Co nowego w programie Excel dla platformy Microsoft 365

Co nowego w programie Excel dla platformy Microsoft 365

Jako subskrybent usługi Microsoft 365, regularnie otrzymujesz nowe i udoskonalone funkcje pakietu Office. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, co jest dostępne już dzisiaj.

Najnowsze aktualizacje dla programu Excel dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows

Nie ma nic nowego w wersji 2011 (kompilacja 13530,20316), ale zapoznaj się z tą funkcją. Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

Odkrywanie wielu arkuszy jednocześnie

Odkrywanie wielu arkuszy jednocześnie

Nie ma potrzeby jednoczesnego ukrywania jednego arkusza--jednoczesne ukrywanie wielu ukrytych arkuszy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Chcesz być wśród pierwszych użytkowników nowych funkcji?

Zostań niejawnym testerem pakietu Office, a znajdziesz się wśród pierwszych osób oglądających nowe funkcje i będziesz mieć okazję przekazania nam swoich uwag.

DOŁĄCZ DO NIEJAWNEGO PROGRAMU TESTÓW PAKIETU OFFICE JUŻ DZIŚ

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Więcej informacji o wersjach

Kiedy uzyskam nowe funkcje?
Wdrażanie nowych funkcji usługi Microsoft 365 u wszystkich subskrybentów jest niekiedy rozłożone w czasie.

Dowiedz się, jak funkcje są wdrażane

Pełna lista wszystkich aktualizacji
Uzyskaj informacje na temat wszystkich kanałów publikowania aplikacji dla klientów usługi Microsoft 365.

Najnowsze wersje

Nowości dla osób niebędących subskrybentami
Korzystasz z pakietu Office 2016 lub Office 2019, ale nie masz subskrypcji usługi Microsoft 365? Dowiedz się, co jest dostępne w Twojej wersji.

Co nowego w pakiecie Office 2016? Co nowego w pakiecie Office 2019?

Poprzednie wersje

Oto pojawiło Nowość w wersji 2010 (13426,20306).

Odkrywanie wielu arkuszy jednocześnie

Odkrywanie wielu arkuszy jednocześnie

Nie ma potrzeby jednoczesnego ukrywania jednego arkusza--jednoczesne ukrywanie wielu ukrytych arkuszy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Niestandardowy typ danych

Tworzenie niestandardowego typu danych w dodatku Power Query

Użyj dowolnego źródła danych, aby utworzyć niestandardowy typ danych umożliwiający załadowanie wielu powiązanych fragmentów informacji w jednej kolumnie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oto pojawiło Nowość w wersji 2010 (13328,20210).

Automatyczne przełączanie motywów pakietu Office

Automatyczne przełączanie motywów pakietu Office

Pakiet Office może automatycznie przełączać motywy w celu dopasowania ich do ustawień kompozycji systemu Windows 10. Przejdź do pozycji Plik > Konto, i wybierz opcję „Użyj ustawień systemowych” na liście rozwijanej Motywy pakietu Office.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pokazuje opcję Zapisz jako obraz

Zapisywanie kształtów jako obrazów

Za pomocą kilku kliknięć zapisz kształt, ikonę lub inny obiekt jako plik obrazu, aby móc ponownie użyć go w innym miejscu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Przygotowywanie diagram Visio w programie Excel

Dopracowywanie diagramów Visio w programie Excel

Tworzenie diagramów opartych na danych, na przykład schematów blokowych lub schematów organizacyjnych za pomocą danych zawartych w arkuszu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oto pojawiło Nowość w wersji 2009 (13231,20200).

Wyświetlanie funkcji Application Guard

Pomóż chronić swoje dane przed złośliwymi plikami

Funkcja Application Guard pomaga chronić Cię przed złośliwym oprogramowaniem, umożliwiając czytanie, drukowanie i zapisywanie plików pakietu Office w odizolowanym kontenerze.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wyświetlanie pióra akcji w programie Excel

Wprowadzanie szybkich zmian za pomocą pióra programu Excel

Za pomocą pióra akcji możesz pisać odręcznie bezpośrednio w komórkach i wprowadzać odręcznie dane, które są automatycznie konwertowane na dane programu Excel.

Oto pojawiło Nowość w wersji 2007 (13029,20308).

Wyświetla funkcję ZEZWÓL

Tworzenie zmiennych w celu ich użycia w formułach

Poprawianie wydajności, czytelności i możliwości redagowania za pomocą funkcji ZEZWÓL. Ta funkcja umożliwia tworzenie zmiennych nazwanych w nowych lub już istniejących formułach.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wyświetla widok Arkusz w programie Excel

Filtrowanie i sortowanie bez przerywania pracy innych osób

Sortuj i filtruj pliki programu Excel podczas współpracy z innymi osobami w widoku Arkusz. Widok ten zapobiega oddziaływaniu sortowań i filtrowań innych użytkowników podczas współtworzenia danego dokumentu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oto co nowego pojawiło się w wersji 2006 (kompilacja 13001.20266).

Umożliwia wyświetlenie lokalizacji przypiętego folderu

Zapisywanie w przypiętym folderze

Przypięte foldery pozostają w górnej części lokalizacji zapisywania, dzięki czemu możesz szybko uzyskać dostęp do potrzebnego folderu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oto pojawiło Nowość w wersji 2005 (kompilacja 12827,20268).

Przedstawia makietę obrazów stockowych

Nowe obrazy, które ożywią Twoje dokumenty

Tysiące bezpłatnych obrazów, ikon i nalepek do używania w dokumentach. Aby rozpocząć, przejdź do pozycji Wstaw > Obraz > Bank obrazów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Przedstawia pomysły dostępne w programie Excel

Masz pytanie dotyczące Twoich danych? Zapytaj w programie Excel:

Pomysły w programie Excel pozwalają zadawać pytania dotyczące Twoich danych — nie ma potrzeby poświęcać czasu na pisanie formuł.

Ta funkcja jest dostępna tylko w języku angielskim.

WIĘCEJ INFORMACJI

Oto co nowego pojawiło się w wersji 2004 (kompilacja 12730.20236).

Porządkowanie dużego skoroszytu

Komórki, formuły, wykresy, tabele... Uzyskaj migawkę skoroszytu za pomocą funkcji Statystyki skoroszytu.

Przycisk Statystyka skoroszytu

Poprawianie wyglądu plików i wiadomości e-mail

Nadaj swoim prezentacjom, dokumentom i wiadomościom e-mail więcej polotu za pomocą bezpłatnych, wysokiej jakości obrazów stockowych i teł.

Nowe w: Word Excel PowerPoint

WIĘCEJ INFORMACJI

Przedstawia obrazy stockowe

Oto co nowego pojawiło się w wersji 2003 (kompilacja 12624.20320).

Wybierz doskonały kolor

Kody szesnastkowe umożliwiają wybór konkretnego koloru czcionki, wyróżnienia tekstu i nie tylko.

Pokazuje kolory niestandardowe

Automatyczne używanie nowych typów danych

Podczas wpisywania wartości danych podobnej do danych giełdowych lub lokalizacji geograficznej program Excel oferuje możliwość jej konwersji na odpowiedni połączony typ danych — Akcje lub Geografia.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pokazuje typ danych Konwertuj do danych geograficznych

Oto co nowego pojawiło się w wersji 2002 (kompilacja 12527.20194).

Spójrz w lewo, spójrz w prawo... Funkcja X.WYSZUKAJ nareszcie dostępna!

Wiersz po wierszu, możesz znaleźć wszystkie potrzebne informacje w tabeli lub zakresie przy użyciu funkcji X.WYSZUKAJ.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Uzyskiwanie dokładniejszych informacji na podstawie danych

Dokładniej przeanalizuj swoje dane za pomocą nowych widoków profilowania danych w edytorze dodatku Power Query.

Pokazuje edytor dodatku Power Query

Zobacz, co nowego czeka Cię w wersji 1912 (kompilacja 12325.20288).

Czytanie i odpowiadanie na bieżąco

Odpowiadaj na komentarze i wzmianki z poziomu wiadomości e-mail bez otwierania skoroszytu.

Arkusz kalkulacyjny ze @wzmianką i przyciskami Dodaj komentarz oraz Przejdź do komentarza

Zobacz, co nowego pojawiło się w aktualizacji z października — wersja 1910 (kompilacja 12130.20272).

Konwertowanie plików w celu poprawienia dostępności

Uaktualnij pliki do nowoczesnego formatu, aby ułatwić dostęp do nich wszystkim osobom.

Komunikat o ułatwieniach dostępu z prośbą o rozważenie przekonwertowania pliku na nowoczesny format w celu skorzystania ze wszystkich funkcji ułatwień dostępu

Tworzenie bardziej dostępnych plików PDF

Utwórz plik PDF, a narzędzie Sprawdzanie ułatwień dostępu wskaże problemy dotyczące ułatwień dostępu, które należy rozwiązać przed zapisaniem.

WIĘCEJ INFORMACJI

Okno dialogowe Zapisywanie w formacie PDF z żółtym polem wiadomości zapraszające do sprawdzania ułatwień dostępu pliku PDF przed zapisaniem

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w aktualizacji z sierpnia — wersja 1908 (kompilacja 11929.20254).

Strona Wstawianie ikon z napisem „ciastko” w polu wyszukiwania i 4 wyświetlone różne ikony ciastka

Wyszukiwanie i korzystanie

Dodaliśmy opcję wyszukiwania do funkcji wstawiania ikon w celu ułatwienia znajdowania odpowiedniej ikony. Podczas zaznaczania przycisk Wstaw informuje o liczbie wybranych elementów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Arkusz budżetu zawierający wątek konwersacji między dwoma współpracownikami

Skupienie się na tym, co pozostało do zrobienia

Wybierz pozycję Rozwiąż, aby zwinąć komentarze i wyróżnić otwarte elementy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Okno dialogowe Kolumna niestandardowa z wyświetlonym zaznaczeniem algorytmów dołączania

Programuj szybciej dzięki ulepszeniom dodatku Power Query

Szybko zakończ programowanie dzięki autouzupełnianiu i kolorowaniu składni. Możesz również z łatwością odkrywać funkcje, kolumny i parametry.

Opcje scalania rozmytego w oknie dialogowym Scalanie

Łączenie tabel na podstawie podobnych kolumn

Pobieranie i przekształcanie (Power Query) teraz zawiera logikę przybliżonego dopasowania tekstu (nazywaną również dopasowaniem rozmytym) podczas porównywania kolumn w celu scalenia tabel.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w aktualizacji z lipca — wersja 1907 (kompilacja 11901.20176).

Koniec przeskakiwania do przeglądarki

Możesz zdecydować, jak mają być otwierane linki do dokumentów pakietu Office: w przeglądarce czy w aplikacji. Zobacz pozycję Obsługa linków w obszarze Plik > Opcje > Zaawansowane.

Nowe w: Word Excel PowerPoint

Okno dialogowe Opcje z wyróżnionym polem wyboru Otwieranie hiperłączy

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co nowego pojawiło się w aktualizacji z czerwca — wersja 1906 (11727.20230).

Więcej ikon pasujących do Twojego nastroju

Dodaliśmy ponad 300 nowych ikon. Znajdziesz je w pozycji Wstaw > Ikony.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wybór ikon teatralnych

Przyciąganie uwagi za pomocą @wzmianek

Używaj @wzmianek w komentarzach, aby powiadomić inne osoby, gdy będziesz potrzebować ich opinii.

WIĘCEJ INFORMACJI

Komentarz ze @wzmiankowaną w nim osobą

Oto co nowego pojawiło się w aktualizacji z maja — wersja 1905 (kompilacja 11629.20196).

Przełączaj się bez problemów

Nowy menedżer konta wyświetla wszystkie Twoje konta służbowe i osobiste usługi Microsoft 365 w jednym miejscu. Przełączanie między nimi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Koncepcyjny zrzut ekranu przedstawiający funkcję przełączania kont

Poznaj nowe funkcje w lutowej aktualizacji, wersja 1902 (kompilacja 11328.20146).

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Zapisywanie zmian w momencie ich wprowadzania

Przekaż pliki do usługi OneDrive, aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są zapisywane automatycznie.

Poznaj nowe funkcje w styczniowej aktualizacji, wersja 1901 (kompilacja 11231.20130).

Arkusz z polem komentarza, komentarzem i wzmianką

Efektywna współpraca z komentarzami i @wzmiankami

Kontynuuj konwersację w arkuszu przy użyciu wbudowanego pola odpowiedzi i używaj @wzmianek, aby powiadomić współpracowników, gdy będziesz potrzebować ich opinii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz, co nowego pojawiło się w aktualizacji z października — wersji 18.10 (kompilacja 11001.20074).

Slajd z opcjami przezroczystości na karcie Formatowanie

Pokaż, co znajduje się za obrazem

Umieść obraz na slajdzie, w arkuszu, w dokumencie lub w wiadomości, wybierz ustawienie wstępne i patrz, jak zmienia się przezroczystość. To wszystko!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz, co nowego pojawiło się w aktualizacji z września — wersja 1809 (kompilacja 10827.20138).

Monitor pokazujący arkusz z prędkościomierzem w prawym dolnym rogu

Szybkie wyszukiwanie

Uzyskuj szybciej odpowiedzi dzięki przyspieszonym obliczeniom funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO i PODAJ.POZYCJĘ.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zaktualizowane elementy wizualne na wstążce dla programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook

Ikony wstążki mają nowy wygląd

Bez obaw — wszystko działa tak samo. Ponadto wygląda świetnie na ekranach we wszystkich rozmiarach.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z czerwca — wersja 1806 (kompilacja 10228.20080).

Dokument programu Word z oknem czatu

Czat ze współautorami podczas edytowania

Współpracuj wydajniej, czatując ze współautorami bez opuszczania aplikacji.

Ekran komputera z dokumentem z lewej i wizualizacją ułatwień dostępu ze znacznikiem wyboru z prawej strony

Rozwiązania problemów dotyczących ułatwień dostępu stosowane jednym kliknięciem

Moduł sprawdzania ułatwień dostępu działa lepiej niż kiedykolwiek dzięki zaktualizowanej obsłudze międzynarodowych standardów i przydatnym zaleceniom dotyczącym ułatwiania dostępu do dokumentów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Slajd z przykładami filtrów SVG

Większa atrakcyjność wizualna

Zwiększ atrakcyjność wizualną dokumentów, arkuszy i prezentacji, wstawiając skalowalną grafikę wektorową (SVG, Scalable Vector Graphics), do której zastosowano filtry.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z marca 2018 r., wersja 1803 (kompilacja 9126.2156).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Przycisk Translator oraz jeden wyraz w języku angielskim i jego tłumaczenie w języku francuskim

Przełamywanie bariery językowej

Tłumacz wyrazy, frazy lub zdania na inny język za pomocą funkcji Microsoft Translator. Możesz to zrobić z karty Recenzja na wstążce.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji ze stycznia 2018 r. — wersja 1801 (kompilacja 9001.2138).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Precyzyjne zaznaczanie

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zaznaczyć zbyt wiele komórek lub nieprawidłowe komórki? Teraz możesz usunąć zaznaczenie nadmiarowych komórek bez konieczności zaczynania od nowa.

Nowe w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z grudnia 2017 r., wersja 1712 (kompilacja 8827.2148).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Konwertowanie ikon SVG na kształty

Przekształć wszystkie ikony i obrazy SVG w kształty pakietu Office, aby móc zmienić ich kolor, rozmiar lub teksturę.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z października 2017 r., wersja 1710 (kompilacja 8625.2121).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Pióro cyfrowe

Niebieski ołówek

Zapisuj lub szkicuj pomysły za pomocą nowej tekstury ołówka.

WIĘCEJ INFORMACJI

Ucz się w nowym Centrum szkoleniowym pakietu Office

Strona główna Centrum szkoleniowego pakietu Office z ikonami różnych aplikacji pakietu Office i kafelkami dostępnych typów zawartości

Wykorzystaj więcej możliwości programu Excel za pomocą nowych szablonów, porad i przewodników — w nowym Centrum szkoleniowym pakietu Office.

PRZEJRZYJ SZKOLENIA

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z sierpnia 2017 r., wersja 1708 (kompilacja 8431.2079).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Wstawianie modeli 3D w celu oglądania obiektów z każdej strony

Używaj obrazów 3D, aby zwiększyć efekt wizualny i twórczy w skoroszytach. Możesz łatwo wstawić model 3D i obracać go o 360 stopni.

Pobierz szablon i wypróbuj tę funkcję!

WIĘCEJ INFORMACJI

Model 3D z wyświetlonymi uchwytami obrotu

Szybsza praca. Lepsze wyniki.

Ikony programu Excel i arkusza z żarówką

Używasz złożonych skoroszytów z wieloma arkuszami? Program Excel otwiera je szybciej, więc można sprawniej używać formuł z dużymi zakresami, filtrować wiele wierszy oraz kopiować i wklejać.

Nowe efekty pisma odręcznego

Menu rozwijane Pióro przedstawiające efekty pisma odręcznego

Wyrażaj swoje pomysły w atrakcyjny sposób przy użyciu metalicznych piór i efektów pisma odręcznego, takich jak tęcza, galaktyka, lawa, ocean, złoto, srebro i nie tylko.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z lipca 2017 r., wersja 1707 (kompilacja 8326.2058).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Wspólne edytowanie

Ikony osób — gdy inne osoby coś współtworzą, są wyświetlane tutaj

Pracuj w skoroszycie jednocześnie z innymi osobami. Ty i Twoi współpracownicy możecie otwierać ten sam skoroszyt programu Excel i razem nad nim pracować. Nazywamy tę funkcję współtworzeniem. Podczas współtworzenia szybko zobaczycie zmiany wprowadzone przez inne osoby — w ciągu kilku sekund.

WIĘCEJ INFORMACJI

Automatyczne zapisywanie w programie Excel

Pasek tytułu w programie Excel przedstawiający przycisk przełączania funkcji Autozapis

Zmiany są zapisywane automatycznie w przypadku skoroszytów przechowywanych w chmurze. Aktualizacje innych osób są wyświetlane w ciągu kilku sekund. Zapisuj pliki w usługach OneDrive, OneDrive dla Firm lub usłudze SharePoint Online.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pomocne dźwięki poprawiają dostępność

Częściowy widok ustawień Ułatwienia dostępu programu Excel

Włącz podpowiedzi dźwiękowe podczas pracy. Są one dostępne w lokalizacji Opcje > Ułatwienia dostępu. Nie są potrzebne żadne dodatki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj nowe i ulepszone funkcje w aktualizacji z czerwca 2017 r., wersja 1706 (kompilacja 8229.2073).
Znajdź odpowiednią wersję pakietu Office.

Dostosowywalny przenośny zestaw piór

Galeria piór

Utwórz osobisty zestaw piór do własnych potrzeb. Program Office pamięta zestaw piór użytkownika w programach Word, Excel i PowerPoint na wszystkich urządzeniach z systemem Windows.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szybki dostęp do indeksu górnego i dolnego

Pasek narzędzi Szybki dostęp z poleceniami indeksu górnego i dolnego

Dodaj polecenia indeksu górnego i dolnego do Wstążki lub paska narzędzi Szybki dostęp, aby mieć je w zasięgu ręki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aktualizacje funkcji Pobieranie i przekształcanie oraz dodatku Power Query

  • Więcej ulepszeń przy dodawaniu kolumny na podstawie przykładów: W Edytorze zapytań funkcję dodawania kolumny na podstawie przykładów ulepszono, dodając obsługę sugestii, więcej operacji daty/godziny i dodatkowe przekształcenia.

  • Nowy łącznik usługi Azure Data Lake Store: Nieustannie pracujemy nad dodawaniem nowych łączników. Teraz możesz importować dane z usługi analizy Azure Data Lake Store.

Najnowsze aktualizacje programu Excel dla komputerów Mac

Zobacz, co nowego w wersji 16.43.20110804 uwzględnionej w aktualizacji z listopada.

Oglądanie formuł

Oglądanie formuł

Oglądanie komórek z wielu arkuszy i książki w pojedynczym okienku lub oknie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Chcesz być wśród pierwszych użytkowników nowych funkcji?

Zostań niejawnym testerem pakietu Office i uzyskaj wczesny dostęp do najnowszych innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w pakiecie Office. Nieustannie intensywnie pracujemy nad wyjątkowymi miesięcznymi uaktualnieniami i nowymi funkcjami dla subskrybentów usługi Microsoft 365.

DOŁĄCZ DO NIEJAWNEGO PROGRAMU TESTÓW PAKIETU OFFICE JUŻ DZIŚ

Poprzednie wersje

Wyświetla funkcję ZEZWÓL w programie Excel

Tworzenie zmiennych w celu ich użycia w formułach

Poprawianie wydajności, czytelności i możliwości redagowania za pomocą funkcji ZEZWÓL. Ta funkcja umożliwia tworzenie zmiennych nazwanych w nowych lub już istniejących formułach.

Nowości w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Wyświetla arkusz kalkulacyjny programu Excel

Filtrowanie i sortowanie bez przerywania pracy innych osób

Tworzenie własnych widoków podczas współpracy z innymi osobami w programie Excel, dzięki czemu możesz filtrować i sortować bez zakłócania tego, co widzą inne osoby.

Nowości w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Pokazuje opcję Skanuj dokument w programie Excel

Pobieranie danych ze zdjęć

Dodawaj dane tabeli z obrazów, na karcie Wstawianie lub bezpośrednio na telefonie iPhone.

Nowości w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Powiedz to, co masz na myśli

Masz pytanie dotyczące Twoich danych? W Pomysłach programu Excel wprowadź pytanie, a uzyskamy dla Ciebie odpowiedź.

Nowości w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Pokazuje szybszy sposób dodawania komórek

Szybszy sposób dodawania komórek

Włącz tryb klikania w celu dodania, a następnie wpisz = i zaznacz komórki, aby szybko utworzyć formułę, która dodaje wartości komórek. Znajdź opcję w obszarze Menu > Preferencje > Edytuj.

Nowości w: Excel

WIĘCEJ INFORMACJI

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Automatyczne używanie nowych typów danych

Podczas wpisywania wartości danych podobnej do ewentualnych danych giełdowych lub lokalizacji geograficznej program Excel oferuje możliwość jej konwersji na odpowiedni połączony typ danych — Akcje lub Geografia.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pokazuje statystyki skoroszytu

Pobieranie statystyk w skoroszycie

Statystyka skoroszytu zawiera omówienie zawartości skoroszytu, co ułatwia odnajdowanie jego zawartości. Kliknij pozycję Recenzja > Statystyka skoroszytu.

Pokazuje pole wyszukiwania Powiedz mi

Znajdź to, czego szukasz

Za pomocą pola wyszukiwania można znaleźć tekst, polecenia, pomoc itd.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pokazuje nowe ustawienia wydruku

Zaktualizowane ustawienia wydruku

Wysłuchaliśmy Ciebie i teraz ustawiamy orientację wydruku na poziomie arkusza w skoroszytach.

Najnowsze aktualizacje dla systemu iOS

Zobacz, co nowego w wersji 2.43.20110606 w ramach aktualizacji z listopada.

Otwieranie arkuszy kalkulacyjnych w wielu oknach

Praca z wieloma plikami programu Excel otwieranymi jeden obok drugiego na tablecie iPad. Ta funkcja jest obecnie dostępna wyłącznie w przypadku użytkowników systemu iPadOS13.

Nowości w: Excel

Chcesz być wśród pierwszych użytkowników nowych funkcji?

Zostań niejawnym testerem pakietu Office, aby uzyskać wcześniejszy dostęp do najnowszych innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w pakiecie Office.

DOŁĄCZ DO NIEJAWNEGO PROGRAMU TESTÓW PAKIETU OFFICE JUŻ DZIŚ

Poprzednie wersje

Oto pojawiło Nowość w wersji 2.42.20100803, Aktualizacja z kwietnia.

Szybsze uzyskiwanie plików

Szybsze uzyskiwanie plików

Korzystaj z nowego uproszczonego środowiska dla użytkowników domowych w aplikacji Word dla tabletu iPad oraz szybkiego dostępu do odpowiednich plików.

Używanie urządzenia wskazującego

Korzystanie z urządzenia wskazującego

Podłącz gładzik lub mysz do tabletu iPad w celu uzyskania innego sposobu interakcji z programem Word.

Oto pojawiło Nowość w wersji 2.36.20040600, Aktualizacja z kwietnia.

Pokazuje elementy na kartach w telefonie iPhone

Powiększanie elementów karty

Naciśnij i przytrzymaj na pasku karty pozycje, takie jak ikony, tekst, aby zwiększyć ich rozmiar.

Najnowsze aktualizacje dla systemu Android

Nie ma nic nowego w aktualizacji z kwietnia 16.0.12730.20182. Sprawdź jednak jedną z ostatnich funkcji, jakie opublikowaliśmy.

Szybkie edytowanie danych w podróży

Widok kart zoptymalizowany dla urządzeń przenośnych upraszcza wyświetlanie i edytowanie danych.

Chcesz być wśród pierwszych użytkowników nowych funkcji?

Zostań niejawnym testerem pakietu Office, a znajdziesz się wśród pierwszych osób oglądających nowe funkcje i będziesz mieć okazję przekazania nam swoich uwag.

DOŁĄCZ DO NIEJAWNEGO PROGRAMU TESTÓW PAKIETU OFFICE JUŻ DZIŚ

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×