Wykresy

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Jeśli chcesz zmienić dane na wykresie, możesz to zrobić z poziomu ich źródła.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.

Tworzenie wykresu z tabeli

 1. Zaznacz komórki, których chcesz użyć.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Polecane wykresy.

 3. Wybierz odpowiedni typ wykresu i wybierz przycisk OK.

Aktualizowanie źródła wykresu

 • Mając tabelę połączoną z wykresem, wprowadź aktualizacje w tabeli, a zobaczysz te zmiany na wykresie.

 • Z jakiej wersji pakietu Office korzystasz?
 • Office 2016 dla komputerów Mac
 • Office 2011 dla komputerów Mac

Word

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie Word.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Edytuj dane w programie Excel.

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 5. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 6. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź do programu Word.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Projekt wykresukliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę.

  Pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów. Jeśli pozycja Przełącz wiersz/kolumnę nie jest dostępna:

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Edytuj dane w programie Excel.

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, obok pozycji Wpisy legendy (serie) użyj strzałek w dół i w górę, aby przenieść serie pionowo wzdłuż listy.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usunięcie serii

  W obszarze Wpisy legendy (Serie) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-).

  Dodanie serii

  W obszarze Wpisy legendy (Serie) kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. Kliknij kartę Formatowanie.

 4. W obszarze Style elementuwykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij ten kolor.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Etykiety danych.

 4. Wybierz lokalizację, gdzie ma pojawić się etykieta danych (na przykład Koniec zewnętrzny).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Tabela danych.

 4. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij Dodaj Element wykresu, kliknij Osie, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji osi. Pojawi się okienko Formatowanie osi.

 4. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 5. W obszarze Typ osi kliknij Oś daty.

 6. W obszarzeJednostki w polu listy rozwijanej Bazowe wybierz Dni, Miesiące lub Lata.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

PowerPoint

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie PowerPoint.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Edytuj dane w programie Excel.

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 3. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 5. Aby zobaczyć zmiany, przejdź do programu PowerPoint.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Projekt wykresuwybierz pozycję Przełącz wiersz/kolumnę.

  Pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów. Jeśli pozycja Przełącz wiersz/kolumnę nie jest dostępna:

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Edytuj dane w programie Excel.

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, obok pozycji Wpisy legendy (serie) użyj strzałek w dół i w górę, aby przenieść serie pionowo wzdłuż listy.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usunięcie serii

  W obszarze Wpisy legendy (Serie) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-).

  Dodanie serii

  W obszarze Wpisy legendy (Serie) kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Formatowanie.

 3. W obszarze Style elementuwykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij ten kolor.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Etykiety danych.

 3. Wybierz lokalizację, gdzie ma pojawić się etykieta danych (na przykład Koniec zewnętrzny).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Tabela danych.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij Dodaj Element wykresu, kliknij Osie, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji osi. Pojawi się okienko Formatowanie osi.

 3. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 4. W obszarze Typ osi wybierz Oś daty.

 5. W obszarzeJednostki w polu listy rozwijanej Bazowe wybierz Dni, Miesiące lub Lata.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Excel

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie.

 1. Kliknij wykres.

  Tabela danych, na której wykres jest oparty, zostanie wyróżniona w programie Excel. Szare wypełnienie wskazuje wiersz lub kolumnę będącą źródłem dla osi kategorii. Czerwone wypełnienie wskazuje wiersz lub kolumnę zawierającą etykiety serii danych. Niebieskie wypełnienie wskazuje punkty danych kreślone na wykresie.

  Pola danych w programie Excel

  Objaśnienie 1 serii danych

  Objaśnienie 2 wartości dla osi kategorii

  Callout 3 danych kreślonych na wykresie

 2. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu programu Excel

  Porada: Aby zapobiec wyświetlaniu tych danych na wykresie, można ukryć wiersze i kolumny w tabeli.

 3. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Projekt wykresukliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę.

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Na karcie Projekt wykresu kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, obok pozycji Wpisy legendy (serie) użyj strzałek w dół i w górę, aby przenieść serie pionowo wzdłuż listy.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usunięcie serii

  W obszarze Wpisy legendy (Serie) wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń (-).

  Dodanie serii

  W obszarze Wpisy legendy (Serie) kliknij przycisk Dodaj (+), a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 4. Kliknij przycisk OK.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Kliknij kartę Formatowanie.

 3. W obszarze Style elementuwykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij ten kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Formatowanie. Kliknij Wypełnij, a następnie, w zależności od wykresu, zaznacz pole wyboru Różne kolory dla punktów lub Różne kolory wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Etykiety danych.

 3. Wybierz lokalizację, gdzie ma pojawić się etykieta danych (na przykład Koniec zewnętrzny).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij Dodaj Element wykresu, a następnie kliknij pozycję Tabela danych.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 2. Kliknij Dodaj Element wykresu, kliknij Osie, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji osi. Pojawi się okienko Formatowanie osi.

 3. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 4. W obszarze Typ osi wybierz Oś daty.

 5. W obszarzeJednostki w polu listy rozwijanej Bazowe wybierz Dni, Miesiące lub Lata.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Word

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie Word.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 5. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 6. Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź do programu Word.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres.

 3. Na karcie Wykresy w obszarze Danekliknij pozycję Kreśl serie według Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Jeśli opcja Przełącz wykres jest niedostępna

  Opcja przełączenia kreślenia jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów.

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel. Karta Wykresy, grupa Dane

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Układ wykresu.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kolejność, kliknij nazwę serii, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Wykresy.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. W obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Wybierz dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

 4. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usunięcie serii

  W obszarze Serie wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Dodanie serii

  W obszarze Serie kliknij przycisk Dodaj, a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Formatowanie.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 3. W obszarze Style elementuwykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij ten kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie. W okienku nawigacji kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie w zależności od wykresu zaznacz pole wyboru Różne kolorów dla punktów lub Różne kolor wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u góry listy kliknij odpowiedni typ etykiety danych.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 4. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u dołu listy kliknij położenie, w którym ma być wyświetlana etykieta danych.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tabela danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 4. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż pozycję Oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Opcje osi.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

 5. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skala, a następnie w obszarze Typ osi poziomej kliknij pozycję Data.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

PowerPoint

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie w programie PowerPoint.

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

  Tabela danych dla wykresu pakietu Office

 3. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office

 4. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

 5. Aby zobaczyć zmiany, przejdź do programu PowerPoint.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Danekliknij pozycję Kreśl serie według Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy, grupa Dane

  Jeśli opcja Przełącz wykres jest niedostępna

  Opcja przełączenia kreślenia jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów.

  1. Kliknij wykres.

  2. Na karcie Wykresy w obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Edytuj dane w programie Excel. Karta Wykresy, grupa Dane

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Układ wykresu.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kolejność, kliknij nazwę serii, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Wykresy.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Dane kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj, a następnie kliknij polecenie Wybierz dane w programie Excel.

  Karta Wykresy, grupa Dane

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usunięcie serii

  W obszarze Serie wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Dodanie serii

  W obszarze Serie kliknij przycisk Dodaj, a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Formatowanie.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Style elementuwykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij ten kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie. W okienku nawigacji kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie w zależności od wykresu zaznacz pole wyboru Różne kolorów dla punktów lub Różne kolor wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u góry listy kliknij odpowiedni typ etykiety danych.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u dołu listy kliknij położenie, w którym ma być wyświetlana etykieta danych.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tabela danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 3. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż pozycję Oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Opcje osi.

  Karta Układ wykresu, grupa Osie

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skala, a następnie w obszarze Typ osi poziomej kliknij pozycję Data.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Excel

Po utworzeniu wykresu można edytować dane w arkuszu programu Excel. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione na wykresie.

 1. Kliknij wykres.

  Tabela danych, na której wykres jest oparty, zostanie wyróżniona w programie Excel. Purpurowe obramowanie wskazuje wiersz lub kolumnę będącą źródłem dla osi kategorii. Zielone obramowanie wskazuje wiersz lub kolumnę zawierającą etykiety serii danych. Niebieskie obramowanie wskazuje punkty danych kreślone na wykresie.

  Tabela danych programu Excel dla wykresu

  Objaśnienie 1 serii danych

  Objaśnienie 2 wartości dla osi kategorii

  Callout 3 danych kreślonych na wykresie

 2. Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych.

  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu programu Excel

  Porada: Aby zapobiec wyświetlaniu tych danych na wykresie, można ukryć wiersze i kolumny w tabeli.

 3. Aby dodać dane do komórki lub edytować je w niej, kliknij tę komórkę, a następnie wprowadź zmiany.

Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie.  Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów.

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu.

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

 1. Kliknij wykres.

 2. Na karcie Wykresy w obszarze Danekliknij pozycję Kreśl serie według Kreśl serie według wiersza lub Kreśl serie według kolumny Kreśl serie według kolumny .

  Karta Wykresy w programie Excel, grupa Dane

Kolejność serii danych można zmienić tylko na wykresie, który ma więcej niż jedną serię danych.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Układ wykresu.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

  Karta Wykresy, grupa Bieżące zaznaczenie

 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Kolejność, kliknij nazwę serii, a następnie kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Wykresy.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Dane kliknij przycisk Wybierz.

  Karta Wykresy w programie Excel, grupa Dane

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usunięcie serii

  W obszarze Serie wybierz serię danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Dodanie serii

  W obszarze Serie kliknij przycisk Dodaj, a następnie w arkuszu programu Excel zaznacz wszystkie dane, które chcesz uwzględnić na wykresie.

 1. Gdy na wykresie zostanie już wybrana seria danych, kliknij kartę Formatowanie.

  Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. W obszarze Style elementuwykresu kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie Przycisk Kolor wypełnienia , a następnie kliknij ten kolor.

  Porada: Aby zróżnicować kolor według punktów danych na wykresie, który zawiera tylko jedną serię danych, kliknij tę serię, a następnie kliknij kartę Układ wykresu. W obszarze Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie. W okienku nawigacji kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie w zależności od wykresu zaznacz pole wyboru Różne kolorów dla punktów lub Różne kolor wycinków. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Możesz dodać etykiety, aby pokazać na wykresie wartości punktów danych z arkusza programu Excel.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u góry listy kliknij odpowiedni typ etykiety danych.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie u dołu listy kliknij położenie, w którym ma być wyświetlana etykieta danych.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tabela danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Karta Układ wykresu, grupa Etykiety

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

W przypadku tworzenia wykresu na podstawie danych zawierających daty, na którym te daty są kreślone wzdłuż osi poziomej, pakiet Office automatycznie zmienia oś poziomą w oś daty (skalę czasu). Można także ręcznie zmienić oś poziomą w oś daty. Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych odstępach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu programu Excel nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

Domyślnie do ustalenia jednostek podstawowych dla osi daty pakiet Office używa najmniejszej różnicy między dwiema datami w danych. Na przykład jeśli masz dane cen akcji, gdzie najmniejsza różnica między datami wynosi siedem dni, jako jednostkę podstawową pakiet Office ustawia dni. Możesz jednak zmienić jednostkę podstawową na miesiące lub lata, jeśli chcesz sprawdzić wyniki akcji w dłuższym okresie.

 1. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 2. Upewnij się, że dla osi, którą chcesz zmienić, są wyświetlane etykiety osi.

 3. W obszarze Osie kliknij pozycję Osie, wskaż pozycję Oś pozioma, a następnie kliknij pozycję Opcje osi.

 4. W okienku nawigacji kliknij pozycję Skala, a następnie w obszarze Typ osi poziomej kliknij pozycję Data.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tej procedury na wykresie nie są wyświetlane daty na osi skali czasu, upewnij się, że etykiety osi w tabeli programu Excel są zapisane w formacie daty, takim jak 2008-05-01 lub 1 maj 08. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania komórek jako dat, zobacz Wyświetlanie dat, godzin, waluty, ułamków lub procentów.

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×