Funkcje zabezpieczeń na poziomie użytkownika nie są dostępne w aplikacjach sieci Web programu Access, bazach danych sieci Web ani bazach danych, które korzystają z jednego z nowych formatów plików (accdb, accde, accdc, accdr).

Możesz nadal zarządzać zabezpieczeniami na poziomie użytkownika w plikach bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, które używają wcześniejszego formatu pliku programu Access (takiego jak plik mdb lub ade). Zalecamy to tylko wtedy, gdy masz już rozwiązanie zabezpieczeń na poziomie użytkownika, którego chcesz nadal używać.

Uwaga: Jeśli w bieżących wersjach programu Access do określenia domyślnego pliku informacyjnego grupy roboczej używasz Kreatora zabezpieczeń programu User-Level, musisz również użyć przełącznika wiersza polecenia /WRKGP, aby wskazać plik informacyjny grupy roboczej podczas uruchamiania programu Access. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania przełącznika wiersza polecenia w programie Access, zobacz artykuł Przełączniki wiersza polecenia dla produktów pakietu Microsoft Office.

Zarządzanie zabezpieczeniami na poziomie użytkownika pliku bazy danych w formacie wcześniejszym

Uwaga: Jeśli chcesz nadal korzystać z zabezpieczeń na poziomie użytkownika, nie konwertuj bazy danych na jeden z nowych formatów plików. Funkcje zabezpieczeń na poziomie użytkownika działają tylko w bazach danych, które używają wcześniejszego formatu pliku programu Access, na przykład plików mdb.

 1. Otwórz bazę danych z ustawieniami zabezpieczeń na poziomie użytkownika, które chcesz zarządzać.

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Administrowanie kliknij pozycję Użytkownicy i uprawnienia.

 3. Kliknij jedno z następujących poleceń:

  • Uprawnienia użytkowników i grup    Skorzystaj z tej funkcji, aby udzielić lub odwołać uprawnień użytkownika lub grupy albo zmienić właściciela obiektów bazy danych.

  • Konta użytkowników i grup    Umożliwia utworzenie lub usunięcie użytkownika albo grupy, zmianę hasła lub członkostwa w grupach użytkownika albo zmianę hasła logowania bazy danych.

  • Kreator zabezpieczeń na poziomie użytkownika    Skorzystaj z tej funkcji, aby uruchomić Kreatora zabezpieczeń, który tworzy niezabezpieczoną kopię zapasową bazy danych i przeprowadzi Cię przez proces wdrażania funkcji zabezpieczeń na poziomie użytkownika.

   Uwaga: Te polecenia nie są dostępne w bazach danych, w których jest używanych jeden z nowych formatów plików.

Inne funkcje zabezpieczeń

Aby zapewnić lepsze zabezpieczenia, rozważ użycie co najmniej jednej z następujących funkcji:

 • Szyfrowanie    Narzędzie do szyfrowania sprawia, że danych nie można odczytać w innych programach lub narzędziach, a użytkownicy muszą wprowadzić hasło do bazy danych. Narzędzie do szyfrowania jest dostępne tylko w bazach danych, które korzystają z jednego z nowych formatów plików. W programie Access kliknij pozycję >szyfruj przy użyciu hasła.

 • Serwer bazy danych    Przechowuj dane na serwerze bazy danych, który zarządza zabezpieczeniami użytkowników, takimi jak Microsoft SQL Server. Następnie za pomocą programu Access możesz tworzyć zapytania, formularze i raporty, łącząc się z danymi na serwerze. Tej techniki można używać w bazie danych zapisanej w dowolnym formacie pliku programu Access.

 • Witryna programu SharePoint    Program SharePoint zapewnia zabezpieczenia użytkowników i inne przydatne funkcje, takie jak praca w trybie offline. Istnieje wiele różnych opcji implementacji w zależności od tego, którego produktu SharePoint używasz. Niektóre funkcje integracji z programem SharePoint są dostępne tylko w bazach danych, które korzystają z jednego z nowych formatów plików.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×