Okno Relacje umożliwia definiowanie relacja elementów przechowywanych w wielu tabelach programu Access. Jest on dostępny po kliknięciu pozycji Narzędzia bazy danych >relacje.

Przycisk Relacje na karcie Narzędzia bazy danych

Relacje są podobne do reguł, które określają sposób połączenia danych w bazie danych. Na przykład w dobrze znormalizowanych bazach danych do przetwarzania zamówień najprawdopodobniej będziesz mieć informacje o klientach w jednej tabeli i w informacjach o zamówieniach w innej tabeli. Chcesz się upewnić, że klienci nie są oddzielani od ich zamówień, prawda? Nie chcesz tworzyć zamówienia, z którym nie jest połączony prawidłowy klient. W oknie Relacje można ustawić te reguły tak, aby były stosowane w całej bazie danych.

Jeśli wcześniej zbudowałeś(-aś) zapytanie programu Access, zwróć uwagę, że okno Relacje wygląda podobnie do górnej części Konstruktora zapytań:

Okno Relacje programu Access

W oknie Relacje można dodawać tabele do widoku za pomocą poleceń na karcie Projektowanie, a następnie przeciągać pola między tabelami w celu skonfigurowania relacji. W tym przykładzie relacja umożliwia połączenie wielu zamówień z każdym klientem, ale nie pozwala utworzyć zamówienia dla nieistniecego klienta. Po skonfigurowaniu tych reguł w oknie Relacje zostaną one stosowane do całej bazy danych (na przykład jeśli utworzysz nowe zapytanie, sprzężenia zostaną automatycznie ustawione zgodnie z regułami relacji).

Uwaga:  Usunięcie tabeli z okna Relacje nie spowoduje usunięcia jej z bazy danych ani usunięcie już ustanowionej relacji.

Co można robić

Zadanie

Jak to zrobić

Dodawanie tabeli lub zapytania do okna

Kliknij pozycję > Dodaj tabele(pokaż tabelę w programie Access 2013 ), wybierz tabelę lub zapytanie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Usuwanie tabeli lub zapytania z okna

Zaznacz tabelę lub zapytanie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Ukrywanie tabeli lub zapytania

Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę lub zapytanie, a następnie kliknij polecenie Ukryj tabelę.

Tworzenie relacji

Przeciągnij pole z jednej tabeli lub zapytania do odpowiadającego mu pola w drugiej tabeli lub zapytaniu.

Ustawianie właściwości relacji

Kliknij prawym przyciskiem myszy linię relacji między dwiema tabelami (może to potrwać kilka prób trafienia dokładnie w prawo), a następnie kliknij polecenie Edytuj relację.

Usuwanie relacji

Kliknij prawym przyciskiem myszy linię relacji między dwiema tabelami (może to potrwać kilka prób trafienia dokładnie w prawo), a następnie kliknij polecenie Usuń.

Pokazywanie wszystkich relacji

Kliknij przycisk > wszystkie relacje.

Wyświetlanie relacji dla określonej tabeli

Zaznacz tabelę, a następnie kliknij pozycję > bezpośrednie.

Wyświetlanie relacji dla jednej tabeli bez wyświetlania relacji dla innych tabel

Kliknij pozycję > Narzędzia >Wyczyść układ. Dodaj tabelę, dla której chcesz wyświetlić relacje (Projektowanie > Relacje> Dodaj tabele ( Pokaż tabelę w programie Access 2013 ),), a następnie kliknij pozycję Projektowanie > Relacje >bezpośrednie.

Dopasuj rozmiar tabeli, aby odsłonić dodatkowe pola i relacje.

Uwaga    Wymaga programu Access dla usługi Office 365.

Aby automatycznie dopasować rozmiar tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę i wybierz polecenie Dopasuj. Możesz też kliknąć dwukrotnie krawędź tabeli na:

  • Do prawej do rozmiaru w poziomie na podstawie długości nazwy pola.

  • Od dołu do rozmiaru pionowego na podstawie liczby pól.

  • Prawy dolny róg, aby automatycznie dopasować rozmiar tabeli w poziomie i w pionie (co odpowiada dopasowaniomrozmiaru).

Wybieranie podzbioru tabel

Uwaga    Wymaga programu Access dla usługi Office 365.

Aby ułatwić skoncentrowanie się na określonych tabelach i ich relacjach:

  • CTRL + (zaznacz wiele tabel).

  • Kliknij i przeciągnij całkowicie pole wokół zaznaczonego zakresu.

Obie te akcje wyróżniają podzbiór tabel grubszym obramowaniem. Aby usunąć zaznaczenie, kliknij poza zaznaczeniem. Aby przenieść zaznaczenie, kliknij i przeciągnij w inne miejsce.

Używanie kółka przewijania myszy

Uwaga    Wymaga programu Access dla usługi Office 365.

Przewiń w pionie, przewijając kółko myszy w górę lub w dół. Przewiń w poziomie, naciskając klawisz Shift, a następnie przewijając kółko myszy w górę lub w dół.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z oknem Relacje, dowiedz się, jak tworzyć, edytować lub usuwać relację.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×