Co się stało z panelami przełączania?

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dostarczanie paneli przełączania w aplikacji ułatwiają użytkownikom znajdowanie niezbędne zadania. W tym artykule opisano, jak tworzyć i usuwać paneli przełączania w programie Access i pokazano, jak dodawać i modyfikować elementy w panelu przełączania.

Uwaga: Program Access udostępnia również funkcji znanej jako okienko nawigacyjne, które umożliwia zamiast paneli przełączania umożliwia użytkownikom aplikacji przejdź wokół aplikacji.

Co chcesz zrobić?

Utworzyć panel przełączania

Przed utworzeniem panel przełączania, jak należy rozważyć użytkownikom lokalizowanie różnych formularzy i raportów w bazie danych i odpowiednio zaplanować projekt nawigacji. Należy do potrzeb po utworzeniu panel przełączania, będzie można zmodyfikować projekt z panelu przełączania w dowolnym momencie.

Po utworzeniu panel przełączania przy użyciu narzędzia Menedżer panelu przełączania, program Access utworzy tabelę elementów panelu przełączania przycisków w formularzu wyświetlania oraz co im wykonywanie akcji. Jeśli zmienisz ręcznie z panelu przełączania, aplikacja może przestać działać.

Ponieważ Menedżer panelu przełączania tylko pozwala maksymalnie osiem przyciski poleceń na panelu przełączania, może być konieczne dodatkowe paneli przełączania, które użytkownik można przejść do z główny panel przełączania.

Uruchamianie w programie Access 2010, Menedżer panelu przełączania nie jest dostępne na Wstążce, najpierw należy dodać polecenie do paska Narzędzi Szybki dostęp. W tym miejscu pierwsze kroki kilka pokazano, jak dodać to polecenie do paska Narzędzi Szybki dostęp.

 1. Kliknij strzałkę w dół na pasku narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń. Program Access otworzy okno dialogowe Opcje programu Access z zaznaczonym sekcją Paska narzędzi Szybki dostęp .

 2. W polu kombi Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Wybierz pozycję Menedżer panelu przełączania , a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk OK , aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Opcje programu Access .

 4. Na pasku Narzędzi Szybki dostępkliknij pozycję Menedżer panelu przełączania , aby otworzyć narzędzie.

  Program Microsoft Access zapytanie, jeśli chcesz utworzyć panel przełączania, kliknij przycisk Tak. Spowoduje to utworzenie Główny panel przełączania. Możesz dodać wszystkie polecenia Panel przełączania do główny panel przełączania lub tworzenie pomocniczego paneli przełączania.

 5. Aby utworzyć pomocniczy paneli przełączania, kliknij przycisk Nowy.

  Uwaga: Jeśli tworzysz pomocniczej paneli przełączania, upewnij się, że każdy panel przełączania zawiera polecenia, aby powrócić do głównego panelu przełączania.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowej .

 6. Wpisz nazwę nowego panelu przełączania, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Microsoft Access doda ten panel przełączania do listy w polu Strony panelu przełączania .

  Na tym etapie można dodawać nazwy pomocniczej panelu przełączania.

 7. Powtórz kroki od 5 do 6 dla każdego pomocniczej panel przełączania, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Dodawanie elementów do panel przełączania

Po utworzeniu do przełączania, musisz dodać elementy lub poleceń menu, które wykonywać różne zadania, takie jak otwieranie formularzy i raportów w bazie danych. Elementy, które możesz dodać do panelu przełączania są wyświetlane jako przyciski poleceń.

 1. Z okna dialogowego Menedżer panelu przełączania wybierz panel przełączania, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie strony panelu przełączania .

 2. Kliknij pozycję Nowe.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie elementu panelu przełączania .

 3. Wpisz nazwę elementu polecenie w polu tekstowym , a następnie z listy polecenia wybierz odpowiednie polecenie.

  Na przykład jeśli element jest Danych klientów, wybierz pozycję Otwórz formularz w trybie Dodawanie.

  Uwaga: Utworzyć panel przełączania umożliwiający przechodzenie do innych paneli przełączania, kliknij polecenie Przejdź do panelu przełączania w polu polecenie , a następnie wybierz panel przełączania na liście lub wprowadź nazwę panelu przełączania.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Powtórz kroki od 1 do 4, aż dodasz wszystkich wymaganych poleceń do panelu przełączania.

Polecenie

Wykonywana czynność

Przejdź do panelu przełączania

Zostanie otwarty panel przełączania pomocniczą.

Otwórz formularz w trybie dodawania

Zostanie otwarty formularz w trybie, która zezwala nowych rekordów do dodania.

Otwórz formularz w trybie edycji

Zostanie otwarty formularz w trybie, który umożliwia rekord, aby dodać lub edytować.

Otwórz raport

Umożliwia otwarcie raportu w widoku Podgląd wydruku.

Projektowanie aplikacji

Otwiera Menedżera panelu przełączania.

Zamknij aplikację

Zamknięcie bieżącej bazy danych.

Uruchamianie makra

Uruchamia makro.

Uruchomienie kodu

Uruchamia funkcję języka Visual Basic.

Możesz dodać przyciski i osadzone makra, aby rozpocząć składniki bazy danych, a następnie ustaw formularza, które mają zostać wyświetlone podczas uruchamiania. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć makra osadzonego, zobacz artykuł Wprowadzenie do makra. Aby uzyskać informacje o sposobie tworzenia formularza zobacz artykuł Wprowadzenie do formularzy.

Uzyskiwanie dostępu do panelu przełączania

Poniżej przedstawiono, jak można uzyskać dostęp do nowo utworzonego panel przełączania do testowania dokładności poleceń i elementów projektu.

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie formularz o nazwie panelu przełączania.

  Jeśli nie podoba Ci się tytuł, która udzieliła dostępu do Twojej panelu przełączania, możesz zmienić tytuł.

Początek strony

Edytowanie elementów na panelu przełączania

Może być konieczne edytowanie elementów na panelu przełączania z kilku powodów takich, jak zmienić etykietę polecenia lub sposób wykonywania polecenia.

 1. Kliknij pozycję Menedżer panelu przełączania na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 2. W oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania wybierz panel przełączania, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 3. Kliknij element na panel przełączania, który chcesz zmienić, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić tekst elementu, polecenie wykonywane po elemencie lub obiekt, który jest otwarty lub po kliknięciu elementu, kliknij przycisk Edytuj.

  • Aby usunąć element, kliknij przycisk Usuń.

  • Aby przenieść kolejności, w której znajduje się odpowiedni element, kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 4. Po zakończeniu edycji elementów programu Panel przełączania, kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Usuwanie panelu przełączania lub elementu panelu przełączania

Możesz usunąć niepożądane panelu przełączania lub elementu panelu przełączania przy użyciu Menedżera panelu przełączania. Jednak po usunięciu panel przełączania masz będzie także można usunąć wszystkie elementy przypisane do panelu przełączania.

 1. Kliknij pozycję Menedżer panelu przełączania na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 2. W oknie dialogowym Menedżer panelu przełączania zaznacz panel przełączania, który chcesz usunąć lub którego zawiera element, który chcesz usunąć.

 3. Aby usunąć panel przełączania, przejdź do kroku 6.

 4. Aby usunąć element kliknij przycisk Edytuj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie strony panelu przełączania

 5. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć.

 6. Kliknij przycisk Usuń.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Ekran główny panel przełączania podczas uruchamiania

Możesz zmienić ustawienia programu Access, aby upewnić główny panel przełączania są wyświetlane automatycznie, po otwarciu bazy danych.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. Z listy rozwijanej Wyświetl formularz wybierz Panel przełączania .

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. Zamknij bazę danych i otwórz go ponownie.

  Panel przełączania zostanie otwarty automatycznie.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×