Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji AMORT.LIN w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie.

Składnia

AMORT.LIN(koszt;data_zakupu;pierwszy_okres;odzysk;okres;stopa;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji AMORT.LIN występują następujące argumenty:

  • Koszt    Argument wymagany. Cena zakupu środka trwałego.

  • Data_zakupu    Argument wymagany. Data zakupu środka trwałego.

  • Pierwszy_okres    Argument wymagany. Data kończąca pierwszy okres.

  • Odzysk    Argument wymagany. Wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego.

  • Okres    Argument wymagany. Okres.

  • Stopa Argument wymagany. Stopa amortyzacji.

  • Podstawa Argument opcjonalny. Podstawa roczna, która ma być używana.

Podstawa

System daty

0 lub pominięty

360 dni (metoda NASD)

1

Bieżący

3

365 dni w roku

4

360 dni w roku (metoda europejska)

Spostrzeżenia

Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2400

Koszt

39679

Data zakupu

39813

Koniec pierwszego okresu

300

Wartość odzyskana

1

Okres

0,15

Stopa amortyzacji

1

Podstawa bieżąca (patrz powyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=AMORT.LIN(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A7)

Pierwszy okres amortyzacji

360

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×