Spis treści
×
Wprowadzenie
Wprowadzenie

Aplikacja Viva Learning (wersja zapoznawcza)

Aplikacja Viva Learning (wersja zapoznawcza) tworzy centrum szkoleniowe w aplikacji Teams, gdzie użytkownicy mogą udostępniać, przypisywać szkolenia i uczyć się z biblioteki materiałów dla całej organizacji (LinkedIn Learning, Microsoft Learn, Microsoft 365 Training, własna zawartość firmy i innych dostawców), aby zwiększyć możliwości zespołów i pojedynczych osób do sprawienia, że nauka stanie się naturalną częścią ich codziennego życia.

Po włączeniu przez administratora podglądu publicznego

  1. Wybierz zdjęcie profilowe > Informacje > Podgląd publiczny.

    Wybierz obrazek profilu, Informacje, Podgląd publiczny

  2. Aby zaakceptować warunki, wybierz pozycję Przełącz się na podgląd publiczny.

Przypnij aplikację Viva Learning (wersja zapoznawcza)

  1. W lewej belce aplikacji Teams wybierz pozycję ..., wyszukaj w edukacji.

  2. W przypadku aplikacji Viva Learning (wersja zapoznawcza) wybierz pozycję ... i Przypnij.

Dowiedz się, jak wykorzystywać aplikację Viva Learning (wersja zapoznawcza)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×