Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Chroniona praca rzeczywista, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Chroniona praca rzeczywista, pola Pokaż ilość praca zgłoszonych przez przydzielone zasoby za pośrednictwem programu Project Web App. Wersje okresowe tych pól przedstawiają wartości pracy chronionej rozłożone w czasie. Po zainicjowaniu członka zespołu praca rzeczywista po zaakceptowaniu przez menedżera projektu, te są zapisywane w pliku projektu jako tylko do odczytu lub chroniony.

Istnieje kilka kategorii pól Chroniona praca rzeczywista.

Typ danych    Czas trwania

Chroniona praca rzeczywista (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole Chroniona praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz.”. Członek zespołu wprowadza wartości pracy rzeczywistej w grafik aplikacji Project Web App i w każdym okresie raportowania przesyła menedżerowi projektu aktualizacje. Po zaakceptowaniu przez menedżera projektu wartości pracy rzeczywistej wykonanej przez członka zespołu wartości te są blokowane w polu Chroniona praca rzeczywista i nie można ich edytować.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Chroniona praca rzeczywista w dowolnym widoku arkusza zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie godzin których nie można edytować pracy rzeczywistej nad zadaniami, które zostały przesłane przez członków zespołu. To pole może być szczególnie przydatne przy rozliczeń i księgowe dla zadań.

Przykład    Janusz i Krzysztof wykonali zadanie „Opracowanie schematu instalacji elektrycznej". Wartość widoczna w polu Chroniona praca rzeczywista tego zadania wskazuje, że przepracowali oni łącznie 80 godzin. Wartość ta może zostać użyta przy podawaniu dokładnej liczby godzin pracy nad tym zadaniem na fakturze przygotowywanej dla klienta.

Uwagi    Od ustawień zdefiniowanych przez administrator serwera w aplikacji Project Web App zależy, czy dana organizacja korzysta z chronionych wartości rzeczywistych.

Wartości rzeczywiste nie mogą być chronione, jeśli postęp jest śledzony w zespole za pomocą procent wykonania lub pracy rzeczywistej i praca pozostała albo jeśli wartości rzeczywiste nie są dostarczane za pośrednictwem aplikacji Project Web App.

Chroniona praca rzeczywista (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Chroniona praca rzeczywista, pole zasobu zawiera "0 godz" momentu godzin pracy nad przydziałami tego zasobu. Zasób wprowadza wartości pracy rzeczywistej w aplikacji Project Web App grafik. Członek zespołu przesyła menedżerowi projektu aktualizacje dla każdego okresu raportowania. Po zainicjowaniu członka zespołu praca rzeczywista po zaakceptowaniu przez menedżera projektu, kwoty te są zablokowane w polu zasobu Chroniona praca rzeczywista i nie można ich edytować. Program Project oblicza pracę rzeczywistą chroniony dla każdego zasobu jako sumę wszystkich chronionych wartości pracy rzeczywistej zgłoszonych dla wszystkich przydzielonych zadań.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Chroniona praca rzeczywista w dowolnym widoku arkusza zasobów umożliwia wyświetlanie i filtrowanie godzin całkowitej, których nie można edytować pracy rzeczywistej dla każdego zasobu. To pole może być szczególnie przydatne przy rozliczeń i księgowe dla zasobów.

Przykład    Janusz jest kreślarzem wypożyczonym do danego projektu z innego działu. Wartość widoczna w polu Chroniona praca rzeczywista Janusza wskazuje, że w ciągu ostatniego miesiąca przepracował on nad tym projektem 80 godzin. Wartość ta może zostać użyta przy podawaniu dokładnej liczby godzin pracy zasobu w raporcie obciążeń zwrotnych przygotowywanym dla działu wypożyczeń.

Uwagi    Od ustawień zdefiniowanych przez administrator serwera w aplikacji Project Web App zależy, czy dana organizacja korzysta z chronionych wartości rzeczywistych.

Wartości rzeczywiste nie mogą być chronione, jeśli postęp jest śledzony w zespole za pomocą procent wykonania lub pracy rzeczywistej i praca pozostała albo jeśli wartości rzeczywiste nie są dostarczane za pośrednictwem aplikacji Project Web App.

Chroniona praca rzeczywista (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Do momentu podania przez zasób liczby godzin pracy nad danym przydziałem pole przydział Chroniona praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz.”. Zasób wprowadza wartości pracy rzeczywistej w grafik aplikacji Project Web App i w każdym okresie raportowania przesyła menedżerowi projektu aktualizacje. Po zaakceptowaniu przez menedżera projektu wartości pracy rzeczywistej zasobu wartości te są blokowane w polu przydziału Chroniona praca rzeczywista i nie można ich edytować.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Chroniona praca rzeczywista w części arkusz widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub filtrowanie niemożliwej do edycji liczby godzin pracy rzeczywistej podanej przez zasoby dla przydziałów w określonych zadaniach. Po dodaniu tego samego pola w części arkuszowej widoku Użycie zasobu można przeglądać lub filtrować niemożliwą do edycji liczbę godzin pracy rzeczywistej dla przydziałów określonych zasobów. To pole może być szczególnie przydatne podczas fakturowania i księgowania kosztów przydziałów.

Przykład    Janusz wykonał pracę przydzieloną mu w zadaniu „Opracowanie schematu instalacji elektrycznej”. Wartość widoczna w polu przydziału Chroniona praca rzeczywista wskazuje, że Janusz przepracował 20 godzin. Tej wartości można użyć przy podawaniu dokładnej liczby godzin pracy z tym przydziałem na fakturze przygotowywanej dla klienta.

Uwagi    Od ustawień zdefiniowanych przez administrator serwera w aplikacji Project Web App zależy, czy dana organizacja korzysta z chronionych wartości rzeczywistych.

Wartości rzeczywiste nie mogą być chronione, jeśli postęp jest śledzony w zespole za pomocą procent wykonania lub pracy rzeczywistej i praca pozostała albo jeśli wartości rzeczywiste nie są dostarczane za pośrednictwem aplikacji Project Web App.

Chroniona praca rzeczywista (okresowe pole)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po utworzeniu zadania zawiera pola Chroniona praca rzeczywista, okresowe "0 godz." Członek zespołu wprowadza wartości pracy rzeczywistej w aplikacji Project Web App grafik. Członek zespołu przesyła menedżerowi projektu aktualizacje dla każdego okresu raportowania. Po zainicjowaniu członka zespołu praca rzeczywista po zaakceptowaniu przez menedżera projektu, kwoty te są rozłożone w czasie w polu Chroniona praca rzeczywista okresowe i nie będzie można edytować.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Chroniona praca rzeczywista w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie niemożliwej do edycji liczby godzin pracy rzeczywistej nad zadaniami w okresach, podanej przez członków zespołu. To pole może być szczególnie przydatne podczas przeglądania podziału pracy nad zadaniem w okresach, takich jak dni, tygodnie czy miesiące.

Przykład    Janusz i Krzysztof wykonali zadanie „Opracowanie schematu instalacji elektrycznej". Przeglądając zawartość okresowego pola zadania Chroniona praca rzeczywista w widoku Obciążenie zadaniami, można zauważyć, że w ciągu dwóch ostatnich tygodni obaj przepracowali wspólnie 80 godzin. Wartość ta może zostać użyta przy podawaniu dokładnej liczby godzin pracy nad tym zadaniem na przygotowywanej dla klienta fakturze obejmującej dwa ostatnie tygodnie pracy.

Uwagi    Od ustawień zdefiniowanych przez administrator serwera w aplikacji Project Web App zależy, czy dana organizacja korzysta z chronionych wartości rzeczywistych.

Wartości rzeczywiste nie mogą być chronione, jeśli postęp jest śledzony w zespole za pomocą procent wykonania lub pracy rzeczywistej i praca pozostała albo jeśli wartości rzeczywiste nie są dostarczane za pośrednictwem aplikacji Project Web App.

Chroniona praca rzeczywista (okresowe pole)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Chroniona praca rzeczywista, pole zasobu z danymi okresowymi zawiera "0 godz" momentu godzin pracy nad przydziałami tego zasobu. Zasób wprowadza wartości pracy rzeczywistej w aplikacji Project Web App grafik. Zasób przesyła menedżerowi projektu aktualizacje dla każdego okresu raportowania. Po zainicjowaniu zasobu pracy rzeczywistej po zaakceptowaniu przez menedżera projektu, kwoty te są zablokowane w polu Chroniona praca rzeczywista okresowe zasobu i nie będzie można edytować. Program Project oblicza okresowej pracy rzeczywistej chroniony dla każdego zasobu jako sumę wszystkich chronionych wartości pracy rzeczywistej zgłoszonych dla wszystkich przydzielonych zadań, rozłożoną w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Chroniona praca rzeczywista w części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie niemożliwej do edycji liczby godzin pracy rzeczywistej w okresach dla zasobów. To pole może być szczególnie przydatne podczas przeglądania podziału pracy zasobu w okresach, takich jak dni, tygodnie czy miesiące. Ten podział jest też przydatny podczas fakturowania i księgowania kosztów zasobów.

Przykład    Janusz jest kreślarzem wypożyczonym do danego projektu z innego działu. Wartości widoczne w okresowym polu zasobu Chroniona praca rzeczywista Janusza wskazują, że przez dwa ostatnie tygodnie pracował on nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami 6 godzin dziennie. Wartości te mogą zostać użyte przy specyfikacji kosztów w raporcie obciążeń zwrotnych przygotowywanym dla działu wypożyczeń.

Uwagi    Od ustawień zdefiniowanych przez administrator serwera w aplikacji Project Web App zależy, czy dana organizacja korzysta z chronionych wartości rzeczywistych.

Wartości rzeczywiste nie mogą być chronione, jeśli postęp jest śledzony w zespole za pomocą procent wykonania lub pracy rzeczywistej i praca pozostała albo jeśli wartości rzeczywiste nie są dostarczane za pośrednictwem aplikacji Project Web App.

Chroniona praca rzeczywista (okresowe pole)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Chroniona praca rzeczywista, pole przydziału z danymi okresowymi zawiera "0 godz" do momentu rozpoczęcia przydzielony zasób liczby godzin pracy nad danym przydziałem. Zasób wprowadza wartości pracy rzeczywistej w aplikacji Project Web App grafik. Zasób przesyła menedżerowi projektu aktualizacje dla każdego okresu raportowania. Po zainicjowaniu zasobu pracy rzeczywistej po zaakceptowaniu przez menedżera projektu, kwoty te są rozłożone w czasie w okresowe Chroniona praca rzeczywista w polu przydziału i nie można ich edytować.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Chroniona praca rzeczywista w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia przeglądanie niemożliwej do edycji liczby godzin pracy rzeczywistej nad przydziałami w okresach, podanej przez zasoby. To pole może być szczególnie przydatne podczas przeglądania podziału pracy zasobu w okresach, takich jak dni, tygodnie czy miesiące.

Przykład    Janusz wykonał pracę przydzieloną mu w zadaniu „Opracowanie schematu instalacji elektrycznej". Aby dowiedzieć się ile godzin przepracował nad tym przydziałem w ciągu ostatnich dwóch tygodni, wystarczy sprawdzić zawartość okresowego pola Chroniona praca rzeczywista tego zadania w widoku Obciążenie zadaniami. Wartości te mogą zostać użyte przy podawaniu specyfikacji kosztów na przygotowywanej dla klienta fakturze obejmującej dwa ostatnie tygodnie pracy.

Uwagi    Od ustawień zdefiniowanych przez administrator serwera w aplikacji Project Web App zależy, czy dana organizacja korzysta z chronionych wartości rzeczywistych.

Wartości rzeczywiste nie mogą być chronione, jeśli postęp jest śledzony w zespole za pomocą procent wykonania lub pracy rzeczywistej i praca pozostała albo jeśli wartości rzeczywiste nie są dostarczane za pośrednictwem aplikacji Project Web App.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×