Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Co się stało z funkcją pomocy dla języka angielskiego?

Ze względu na niskie zapotrzebowanie funkcja pomocy dla języka angielskiego i odpowiadająca jej usługa zostały wyłączone i nie są już dostępne.

Jakie są konsekwencje wyłączenia tej usługi?

Jeśli wcześniej używano tej usługi, przy próbie jej ponownego użycia w okienku zadań Poszukiwanie zostanie wyświetlony komunikat „Nie można przeszukać usługi, ponieważ komputer nie jest połączony z Internetem. Połącz się i próbuj ponownie”. Będzie on wyświetlany nawet, gdy masz połączenie z Internetem.

Jeśli usługa pomocy dla języka angielskiego nie była wcześniej używana, nie będzie widoczna na liście usług dostępnych do dodania w obszarze Opcje poszukiwania w okienku zadań Poszukiwanie.

Usuwanie usługi w przypadku, gdy była ona wcześniej używana

Jeśli usługa pomocy dla języka angielskiego była wcześniej używana, wciąż będzie widoczna. Jednak jeśli spróbujesz jej użyć, w okienku zadań Poszukiwanie pojawi się komunikat o błędzie. Poniżej opisano, jak można usunąć tę usługę.

  1. Kliknij pozycję Recenzja > Poszukiwanie, aby otworzyć okienko zadań Poszukiwanie.

  2. W okienku zadań Poszukiwanie kliknij pozycję Opcje poszukiwania.

    Okienko zadań poszukiwawczych z zaznaczonymi opcjami poszukiwania

  3. Wyczyść pole Funkcja pomocy dla języka angielskiego i kliknij przycisk OK.

    Opcje poszukiwania z zaznaczoną pozycją Funkcja pomocy dla języka angielskiego

  4. Kliknij przycisk OK aby potwierdzić zamiar usunięcia usługi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×