Co nowego w programie Access 2013

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Zaktualizuj teraz
Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Co nowego w programie Access 2013? Jednym słowem — aplikacje. Aplikacja internetowa programu Access to nowy typ bazy danych tworzonej w programie Access, a następnie używanej i udostępnianej innym w postaci aplikacji programu SharePoint za pośrednictwem przeglądarki sieci Web. Aby utworzyć aplikację, wystarczy wybrać typ danych, które chcesz śledzić (kontakty, zadania, projekty i tym podobne). W programie Access zostaje utworzona struktura bazy danych wraz z widokami, umożliwiając dodawanie i edytowanie danych. Opcje nawigacji i podstawowe polecenia są wbudowane, dzięki czemu możesz od razu zacząć korzystać z aplikacji.

Porada:  Aby dowiedzieć się, jak szybko zacząć tworzyć bazę danych dla komputerów stacjonarnych lub aplikację programu Access 2013, zobacz Podstawowe zadania związane z aplikacją programu Access lub Podstawowe zadania związane z bazą danych programu Access 2013 dla komputerów stacjonarnych.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Microsoft Office, zobacz Co nowego w pakiecie Office 2013.

Wprowadzenie do aplikacji

Tworzenie aplikacji

Używając witryny programu SharePoint jako hosta, możesz szybko tworzyć dopracowane aplikacje baz danych obsługiwane w przeglądarce. Aplikacje programu Access korzystają w tle z możliwości programu SQL Server, aby zapewnić najlepszą wydajność i integralność danych. Na ekranie uruchamiania kliknij pozycję Niestandardowa aplikacja internetowa.

Ekran powitalny programu Access z polem wyszukiwania szablonów oraz przyciskami Niestandardowa aplikacja sieci Web i Pusta baza danych dla komputerów stacjonarnych

Uwaga:  W programie Access 2013 możesz nadal tworzyć tradycyjne bazy danych dla komputerów stacjonarnych od podstaw. Możesz również skorzystać z szablonu podczas tworzenia aplikacji, bazy danych dla komputerów stacjonarnych lub bazy danych sieci Web, takiej jak w programie Access 2010.

Szablony tabel

Szybko dodawaj tabele do aplikacji, korzystając z wstępnie zaprojektowanych szablonów tabel. Jeśli chcesz śledzić zadania, wyszukaj szablon Zadania i kliknij go.

Pole wyszukiwania szablonów tabel na ekranie dodawania tabel.

Jeśli obok szablonu jest widoczny wskaźnik wielu tabel, oznacza to, że w programie Access zostaną dodane często używane powiązane tabele, co umożliwia rozpoczęcie korzystania z prawdziwej relacyjna baza danych. W programie Access zostaną utworzone widoki dla każdej tabeli, w których wyświetlane będą dane z powiązanych tabel.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access, Tworzenie aplikacji programu Access przy użyciu szablonu i Podstawowe zadania związane z aplikacją programu Access.

Dane zewnętrzne

Możesz zaimportować dane z baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, plików programu Microsoft Excel, źródeł danych ODBC, plików tekstowych i list programu SharePoint.


Źródła danych możliwe do wyboru: dane programu Access, Excel, SQL Server lub ODBC, plik tekstowy lub CSV, lista programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych z bazy danych programu Access do aplikacji internetowej programu Access.

Otwieranie w przeglądarce

Po zakończeniu projektowania nie szukaj narzędzia sprawdzania zgodności lub przycisku Publikuj. Aplikacja już działa — po prostu kliknij przycisk Uruchom aplikację.

Przycisk Uruchom aplikację na karcie Narzędzia główne.

Interfejs użytkownika tworzony automatycznie

Wbudowane opcje nawigacji

Aplikacje programu Access pozwalają uniknąć problemów związanych z tworzeniem widoków, paneli przełączania i innych elementów interfejsu użytkownika (UI). Lista nazw tabel znajduje się z lewej strony okna, a widoki dla każdej z tabel są wyświetlane u góry:

Aplikacja programu Access, w której tabele są wyświetlane po lewej stronie, a u góry znajduje się Selektor widoku.

Wszystkie aplikacje mają podobną strukturę nawigacji, dzięki czemu łatwiej można się jej nauczyć i przełączać między aplikacjami. Zawsze możesz dodać niestandardowe widoki oprócz zapewnionych w aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie danych w aplikacji programu Access.

Pasek akcji

Każdy z wbudowanych widoków zawiera pasek akcji z przyciskami służącymi do dodawania, edytowania, zapisywania i usuwania elementów. Możesz dodać więcej elementów do tego paska, aby uruchamiać utworzone makra niestandardowe, lub możesz usunąć przyciski, których użyciu chcesz zapobiec.

Pasek akcji, na którym wyświetlane są przyciski Dodaj, Usuń, Edytuj, Zapisz i Anuluj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie widoku przez utworzenie makra interfejsu użytkownika i Dodawanie akcji niestandardowych do paska akcji.

Łatwiejsze modyfikowanie widoków

Aplikacje umożliwiają umieszczanie kontrolek w dowolnym miejscu bez konieczności wcześniejszego dostosowania układu. Po prostu przeciągnij ją i upuść — inne kontrolki zostaną przesunięte, tworząc miejsce dla kontrolki.

Podczas przenoszenia kontrolki w widoku inne kontrolki są automatycznie dostosowywane.

Objaśnienia właściwości ustawień

Zamiast wyszukiwania określonych ustawień w arkuszu właściwości, można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem objaśnień zlokalizowanych w wygodny sposób obok każdej sekcji lub kontrolki.

Widok w trybie edycji z widocznymi ustawieniami formatowania pola tekstowego.

Nowe kontrolki służące do pracy z danymi pokrewnymi

Kontrolka elementów pokrewnych

Kontrolka elementów pokrewnych stanowi szybki sposób wyświetlania listy i podsumowywania danych z pokrewnej tabeli lub kwerendy. Kliknij element, aby otworzyć widok szczegółowy tego elementu.

Widok w aplikacji programu Access z zadaniami wyświetlanymi w kontrolce elementów pokrewnych.

Kontrolka autouzupełniania

Kontrolka autouzupełniania umożliwia wyszukanie danych w tabeli pokrewnej. Możesz traktować ją jak pole kombi działające jak pole Wyszukiwanie błyskawiczne.

Kontrolka autouzupełniania z częściowo wprowadzoną zawartością i proponowaną wartością wyświetloną poniżej.

Linki przechodzenia do szczegółów

Linki przechodzenia do szczegółów pozwalają szybko wyświetlić szczegóły elementu pokrewnego. Aplikacje programu Access obsługują logikę w tle, aby upewnić się, że wyświetlane są odpowiednie dane.

Kliknięcie przycisku przechodzenia do szczegółów w widoku powoduje otwarcie widoku szczegółów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie danych za pomocą dodania formularza podręcznego.

Nowe opcje wdrażania

Ulepszenia dotyczące uprawnień

Uzyskaj więcej kontroli nad uprawnieniami do modyfikowania aplikacji. W programie SharePoint dostępne są teraz 3 domyślne poziomy uprawnień — Projektant, Autor i Czytelnik. Tylko projektanci mogą wprowadzać zmiany w projektach widoków i tabel. Autorzy mogą zmieniać dane, ale nie mogą zmieniać projektu, a Czytelnicy (jak się domyślasz) mogą jedynie odczytywać istniejące dane.

Pakowanie i rozpowszechnianie aplikacji

Aplikacje programu Access można zapisać jako pliki pakietów, a następnie dodać do katalogu firmowego lub Sklepu Office. W Sklepie Office można dystrybuować aplikacje bezpłatnie lub za opłatą i dodatkowo zarobić.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×