Często zadawane pytania dotyczące jakości dźwięku

W przypadku oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 jakość dźwięku zależy od stanu i jakości sieci oraz używanych urządzeń. Przed rozpoczęciem korzystania z programu Lync 2010 należy się upewnić, że sprzęt audio został podłączony.

W tym artykule

Czy urządzenia zostały prawidłowo skonfigurowane?

Czy telefon IP został prawidłowo podłączony?

Dlaczego występują problemy z dźwiękiem?

Dlaczego nie słyszę żadnego dźwięku?

Jakie są typowe przyczyny złej jakości dźwięku urządzeń?

Co można zrobić, aby poprawić jakość dźwięku urządzenia?

Jak uniknąć problemów związanych z dźwiękiem?

Jak działa telefon tekstowy (TTY)?

Czy urządzenia zostały prawidłowo skonfigurowane?

Instalator programu Lync powinien wykryć telefon i wszystkie inne zgodne urządzenia komunikacyjne, takie jak telefon IP, zestaw słuchawkowy, kamera internetowa, mikrofon i głośniki. Urządzenia można również dodawać po zainstalowaniu programu Lync.  

Aby sprawdzić, czy urządzenia zostały poprawnie skonfigurowane, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij menu urządzenia audio, a następnie kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcjekliknij odpowiednie listy rozwijane, aby skonfigurować telefon, głośnik i mikrofon, a także określić poziomy głośności. Można wybrać główne urządzenie audio i sprawdzić poziomy głośności mikrofonu oraz głośników.

  Uwaga:  Jeśli chcesz przełączyć urządzenia w trakcie konwersacji, kliknij menu urządzenia audio w oknie konwersacji, a następnie kliknij odpowiednie urządzenie w tym menu. 

Czy telefon IP został prawidłowo podłączony?

Prawidłowe podłączenie telefonu IP jest ważne podczas jego konfiguracji.

 • Przewód zasilający. Należy upewnić się, że przewód zasilający został podłączony do gniazda zasilania, a jego drugi koniec jest bezpiecznie podłączony do telefonu.

 • Kabel sieciowy. Jeden koniec kabla sieciowego należy podłączyć do gniazda sieciowego z oznaczeniem LAN, które zazwyczaj znajduje się z tyłu telefonu. Drugi koniec kabla sieciowego należy podłączyć do gniazda sieciowego znajdującego się w ścianie. W celu uniknięcia problemów związanych z jakością dźwięku zaleca się, aby telefon został podłączony bezpośrednio do głównego gniazda sieciowego.

 • Kabel USB. Jeśli program Lync został zainstalowany na komputerze, można uprościć proces logowania telefonu IP, a także nawiązywać oraz odbierać połączenia za pomocą tego telefonu, łącząc komputer z telefonem za pomocą kabla USB. Należy upewnić się, że końcówka kabla USB typu A (większa, prostokątna) została podłączona do komputera, natomiast końcówka typu B (mniejsza, kwadratowa) została podłączona z tyłu telefonu.

Dlaczego występują problemy z dźwiękiem?

Jeśli wystąpi problem, w oknie konwersacji lub w oknie głównym programu Lync zostanie wyświetlone powiadomienie. Aby uzyskać szczegółowe informacje lub zapoznać się z sugerowanymi rozwiązaniami, należy kliknąć to powiadomienie.

Dlaczego nie słyszę żadnego dźwięku?

Jeśli telefon głośnomówiący nie emituje dźwięku, należy sprawdzić, czy:

 • głośniki są włączone, a dźwięk nie został wyciszony w systemie operacyjnym Windows;

 • słuchawka telefonu znajduje się na widełkach (jeśli słychać dźwięk w telefonie);

 • głośność głośnika jest wystarczająco wysoka, aby było słychać dźwięk;

 • używane urządzenie zostało wybrane w oknie Ustawienia urządzenia audio programu Lync.

Jakie są typowe przyczyny złej jakości dźwięku urządzeń?

Poniżej przedstawiono niektóre typowe przyczyny złej jakości dźwięku urządzeń:

 • Urządzenia niezoptymalizowane. Urządzenia zoptymalizowane na potrzeby programu Lync są poddawane rygorystycznym testom jakości dźwięku w celu zagwarantowania dobrej jakości brzmienia. Urządzenia niezoptymalizowane mogą emitować dźwięk gorszej jakości. Jest to spowodowane na przykład użyciem niskiej klasy elementów przetwarzających dźwięk. Lista urządzeń zoptymalizowanych na potrzeby programu Lync jest dostępna w witrynie Microsoft TechNet na stronie telefonów i urządzeń dla programu Microsoft Lync 2010.

 • Sterownik dźwięku lub oprogramowanie innej firmy. W niektórych przypadkach sterownik lub oprogramowanie innej firmy może zakłócać działanie programu Lync 2010.

 • Urządzenie eliminujące hałas. Należy pamiętać, aby mikrofon eliminujący hałas znajdował się blisko ust, a więc w odległości około 2 cm od nich. To urządzenie eliminuje niepożądany hałas w tle, dlatego w celu uniknięcia problemów związanych z dźwiękiem należy umieścić je w odpowiedniej pozycji.

 • Fizyczne uszkodzenie urządzenia  

Program Lync jest w stanie obsłużyć wiele urządzeń, zachowując wysoką jakość dźwięku i wideo. Jednak pewne urządzenia mogą powodować pojawianie się echa podczas połączenia. Aby zmniejszyć echo wywołane przez problematyczne urządzenie, program Lync włącza tryb przełączania głosu uniemożliwiający rozmówcom mówienie w tym samym momencie.

Co można zrobić, aby poprawić jakość dźwięku urządzenia?

Aby poprawić jakość dźwięku urządzenia, spróbuj następujących rozwiązań:

 • Użyj urządzenia zoptymalizowanego dla programu Lync. Zapoznaj się z listą w witrynie Microsoft TechNet na stronie telefonów i urządzeń dla programu Microsoft Lync 2010.

 • Odinstaluj wszystkie sterowniki dźwięku i programy do sterowania dźwiękiem innych firm.

 • Wymień wszystkie wadliwe lub uszkodzone urządzenia.

 • Użyj zestawu słuchawkowego, aby nie powodować echa.

 • Jeśli są używane dwa oddzielne urządzenia na potrzeby emitowania i przechwytywania dźwięku (na przykład głośniki i kamera internetowa), spróbuj umieścić je w odpowiedniej odległości od siebie, aby zminimalizować echo.

Jak uniknąć problemów związanych z dźwiękiem?

 • Nie zaleca się nawiązywania połączeń za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia internetowego, wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub usługi dostępu zdalnego (RAS).

 • Użyj urządzenia zoptymalizowanego dla programu Lync. Zapoznaj się z listą w witrynie Microsoft TechNet na stronie telefonów i urządzeń dla programu Microsoft Lync 2010.

 • Ogranicz inne działania komputera podczas rozmowy, w przypadku gdy problemem jest przepustowość.

 • Korzystaj z telefonów IP:

  • Jeśli procesor jest bardzo obciążony.

  • Jeśli jest wymagany ciągły dostęp do telefonu. Na przykład telefon USB nie działa, gdy komputer jest w trybie uśpienia.

  • Jeśli masz wystarczającą przepustowość. Korzystanie z telefonu IP może ograniczać przepustowość dostępną na potrzeby innych programów i usług.

Jak działa telefon tekstowy (TTY)?

Tryb telefonu tekstowego (TTY) jest używany do komunikacji tekstowej za pośrednictwem linii telefonicznej. W celu interpretowania zmodyfikowanych sygnałów dźwiękowych do komputera musi być podłączone odpowiednie urządzenie TTY. W przeciwnym razie jakość dźwięku może ulec pogorszeniu. Ponadto korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego może powodować problemy z jakością dźwięku.

Domyślnie tryb TTY jest wyłączony. Można go włączyć, klikając pozycję Telefony w oknie dialogowym Lync — Opcje. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy wylogować się z programu Lync i zalogować się ponownie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×