Cofanie wpisywania, ponowne wpisywanie lub zmiany stylistyczne

W programie Access można cofnąć i wykonać ponownie do 20 ostatnich akcji pisania lub projektowania. Aby cofnąć akcję, należy nacisnąć klawisze CTRL+Z. Aby wykonać ponownie cofniętą akcję, należy nacisnąć klawisze CTRL+Y.

Funkcje cofania i ponownego wykonywania umożliwiają usunięcie lub powtórzenie pojedynczych lub wielokrotnych akcji pisania, ale wszystkie akcje muszą zostać cofnięte lub wykonane ponownie w kolejności, w której zostały wykonane lub cofnięte — nie można pomijać akcji. Jeśli na przykład została zmieniona wartość w trzech polach rekordu i chcemy cofnąć pierwszą wprowadzoną zmianę, trzeba cofnąć wszystkie trzy zmiany.

Podobnie można cofnąć większość zmian projektu wprowadzonych dla obiektów bazy danych, na przykład dodanie kontrolki do raportu lub dodanie porządku sortowania w polu kwerendy. Zmiany projektu także należy cofać w odpowiedniej kolejności.

W tym artykule

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219852">Cofanie wprowadzania danych</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219853">Cofanie zmian w projekcie</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219854">Ponowne wykonywanie cofniętych akcji</link>

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__toc309219855">Pomoc w zapobieganiu utracie wykonanej pracy</link>

Cofanie wprowadzania danych

 • Aby cofnąć ostatnie wprowadzenie danych, naciśnij klawisze CTRL+Z.

 • Aby cofnąć kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku <ui>Cofnij wpisywanie</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline>, a następnie zaznacz akcje, które chcesz cofnąć.

   Wszystkie wybrane akcje wpisywania zostaną odwrócone. Akcje, które można cofnąć, zaczynają się jednak od ostatnio wykonanej akcji. Ponadto akcje można cofać tylko w tej kolejności, w której zostały wykonane. Nie można na przykład cofnąć tylko drugiej wykonanej akcji wpisywania. Aby cofnąć drugą zmianę polegającą na wpisywaniu, trzeba też cofnąć akcję ją poprzedzającą.

  • Jeśli nie masz dostępu do paska narzędzi Szybki dostęp (na przykład z powodu używania formularza modalnego), naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Z do momentu cofnięcia akcji, którą chcesz cofnąć.

Ważne: Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie <ui>Plik</ui>. Jeśli danej akcji nie można cofnąć, polecenie <ui>Cofnij wpisywanie</ui> jest zamieniane na polecenie <ui>Nie można cofnąć</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Cofanie zmian w projekcie

Zmiany w projekcie obiektów bazy danych można cofnąć w taki sam sposób, jak wprowadzanie danych.

 • Aby cofnąć ostatnią zmianę w projekcie, naciśnij klawisze CTRL+Z.

 • Aby cofnąć kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Z do momentu cofnięcia akcji, którą chcesz cofnąć.

  • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku <ui>Cofnij</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="8b423e26-fab7-4633-a7f0-43442ca758e1"></image></mediaLinkInline>, a następnie zaznacz akcje, które chcesz cofnąć.

   Wszystkie wybrane akcje wpisywania zostaną odwrócone. Akcje, które można cofnąć, zaczynają się jednak od ostatnio wykonanej akcji. Ponadto akcje można cofać tylko w tej kolejności, w której zostały wykonane. Nie można na przykład cofnąć tylko drugiej wykonanej akcji wpisywania. Aby cofnąć drugą zmianę polegającą na wpisywaniu, trzeba też cofnąć akcję ją poprzedzającą.

Ważne: Niektórych akcji nie można cofnąć, na przykład kliknięcia polecenia na karcie <ui>Plik</ui>. Jeśli danej akcji nie można cofnąć, polecenie <ui>Cofnij</ui> jest zamieniane na polecenie <ui>Nie można cofnąć</ui>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Ponowne wykonywanie cofniętych akcji

 • Aby wykonać ponownie ostatnią akcję, która została cofnięta, naciśnij klawisze CTRL+Y.

 • Aby wykonać ponownie kilka akcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij wielokrotnie klawisze CTRL+Y do momentu ponownego wykonania wybranych akcji.

  • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij strzałkę obok przycisku <ui>Wykonaj ponownie</ui><mediaLinkInline><image xlink:href="ec787f53-fdb4-4590-91df-3db3a266d622"></image></mediaLinkInline>, a następnie kliknij akcje, które chcesz wykonać ponownie.

   Akcje są wykonywane ponownie w takiej kolejności, w jakiej znajdują się na liście. Akcje można wykonywać ponownie tylko w tej kolejności, w której wystąpiły. Nie można na przykład wykonać ponownie tylko drugiej cofniętej akcji. Aby wykonać ponownie drugą akcję, trzeba też ponownie wykonać akcję ją poprzedzającą.

Ważne: Gdy polecenia <ui>Cofnij</ui> i <ui>Wykonaj ponownie</ui> są niedostępne, poprzednich akcji nie można powtórzyć.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Pomoc w zapobieganiu utracie wykonanej pracy

Funkcja cofania może naprawdę uratować sytuację, ale nie zastępuje regularnego zapisywania pracy. Aby pomóc w zapobieganiu utracie pracy z powodu błędów i awarii, można używać opcji wykonywania kopii zapasowych i ich przywracanie oraz funkcji części aplikacji (jest to coś w rodzaju szablonu).

Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie

Przed rozpoczęciem pracy nad dużymi poprawkami projektu należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Dzięki temu, jeśli w projekcie zostanie wprowadzona seria zmian i nie będzie można ich wszystkich cofnąć, będzie możliwe przywrócenie potrzebnych elementów z kopii zapasowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł <link xlink:href="96539a81-5984-4d56-99ca-ee81f8d6356c">Ochrona danych za pomocą procesów wykonywania i przywracania kopii zapasowych</link>.

Części aplikacji

Jeśli w większości baz danych lub we wszystkich bazach danych są używane standardowe składniki, warto rozważyć utworzenie części aplikacji. Część aplikacji to coś w rodzaju szablonu, który można dodać do istniejącej bazy danych, i który może składać się z jednego lub kilku obiektów bazy danych, z danymi lub bez.

Po dodaniu części aplikacji można ją zmodyfikować według potrzeb. W przypadku błędów w projekcie lub jeśli wprowadzone zmiany nie będą satysfakcjonujące, można usunąć poprawione obiekty i ponownie dodać część aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł <link xlink:href="b63b7d1b-851e-4bf8-8bbb-3e4840e789df">Zapisywanie i ponowne używanie elementów projektu bazy danych</link>.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×