Aktualizowanie pól

Czasami trzeba ręcznie wywołać aktualizację informacji w polach, takich jak tych używanych w spisie treści, nagłówkach i stopkach, odsyłaczach, zakładkach i formułach w tabelach. Pola można aktualizować pojedynczo lub można zaktualizować wszystkie pola w dokumencie jednocześnie.

W tym artykule

Aktualizowanie pola

 1. W otwartym dokumencie kliknij prawym przyciskiem myszy pole, na przykład spis treści, numer strony lub odsyłacz, i kliknij polecenie Aktualizuj pole.

  Menu rozwijane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy odsyłacza do zakładki

  Uwagi: 

  • Jeśli aktualizujesz spis treści, w oknie dialogowym Aktualizowanie spisu treści wybierz, czy chcesz zaktualizować tylko numery stron, czy cały spis. Aktualizacja tylko numerów stron spowoduje po prostu zaktualizowanie numerów stron dla istniejących sekcji. Nie spowoduje dodania nowych sekcji do spisu treści. Aby zaktualizować spis treści przy użyciu nowych sekcji w dokumencie, wybierz pozycję Aktualizacja całego spisu.

   Okno dialogowe Aktualizowanie spisu treści
  • Jeśli masz problem z rozróżnieniem części tekstu, które są polami, możesz wybrać ustawienie, dzięki któremu wszystkie pola będą wyświetlane z szarym tłem. Aby to zrobić, kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane i w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu w menu rozwijanym Cieniowanie pola wybierz polecenie Zawsze.

   Na ekranie Zaawansowane ustaw pozycję „Cieniowanie pola” na wartość „Zawsze”.

Początek strony

Aktualizowanie wszystkich pól w dokumencie

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Naciśnij klawisz F9.

 3. Jeśli dokument zawiera tabele z polami lub formułami, może być konieczne zaznaczenie każdej tabeli osobno i naciśnięcie klawisza F9.

  Porada: Aby upewnić się, że przed wydrukowaniem dokumentu nie zapomnisz zaktualizować spisu treści, ustaw Word automatyczne aktualizowanie pól przed drukowaniem. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Wyświetlanie, a następnie w obszarze Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Aktualizuj pola przed drukowaniem.

  Na ekranie Wyświetlanie zaznacz pole wyboru „Aktualizuj pola przed drukowaniem”.

  Uwaga: Czasami pole nie jest aktualizowane, ponieważ nie istnieje element, do którego to pole się odwołuje. Link lub zakładka także mogą być uszkodzone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z zakładkami.

Początek strony

Zobacz też

Wstawianie pól

Kody pól w programie Word

Tworzenie i aktualizowanie odsyłacza

Aktualizowanie spisu treści

Używanie formuły w tabeli programu Word lub Outlook

Tworzenie spisu treści

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×