole

Aktualizowanie aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive używanej w pracy lub w szkole

Ważne:  Ikona błędu programu Groove OneDrive
Świadczenie pomocy technicznej dla starszej aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive (Groove. exe) z usługą SharePoint Online zakończy się 11 stycznia 2021 r.
Dowiedz się więcej na temat tego, co należy zrobić.

Wykonaj te czynności, aby sprawdzić, czy klient synchronizacji usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole jest aktualny, bądź zaktualizuj go do bieżącej wersji. Procedura aktualizacji zależy od tego, czy pakiet Office lub klienta synchronizacji zainstalowano przy użyciu programu instalacyjnego (MSI), czy za pomocą technologii Szybka instalacja.

W tym artykule opisano aktualizowanie dotychczasowego klienta synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole (Groove.exe), a nie narzędzia Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe). Który klient synchronizacji jest używany? Narzędzie Aplikacja do synchronizacji usługi OneDrive jest aktualizowane automatycznie według harmonogramu określonego przez Twój dział IT.

Uwaga: Jeśli masz pakiet Office 2010, zainstaluj dodatek Service Pack 2.

Jak ustalić, w jaki sposób pakiet Office lub aplikacja do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole zostały zainstalowane?

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Microsoft 365 dla firm i aplikacje pakietu Office zostały zainstalowane przy użyciu technologii Szybka instalacja, Twoja aplikacja do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole pozostanie aktualna, dopóki nie wyłączysz automatycznych aktualizacji. Wykonaj poniższe czynności, aby ustalić, czy aplikacje pakietu Office zostały zainstalowane przy użyciu technologii Szybka instalacja.

 1. W aplikacji pakietu Office, takiej jak program Word, wybierz pozycję Plik > Konto lub Konto pakietu Office (w zależności od wersji pakietu Office).

  Uwaga: Jeśli nie masz żadnych aplikacji pakietu Office innych niż Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, Twoja instalacja aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole powinna być aktualizowana automatycznie.

 2. W sekcji Informacje o produkcie przejrzyj obszar Aktualizacje pakietu Office i odszukaj jedną z następujących pozycji:

  Wyszukiwanie aktualizacji pakietu Office w programie Word

  • Jeśli jest widoczny przycisk Opcje aktualizacji oraz komunikat Aktualizacje są automatycznie pobierane i instalowane, oznacza to, że aplikacje pakietu Office zostały zainstalowane przy użyciu technologii Szybka instalacja. Aby upewnić się, że masz najnowszą aplikację do synchronizacji, zajrzyj do sekcji poniżej: Ręczne aktualizowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm w przypadku instalacji przy użyciu technologii Szybka instalacja.

   Sprawdzanie opcji aktualizacji w programie Word

  • Jeśli jest widoczny przycisk Opcje aktualizacji oraz komunikat Ten produkt nie zostanie zaktualizowany, oznacza to, że aplikacje pakietu Office zostały zainstalowane przy użyciu technologii Szybka instalacja, ale aktualizacje automatyczne są wyłączone. W takim przypadku aplikacje pakietu Office, w tym aplikacja Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, nie są aktualizowane. Wybierz przycisk Opcje aktualizacji, a następnie wybierz pozycję Włącz aktualizacje.

   Włączanie aktualizacji w programie Word

   Uwaga: Jeśli po wybraniu przycisku Opcje aktualizacji pozycja Włącz aktualizacje jest niewidoczna, Twoje aktualizacje są zarządzane za pomocą zasad grupy. W takim przypadku wykonaj poniższe czynności, aby włączyć aktualizacje automatyczne dla aplikacji pakietu Office, w tym dla aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

  • Jeśli nie widać przycisku Opcje aktualizacji, aplikacje pakietu Office lub aplikacja do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole zostały zainstalowane przy użyciu programu instalacyjnego (MSI). Aby zaktualizować aplikację do synchronizacji, zajrzyj do sekcji poniżej: Uruchamianie usługi Windows Update w przypadku instalacji przy użyciu tradycyjnego instalatora (MSI).

Ręczne aktualizowanie aplikacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole do synchronizacji w przypadku instalacji przy użyciu technologii Szybka instalacja

Jeśli aplikacja do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole została zainstalowana osobno za pośrednictwem technologii Szybka instalacja, aktualizuje się ona samodzielnie, gdy usługa aktualizacji powiadamia o dostępnej aktualizacji. Komputer jest zazwyczaj aktualizowany po ponownym uruchomieniu. Jeśli aplikacje pakietu Office nie są aktualizowane automatycznie, wybierz przycisk </c0>Opcje aktualizacji, a następnie pozycję Aktualizuj teraz.

Aby ręcznie uruchomić aktualizację, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Panelu sterowania.

 2. W obszarze Programy wybierz pozycję Odinstaluj programy.

 3. W obszarze Odinstaluj lub zmień program wybierz pozycję Microsoft OneDrive 2013 dla Firm, a następnie wybierz przycisk Zmień.

  Znajdowanie aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm w Panelu sterowania w systemie Windows
 4. W oknie dialogowym W jaki sposób chcesz naprawić programy pakietu Office zaznacz pozycję Naprawa online, a następnie wybierz przycisk Napraw.

  Okno dialogowe Naprawa pakietu Office podczas naprawiania aplikacji do synchronizacji OneDrive dla Firm
 5. W oknie dialogowym Czy chcesz uruchomić naprawę online wybierz przycisk Napraw, aby uruchomić proces.

Uruchamianie usługi Windows Update w przypadku instalacji przy użyciu tradycyjnego instalatora (MSI)

Jeśli Twoje aplikacje pakietu Office zostały zainstalowane za pomocą tradycyjnego programu instalacyjnego, możesz użyć usługi Windows Update, która jest dostępna z poziomu Panelu sterowania. Dowiedz się więcej o usłudze Windows Update.

usługę Windows Update,

Sprawdzanie, czy jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole

Możesz sprawdzić numer najnowszej wersji pakietu Office na stronie Aktualizowanie pakietu Office 2013 lub usługi Office 365. Następnie możesz sprawdzić dostępność tej samej wersji aplikacji do synchronizacji w swoim systemie plików. W przypadku aplikacji do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole nazwa pliku to groove.exe.

 • Jeśli pakiet Office został zainstalowany za pomocą instalatora MSI, plik groove.exe zazwyczaj znajduje się w folderze \Program Files\Microsoft Office\Office15.

 • Jeśli pakiet Office lub aplikację do synchronizacji Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole zainstalowano przy użyciu technologii Szybka instalacja, plik groove.exe zazwyczaj znajduje się w folderze \Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15.

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić wersję aplikacji do synchronizacji zainstalowaną na komputerze.

 1. Wyszukaj plik groove.exe na komputerze.

  Wyszukiwanie pliku Groove.exe w systemie Windows
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj plik groove.exe, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 3. W oknie dialogowym Właściwości wybierz kartę Szczegóły. Zobaczysz pozycję Wersja produktu.

  Okno dialogowe właściwości programu groove.exe zawierające wersję produktu aplikacji do synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.
 4. Porównaj swoją wersję produktu z najnowszą wersją podaną na stronie Aktualizowanie pakietu Office 2013 lub usługi Office 365. Jeśli Twoja wersja produktu jest niezgodna, skorzystaj z jednej z metod opisanych wcześniej w tym artykule, aby zaktualizować tę wersję.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×