Czasami informacje wprowadzane w arkuszu są Excel formatowane automatycznie w sposób, który nie jest za ciebie spodziewany. Jeśli na przykład wpiszemy adres internetowy, Excel przekształci go w hiperlink. To może być naprawdę przydatne, ale nie zawsze jest potrzebne. W takim przypadku możesz wyłączyć formatowanie automatyczne dla jednej komórki lub całego skoroszytu.

 1. Przesuń wskaźnik myszy na tekst, który został właśnie sformatowany automatycznie, a następnie kliknij wyświetlony przycisk Opcje Autokorekty. Ten przycisk jest mały, więc podczas przesuwania wskaźnika myszy należy go dokładniej przyjrzeć się jego wyglądowi.

Przycisk Opcje Autokorekty

 1. Aby usunąć formatowanie tylko zaznaczonego tekstu, kliknij przycisk Cofnij. Jeśli na przykład Excel hiperlink zostanie automatycznie utworzony, a chcesz go usunąć, kliknij pozycję Cofnij hiperlink.

 2. Aby poinformować Excel, jak przestać stosować ten konkretny typ formatowania do skoroszytu, kliknij przycisk Zatrzymaj. Jeśli na przykład Excel automatycznie utworzyć hiperlink i chcesz zapobiec wykonaniu tego Excel dla pozostałej części arkusza, kliknij pozycję Zatrzymaj automatyczne tworzenie hiperlinków.

Ustawianie wszystkich opcji formatowania automatycznego jednocześnie

Jeśli chcesz przejrzeć i zmienić opcje formatowania automatycznego jednocześnie, możesz to zrobić w oknie dialogowym Autokorekta.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie Excel opcje autokorekty kliknij pozycję > opcje Autokorekty.

 3. Na karcie Autoformatowanie podczas pisania zaznacz pola wyboru obok automatycznego formatowania, którego chcesz użyć.

  • Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperlinki:    zamienia adresy URL, ścieżki sieciowe i adresy e-mail na hiperlinki.

  • Uwzględnij nowe wiersze i    kolumny w tabeli: podczas wprowadzania danych poniżej lub obok tabeli Excel tabela zostanie rozwinięta, aby uwzględnić nowe dane. Jeśli na przykład masz tabelę w kolumnach A i B i wprowadzasz dane w kolumnie C, Excel automatycznie sformatuje kolumnę C jako część tabeli.

  • Wypełnianie formuł w tabelach w celu utworzenia kolumn obliczeniowych:    powoduje zastosowanie jednej formuły do wszystkich komórek Excel kolumnie tabeli.

Uwaga: Jeśli chcesz ustawić sposób, wjaki mają być wyświetlane liczby i daty, zrób to na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba. Nie jest on częścią formatowania automatycznego.

Ta funkcja nie jest dostępna w programie Excel dla sieci Web.

Jeśli masz aplikację Excel, możesz użyć przycisku Otwórz w programie Excel, aby otworzyć skoroszyt i cofnąć formatowanie automatyczne.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×