CENA, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENAPHI w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwotę w przeliczeniu na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego przynoszącego okresowe oprocentowanie.

Składnia

CENA(rozliczenie;data_spłaty;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Stopa    Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, częstotliwość i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są poprawnymi datami, funkcja PRICE zwraca #VALUE! #ADR!.

 • Jeśli argument rentownooć < 0 lub jeśli stopa < 0, funkcja PRICE zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli wykup ≤ 0, funkcja PRICE zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli argument częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja cena zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja PRICE zwróci #NUM! #ADR!.

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja PRICE zwraca #NUM! #ADR!.

Ważne: 

 • Jeśli N > 1 (N to liczba dywidend płatnych między datą rozliczenia i datą wykupu), wartość funkcji CENA jest obliczana następująco:

 • Równanie

 • gdzie:

 • Jeśli N = 1 (N to liczba dywidend płatnych między datą rozliczenia i datą wykupu), wartość funkcji CENA jest obliczana następująco:

 • Formuła CENA, gdy N < = 1

 • DSC = liczba dni od daty rozliczenia do następnego terminu płatności dywidendy.

 • E = liczba dni w okresie oprocentowania, na które przypada data rozliczenia.

 • A = liczba dni od początku okresu dywidendy do daty rozliczenia.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

2008-02-15

Data rozliczenia

2017-11-15

Data spłaty

5,75%

Półroczny kupon procentowy

6,50%

Rentowność procentowa

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

Wynik

=CENA(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Cena obligacji dla obligacji przy argumentach określonych w komórkach A2:A8.

94,63 zł

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×