Chronienie arkusza

Aby uniemożliwić innym użytkownikom przypadkowe lub celowe zmodyfikowanie, przeniesienie lub usunięcie danych w arkuszu, możesz zablokować komórki w arkuszu programu Excel, a następnie zabezpieczyć arkusz hasłem. Załóżmy, że jesteś właścicielem arkusza zawierającego raport stanu zespołu i chcesz, aby członkowie zespołu dodawali dane tylko w konkretnych komórkach i nie mogli modyfikować innych elementów. Dzięki chronieniu arkusza możesz sprawić, że tylko konkretne części arkusza będą mogły być edytowane, a użytkownicy nie będą mogli edytować danych w żadnym innym obszarze arkusza.

Ważne: 

 • Ochrona na poziomie arkusza nie jest w zamierzony sposób funkcją zabezpieczeń. Po prostu uniemożliwia użytkownikom modyfikowanie zablokowanych komórek w arkuszu.

 • Chronienie arkusza to nie to samo, co chronienie pliku czy skoroszytu programu Excel za pomocą hasła. Poniżej podano więcej informacji:

Wybieranie elementów komórki do zablokowania

Oto elementy, które można zablokować w niechronionym arkuszu:

 • Formuły:Jeśli nie chcesz, aby inni użytkownicy widzieli Twoje formuły, możesz je ukryć, aby nie były widoczne w komórkach lub na pasku formuły. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie lub ukrywanie formuł.

 • Zakresy:Można umożliwić użytkownikom pracę w określonych zakresach w arkuszu chronionym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Blokowanie i odblokowywanie określonych obszarów chronionego arkusza.

Uwaga: Kontrolki ActiveX, kontrolki formularza, kształty, wykresy, grafiki SmartArt, wykresy przebiegu w czasie, fragmentatory i osi czasu to tylko niektóre z elementów, które są już zablokowane po ich dodaniu do arkusza kalkulacyjnego. Jednak blokada będzie działać tylko wtedy, gdy włączysz ochronę arkusza. Zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać więcej informacji na temat włączania ochrony arkusza.

Włączanie ochrony arkusza

Ochrona arkusza jest procesem dwuetapowym: najpierw należy odblokować komórki, które mogą być edytowane przez innych użytkowników, a następnie należy zabezpieczyć arkusz za pomocą hasła lub bez użycia hasła.

Krok 1. Odblokowywanie komórek, które muszą być edytowalne

 1. W pliku programu Excel wybierz kartę arkusza, który chcesz chronić.

 2. Zaznacz komórki, które mogą być edytowane przez innych użytkowników.

  Porada: Możesz zaznaczyć wiele komórek nieciągłych, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl i klikając lewym przyciskiem myszy.

 3. W dowolnym miejscu arkusza kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Formatuj komórki (lub użyj kombinacji klawiszy Ctrl+1 lub Command+1 na komputerze Mac), a następnie przejdź do karty Ochrona i wyczyść pole Zablokuj.

  Karta Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek

Krok 2. Chronienie arkusza

Następnie wybierz czynności, które mogą być podejmowane w arkuszu przez innych użytkowników, takie jak wstawianie lub usuwanie kolumn i wierszy, edytowanie obiektów, sortowanie lub używanie Autofiltru. Ponadto możesz także określić hasło w celu zablokowania arkusza. Hasło uniemożliwia innym osobom usunięcie ochrony arkusza — aby usunąć ochronę arkusza, należy wprowadzić hasło.

Poniżej przedstawiono instrukcję ochrony arkusza.

 1. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Chroń arkusz.

  Obraz Wstążki programu Excel
 2. Na liście Pozwól wszystkim użytkownikom tego skoroszytu na zaznacz te elementy, które użytkownicy będą mogli zmieniać.

  Okno dialogowe Chronienie arkusza

  Opcja

  Umożliwia użytkownikom

  Zaznaczanie zablokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których zaznaczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie zablokowanych komórek jest domyślnie dozwolone.

  Zaznaczanie odblokowanych komórek

  Przenoszenie wskaźnika do komórek, dla których wyczyszczono pole wyboru Zablokuj na karcie Ochrona w oknie dialogowym Formatowanie komórek. Zaznaczanie odblokowanych komórek jest domyślnie dozwolone, a użytkownicy mogą przechodzić między odblokowanymi komórkami chronionego arkusza, naciskając klawisz TAB.

  Formatowanie komórek

  Zmienianie jakichkolwiek opcji w oknach dialogowych Formatowanie komórek i Formatowanie warunkowe. Jeśli przed włączeniem ochrony arkusza zastosowano formatowanie warunkowe, formatowanie komórek będzie nadal ulegać zmianie, gdy użytkownik wprowadzi wartość pasującą do innego zdefiniowanego warunku.

  Formatowanie kolumn

  Używanie dowolnych poleceń formatowania kolumn, w tym zmienianie szerokości kolumn i ukrywanie kolumn (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Formatowanie wierszy

  Używanie dowolnych poleceń formatowania wierszy, w tym zmienianie wysokości wierszy i ukrywanie wierszy (karta Narzędzia główne, grupa Komórki, przycisk Formatuj).

  Wstawianie kolumn

  Wstawianie kolumn.

  Wstawianie wierszy

  Wstawianie wierszy.

  Wstawianie hiperłączy

  Wstawianie nowych hiperłączy, nawet w niezablokowanych komórkach.

  Usuwanie kolumn

  Usuwanie kolumn.

  Uwaga: Jeśli usuwanie kolumn jest chronione, a wstawianie kolumn nie jest chronione, użytkownik może wstawiać kolumny, ale nie może ich usuwać.

  Usuwanie wierszy

  Usuwanie wierszy.

  Uwaga: Jeśli usuwanie wierszy jest chronione, a wstawianie wierszy nie jest chronione, użytkownik może wstawiać wiersze, ale nie może ich usuwać.

  Sortowanie

  Sortowanie danych za pomocą dowolnych poleceń (karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie).

  Uwaga: Bez względu na ustawienie tej opcji użytkownicy nie mogą sortować zakresów zawierających zablokowane komórki w chronionym arkuszu.

  Używanie Autofiltru

  Zmienianie filtru w zakresach za pomocą strzałek rozwijanych przy zastosowanych Autofiltrach.

  Uwaga: Bez względu na to ustawienie użytkownicy nie mogą stosować ani usuwać Autofiltru w chronionym arkuszu.

  Używanie raportów w formie tabeli przestawnej

  Formatowanie, zmienianie układu, odświeżanie lub innego rodzaju modyfikowanie raportów w formie tabel przestawnych lub tworzenie nowych raportów.

  Edytowanie obiektów

  Wykonywanie jakiejkolwiek z poniższych czynności:

  • Wprowadzanie zmian w obiektach graficznych, takich jak mapy, wykresy osadzone, kształty, pola tekstowe i kontrolki, o ile nie zostały one odblokowane przed włączeniem ochrony arkusza. Jeśli na przykład arkusz zawiera przycisk uruchamiający makro, przycisk można kliknąć, aby uruchomić makro, ale nie można go usunąć.

  • Dokonywanie zmian, takich jak formatowanie, w wykresach osadzonych. Wykres będzie nadal aktualizowany po zmianie danych źródłowych.

  • Dodawanie lub edytowanie notatek.

  Edytowanie scenariuszy

  Wyświetlanie scenariuszy ukrytych przez użytkownika, wprowadzanie zmian w scenariuszach, których modyfikowanie jest zabronione, oraz usuwanie takich scenariuszy. Użytkownicy mogą zmieniać wartości w komórkach, które nie są chronione, oraz dodawać nowe scenariusze.

 3. Opcjonalnie wprowadź hasło w polu Hasło do usunięcia ochrony arkusza i kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła wprowadź ponownie hasło i kliknij przycisk OK.

  Ważne: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć.

Po włączeniu ochrony arkusza opcja Chroń arkusz na wstążce jest zmieniana w opcję Nie chroń arkusza. Aby zobaczyć tę opcję, kliknij kartę Recenzja na wstążce, a w obszarze Zmiany zobaczysz pozycję Nie chroń arkusza.

Obraz Wstążki programu Excel

Obraz Wstążki programu Excel

Aby wyłączyć ochronę arkusza, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz arkusz, którego ochronę chcesz wyłączyć.

 2. Przejdź do pozycji Plik > Informacje > Ochrona > Nie chroń arkusza lub wybierz pozycję Recenzja > Zmiany > Nie chroń arkusza.

 3. Jeśli arkusz jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Nie chroń arkusza wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Ochrona i zabezpieczenia w programie Excel

Chronienie pliku programu Excel

Ochrona skoroszytu

Blokowanie i odblokowywanie określonych obszarów chronionego arkusza

Blokowanie komórek w celu ich ochrony

Wyświetlanie lub ukrywanie formuł

Ochrona kontrolek i połączonych komórek w arkuszu

Kopiowanie i wklejanie w arkuszu chronionym

Klip wideo: chroninie skoroszytów i arkuszy hasłem (Excel 2013)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×