Budżet, pole zasobu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Tak/Nie

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole budżetu umożliwia wyświetlanie lub zmienianie czy praca, materiał lub zasób kosztowy jest zasób budżetowy, oznacza to, że zasób, którego praca, materiał lub koszty powinny być śledzone w projekcie. Domyślnie pola budżetu jest ustawiona na nie.

Zalecane zastosowania    Identyfikuj zasoby budżetowe, jeśli chcesz śledzić budżetowe zasoby pracy, materiałowe lub kosztowe w porównaniu z planowanymi (bazowymi) i faktycznymi zasobami pracy, materiałowymi lub kosztowymi.

Dodaj kolumnę Budżet do arkusza zasobów, jeśli chcesz zidentyfikować zasoby budżetowe i niebudżetowe w pojedynczym widoku. Może to być pomocne w przypadku zmiany stanu budżetowego kilku zasobów równocześnie. Jest to również przydatne podczas grupowania lub filtrowania zasobów budżetowych lub niebudżetowych.

Przykład    Dysponujesz budżetem w wysokości 100 000 zł na wydatki związane z personelem, materiałami i podróżami w ramach trzymiesięcznego projektu. Podczas konfigurowania planu projektu identyfikujesz jako zasoby budżetowe zasoby pracy, materiałowe i kosztowe tworzące budżet przydzielony do projektu. W trakcie prac nad projektem wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Możesz następnie porównywać wariancje między postępem budżetowym a faktycznym, aby sprawdzić, czy występuje konieczność regulacji planu.

Uwagi    Możesz również użyć okna dialogowego Informacje o zasobach, aby zidentyfikować zasób jako zasób budżetowy. Kliknij dwukrotnie zasób, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o zasobach. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Budżet.

Zasobów budżetowych nie można przydzielać do poszczególnych zadań w projekcie, można natomiast przydzielać je do zadanie sumaryczne projektu. W gruncie rzeczy, tylko zasoby budżetowe mogą być przydzielane do zadania sumarycznego projektu.

Po przydzieleniu zasobu do zadania nie można zmienić tego zasobu na zasób budżetowy.

W przypadku zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi można jedynie wprowadzać informacje w polach Koszt budżetowy, lecz nie w polach Praca budżetowa. W przypadku zasobów pracy i zasobów materiałowych będących zasobami budżetowymi można jedynie wprowadzać informacje w polach Praca budżetowa, lecz nie w polach Koszt budżetowy.

Pole Maksymalna liczba jednostek nie jest dostępne dla zasobów pracy będących zasobami budżetowymi, ponieważ są już uważane za pełnoetatowe odpowiedniki zasobów pracy z powodów budżetowych. Pola Stawka standardowa, Stawka za pracę w nadgodzinach oraz Koszt użycia również nie mają zastosowania w stosunku do zasobów budżetowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×