Często zadawane pytania dotyczące kontaktów w programie Skype dla firm (Lync)

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące kontaktów w programie Lync.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij nam opinię.

W tym dokumencie

Jak dodać kontakt wewnętrzny do listy kontaktów?

Jak dodać kontakt zewnętrzny?

Jak znaleźć kontakty w organizacji?

Czy mogę używać kontaktów programu Skype?

Jak zablokować innym możliwość kontaktu ze mną przez program Skype dla firm (Lync)?

Jak wyświetlić tylko kontakty w stanie dostępności?

Jak usunąć kontakty z listy kontaktów?

Jak zarządzać grupą pełnomocników na liście kontaktów?

Jak zorganizować kontakty według lokalizacji, działu lub innego kryterium?

Jak utworzyć grupę?

Ile kontaktów mogę mieć?

Jak ustalić lub zmienić ilość informacji na mój temat dostępną do wyświetlenia przez określony kontakt?

Dlaczego karta Relacje mojej listy kontaktów zawiera osoby, które nie zostały przeze mnie dodane, i jak mogę się ich pozbyć?

Co oznacza symbol czerwonej gwiazdki obok statusu kontaktu?

Jak dodać kontakt wewnętrzny do listy kontaktów?

 1. W oknie głównym programu Lync przejdź do sekcji Dodaj kontakt Dodaj kontakt > Dodaj kontakt ze swojej organizacji.

 2. W polu wyszukiwania wpisz imię lub nazwisko (nazwę) lub adres e-mail osoby. Podczas wpisywania będzie wyświetlana lista osób odpowiadających wprowadzanym wyszukiwanym terminom.

 3. Przewiń listę wyników wyszukiwania do osoby, którą chcesz dodać do listy kontaktów. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wybranej osoby, a następnie kliknij polecenie Dodaj do listy kontaktów.

 4. Wybierz z listy grupę, do której chcesz dodać nowy kontakt.

Jak dodać kontakt zewnętrzny?

Ważne: 

 • Pracownicy pomoc techniczna w miejscu pracy skonfigurowali obsługę tej funkcji ORAZ:

 • Kontakt spoza organizacji używa programu Lync, a w jego organizacji też skonfigurowano obsługę kontaktów zewnętrznych, ALBO używa programu Skype i loguje się do niego za pomocą konta Microsoft (wcześniej nazywanego identyfikatorem Windows Live ID).

 1. W oknie głównym programu Lync przejdź do sekcji Dodaj kontakt Dodaj kontakt > Dodaj kontakt spoza swojej organizacji.

 2. Kliknij dostawcę usług wiadomości błyskawicznych kontaktu: Lync lub Skype. Kontakty korzystające z dostawców wiadomości błyskawicznych innych niż programy Lync i Skype nie są obsługiwane.

 3. W obszarze Dodaj kontakt Lync w polu Adres wiadomości błyskawicznych wpisz adres e-mail kontaktu.

  Ważne: Jeśli dla konta Microsoft nowego kontaktu skonfigurowano używanie własnego adresu e-mail (w odróżnieniu od adresu kończącego się ciągiem @hotmail.com, @outlook.com, @live.com lub innym dostarczanym przez firmę Microsoft), podczas dodawania kontaktu w programie Lync należy użyć formatu użytkownik(domena_niestandardowa.com)@msn.com. Aby na przykład dodać adres bob@contoso.com, wpisz bob(contoso.com)@msn.com w polu Adres wiadomości błyskawicznych.

 4. Wybierz grupę i relację określającą poziom prywatności dla nowego kontaktu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ważne: Jeśli dla dodanego kontaktu jest wyświetlana informacja „Brak danych o obecności”, odczekaj 24 godziny, a potem skontaktuj się z pomoc techniczna w miejscu pracy.

Jak znaleźć kontakty w organizacji?

W polu wyszukiwania widoku Kontakty w oknie głównym programu Lync wpisz imię lub nazwisko (nazwę), adres e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz odnaleźć.

Czy mogę używać kontaktów programu Skype?

Tak. Poniżej pokazano, które funkcje komunikacji z użytkownikami programu Skype są dostępne. Użytkownik programu Skype musi być zalogowany przy użyciu konta Microsoft (wcześniej nazywanego identyfikatorem Windows Live ID).

Dostępne w przypadku użytkowników programu Skype

Niedostępne w przypadku użytkowników programu Skype

 • Obecność

 • Wiadomości błyskawiczne między dwiema osobami

 • Połączenia audio między dwiema osobami

 • Znajdowanie i dodawanie kontaktów programu Lync w programie Skype

 • Konwersacje wideo

 • Konwersacje audio i za pomocą wiadomości błyskawicznych między trzema i większą liczbą osób

 • Udostępnianie pulpitu i programów

Kontakty używające innych dostawców usług wiadomości błyskawicznych nie są obsługiwane.

Jak zablokować innym możliwość kontaktu ze mną przez program Lync?

Twoje imię i nazwisko (nazwa) oraz adres e-mail są nadal wyświetlane u zablokowanych kontaktów, ale te osoby nie mogą się z Tobą kontaktować za pomocą programu Lync. Aby zablokować kontakt w programie Lync:

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz zablokować, kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij pozycję Zablokowane kontakty.

Jak wyświetlić tylko kontakty w stanie dostępności?

Kontaktów niedostępnych nie można w pełni usunąć z listy kontaktów, ale można je zgrupować, aby nie zaśmiecały listy kontaktów. Kliknij pozycję Opcje > Lista kontaktów, a następnie w obszarze Pokaż te informacje zaznacz pole wyboru Pokaż kontakty ze statusem „Z dala od komputera” i „Niedostępny” oraz z nieznanym statusem w osobnej grupie. Kontakty niedostępne będą wyświetlane u dołu listy kontaktów w grupie Kontakty niedostępne i będące z dala od komputera.

Jak usunąć kontakty z listy kontaktów?

Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie kliknij pozycję Usuń z listy kontaktów.

Jak zarządzać grupą pełnomocników na liście kontaktów?

Pełnomocnicy połączeń nie są obsługiwani przez usługę Office 365. Jeśli na liście kontaktów programu Lync jest grupa Pełnomocnicy, są to pełnomocnicy programu Outlook. Jeśli używasz programu Outlook, mogą oni zarządzać Twoją pocztą e-mail i kalendarzem.

Do dodawania i usuwania pełnomocników programu Outlook w grupie Pełnomocnicy oraz do zarządzania nimi używaj programu Outlook. Aby dodać pełnomocników programu Outlook lub zarządzać nimi, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Udostępnianie poczty i kalendarza do zarządzania przez inną osobę. Aby usunąć pełnomocników programu Outlook, w programie Outlook przejdź do pozycji Plik > Ustawienia kont > Udzielanie pełnomocnictw.

Ważne:  Usunięci pełnomocnicy programu Outlook mogą być nadal wyświetlani na liście kontaktów programu Lync, mimo że po ich usunięciu nie mogą już zarządzać Twoją pocztą e-mail ani kalendarzem. Rozwiązanie tego problemu można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/2812461.

Jak zorganizować kontakty według lokalizacji, działu lub innego kryterium?

Utwórz nową grupę na podstawie odpowiedniej kategorii. Na przykład możesz utworzyć grupę o nazwie „Personel siedziby głównej” i dodać kontakty do tej grupy. Szczegółowe informacje na temat tworzenia grup zawiera odpowiedź na następne pytanie.

Jak utworzyć grupę?

 1. W oknie głównym programu Lync na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną nazwę grupy (na przykład Inne kontakty), a następnie kliknij polecenie Utwórz nową grupę. Ewentualnie kliknij przycisk Dodaj kontakt, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową grupę.

 2. W obszarze, który zostanie otwarty u dołu okna, zastąp tekst Nowa grupa nazwą opisową.

Ile kontaktów mogę mieć?

Domyślna maksymalna liczba kontaktów, które można dodać, to 250.

Jak ustalić lub zmienić ilość informacji na mój temat dostępną do wyświetlenia przez określony kontakt?

Między Tobą a każdym z Twoich kontaktów zachodzi relacja określająca poziom prywatności. Na podstawie tej relacji jest ustalany zakres dostępu danej osoby do Twoich informacji o dostępności (w tym numeru telefonu domowego i komórkowego oraz miejsc spotkań), a także to, czy dana osoba może kontaktować się z Tobą, gdy masz ustawiony status Nie przeszkadzać. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat relacji określających poziom prywatności oraz o sposobach wyświetlania i zmieniania tych relacji z kontaktami, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności w programie Lync.

 • Aby określić, jaka relacja łączy Cię z danym kontaktem, na liście kontaktów kliknij kartę Relacje. Kontakty zostaną uporządkowane według relacji określającej poziom prywatności.

Dlaczego karta Relacje mojej listy kontaktów zawiera osoby, które nie zostały przeze mnie dodane, i jak mogę się ich pozbyć?

Każdy kontakt, z którym wchodzisz w interakcję za pośrednictwem pakietu Office (bez względu na to, czy znajduje się na liście kontaktów w programie Lync), jest połączony z Tobą relacją „domyślną”. Te kontakty spoza listy, które nie zostały przez Ciebie dodane do listy kontaktów, nie są wyświetlane na karcie Grupy ani Status listy kontaktów. Karta Relacje zawiera jednak wszystkie kontakty z listy kontaktów programu Lyncoraz wszelkie kontakty spoza listy.

Aby usunąć kontakty spoza listy z listy kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy dany kontakt, kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności i wybierz pozycję Automatyczne przypisywanie relacji.

Co oznacza symbol czerwonej gwiazdki obok statusu kontaktu?

Czerwona gwiazdka obok statusu kontaktu oznacza, że ta osoba włączyła wysyłanie odpowiedzi podczas nieobecności w programie Outlook.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×