Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Poziom przydziałów wskazuje, czy funkcja bilansowanie opóźniać i dzielić poszczególne przydziały (a nie całe zadanie) w celu rozwiązania problemów z alokacją.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Bilansowanie przydziałów do arkusza zadań, aby sterować bilansowaniem przydziałów zadań bezpośrednio w arkuszu. Kliknij przycisk Tak w polu Przydziały poziomu, jeśli chcesz, aby poziomowanie umożliwiało opóźnianie i dzielenie poszczególnych przydziałów w ramach zadania. Kliknij pozycję Nie w polu Przydziały poziomu, jeśli chcesz zachować wszystkie przydziały razem podczas levelowania.

Przykład    Do zadania przydzielono sześć zasobów, ale tylko jeden zasób powoduje alokację. Kliknij przycisk Tak w polu Przydziały poziomu dla tego zadania, a zostanie zniówek tylko jednego przydziału z nadmierną alokacją.

Uwagi    Pole Przydziały poziomu jest domyślnie zaznaczone wartością Tak. Jednak dla wszystkich zadań cyklicznych wartością domyślną jest Nie.

Aby ustawienie Poziom przydziałów było skuteczne dla wybranych zadań, upewnij się, że ustawienia projektu umożliwiają poziomowanie przydziałów. Można to zrobić w oknie dialogowym Poziomowanie zasobów.

Ponieważ poziomowanie poszczególnych przydziałów może zwiększyć czas trwania zadania, jeśli zadanie zostało określone jako zadanie o stałym czasie trwania, pole Przydziały poziomu jest ustawione na wartość Nie i jest wyłączone.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×