Często zadawane pytania dotyczące jakości dźwięku

W przypadku oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Online jakość dźwięku zależy od stanu i jakości sieci oraz od używanych urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Lync Online należy się upewnić, że sprzęt audio został podłączony.

W tym artykule

Czy urządzenia zostały prawidłowo skonfigurowane?

Instalator usługi Lync Online powinien wykryć wszystkie podłączone zgodne urządzenia komunikacyjne, takie jak zestaw słuchawkowy, kamera internetowa, mikrofon i głośniki. Urządzenia można również dodawać po zainstalowaniu usługi Lync Online. 

Aby sprawdzić, czy urządzenia zostały poprawnie skonfigurowane, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij pozycję Urządzenie audio.

 2. W obszarze Urządzenie audio wybierz główne urządzenie audio.

 3. W obszarze Dostosowywanie urządzenia kliknij odpowiednie listy rozwijane, aby skonfigurować głośnik, mikrofon i dzwonek, a także poziomy głośności.

 4. Kliknij zielone strzałki, aby przetestować poziomy głośności głośnika i dzwonka.

Dlaczego występują problemy z dźwiękiem?

Jeśli wystąpi problem, w oknie konwersacji lub w oknie głównym programu Lync zostanie wyświetlone powiadomienie. Aby uzyskać szczegółowe informacje lub zapoznać się z sugerowanymi rozwiązaniami, należy kliknąć to powiadomienie.

Dlaczego nie słyszę żadnego dźwięku?

Jeśli telefon głośnomówiący nie emituje dźwięku, należy sprawdzić, czy:

 • głośniki są włączone, a dźwięk nie został wyciszony w systemie operacyjnym Windows;

 • głośność głośnika jest wystarczająco wysoka, aby było słychać dźwięk;

 • używane urządzenie zostało wybrane w oknie Ustawienia urządzenia audio programu Lync.

Jakie są typowe przyczyny złej jakości dźwięku urządzeń?

Poniżej przedstawiono niektóre typowe przyczyny złej jakości dźwięku urządzeń:

 • Sterownik dźwięku lub oprogramowanie innej firmy.  W niektórych przypadkach sterownik lub oprogramowanie innej firmy może zakłócać działanie usługi Lync Online.

 • Urządzenie eliminujące hałas. Należy pamiętać, aby mikrofon eliminujący hałas znajdował się blisko ust, a więc w odległości około 2 cm od nich. To urządzenie eliminuje niepożądany hałas w tle, dlatego w celu uniknięcia problemów związanych z dźwiękiem należy umieścić je w odpowiedniej pozycji.

 • Fizyczne uszkodzenie urządzenia.  

Program Lync jest w stanie obsłużyć wiele urządzeń, zachowując wysoką jakość dźwięku i wideo. Jednak pewne urządzenia mogą powodować pojawianie się echa podczas połączenia. Aby zmniejszyć echo wywołane przez problematyczne urządzenie, program Lync włącza tryb przełączania głosu uniemożliwiający rozmówcom mówienie w tym samym momencie.

Co można zrobić, aby poprawić jakość dźwięku urządzenia?

Aby poprawić jakość dźwięku urządzenia, spróbuj następujących rozwiązań:

 • Użyj urządzenia zoptymalizowanego dla programu Lync. Zapoznaj się z listą w witrynie Microsoft TechNet na stronie telefonów i urządzeń dla programu Microsoft Lync 2010.

 • Odinstaluj wszystkie sterowniki dźwięku i programy do sterowania dźwiękiem innych firm.

 • Wymień wszystkie wadliwe lub uszkodzone urządzenia.

 • Użyj zestawu słuchawkowego, aby nie powodować echa.

 • Jeśli są używane dwa oddzielne urządzenia na potrzeby emitowania i przechwytywania dźwięku (na przykład głośniki i kamera internetowa), spróbuj umieścić je w odpowiedniej odległości od siebie, aby zminimalizować echo.

Jak uniknąć problemów związanych z dźwiękiem?

 • Nie zaleca się nawiązywania połączeń za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia internetowego, wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub usługi dostępu zdalnego (RAS).

 • Użyj urządzenia zoptymalizowanego dla programu Lync. Zapoznaj się z listą w witrynie Microsoft TechNet na stronie telefonów i urządzeń dla programu Microsoft Lync 2010.

 • Ogranicz inne działania komputera podczas rozmowy, w przypadku gdy problemem jest przepustowość.

Jak działa telefon tekstowy (TTY)?

Tryb telefonu tekstowego (TTY) jest używany do komunikacji tekstowej za pośrednictwem linii telefonicznej. W celu interpretowania zmodyfikowanych sygnałów dźwiękowych do komputera musi być podłączone odpowiednie urządzenie TTY. W przeciwnym razie jakość dźwięku może być niezadowalająca. Ponadto korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego może powodować problemy z jakością dźwięku.

Domyślnie tryb TTY jest wyłączony. Można go włączyć, klikając pozycję Telefony w oknie dialogowym Lync — Opcje. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy wylogować się z programu Lync i zalogować się ponownie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×