Często zadawane pytania dotyczące kontaktów w programie Skype dla firm (Lync)

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Uaktualnij teraz

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące kontaktów w programie Lync.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij nam opinię.

W tym dokumencie

Jak dodać kontakt wewnętrzny do listy kontaktów?

Jak dodać kontakt spoza firmy do listy kontaktów?

Jak znaleźć kontakty w organizacji?

Jak zablokować innym możliwość kontaktu ze mną przez program Skype dla firm (Lync)?

Jak usunąć kontakty z listy kontaktów?

Jak zorganizować kontakty według lokalizacji, działu lub innego kryterium?

Jak utworzyć grupę?

Ile kontaktów mogę mieć?

Jak ustalić lub zmienić ilość informacji na mój temat dostępną do wyświetlenia przez określony kontakt?

Dlaczego karta Relacje mojej listy kontaktów zawiera osoby, które nie zostały przeze mnie dodane, i jak mogę się ich pozbyć?

Co oznacza symbol czerwonej gwiazdki obok statusu kontaktu?

Jak dodać kontakt wewnętrzny do listy kontaktów?

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Dodaj kontakt.

 2. W menu rozwijanym kliknij polecenie Dodaj kontakt ze swojej organizacji.

 3. W polu wyszukiwania wpisz nazwę osoby, alias e-mail lub numer telefonu. Podczas wpisywania będzie wyświetlana lista osób odpowiadających wprowadzanym wyszukiwanym terminom.

 4. Przewiń listę wyników wyszukiwania do osoby, którą chcesz dodać do listy kontaktów.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję wybranej osoby na liście, a następnie kliknij polecenie Dodaj do listy kontaktów.

 6. Wybierz z listy grupę, do której chcesz dodać nowy kontakt.

Początek strony

Jak dodać kontakt spoza firmy do listy kontaktów?

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Dodaj kontakt.

 2. W menu rozwijanym kliknij polecenie Dodaj kontakt spoza swojej organizacji.

 3. W drugim menu rozwijanym kliknij usługę wiadomości błyskawicznych (Lync, MSN, Yahoo!® lub AIM), jeśli wiesz, z której z nich będzie korzystać kontakt. W przeciwnym wypadku kliknij pozycję Inne.

 4. W polu wyszukiwania Dodaj kontakt [typ usługi] wpisz adres e-mail kontaktu.

 5. Wybierz grupę i relację określającą poziom prywatności dla nowego kontaktu, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Kontakty zewnętrzne muszą być skonfigurowane w Twojej firmie. Jeśli masz problem z dodaniem takiego kontaktu, zwróć się do zespołu pomocy technicznej w Twoim miejscu pracy.

Uwaga:  Jeśli korzystasz z usługi Office 365, w tej wersji możesz kontaktować się z osobami używającymi programu Lync. Wprawdzie możesz dodać kontakty używające innej usługi wiadomości błyskawicznych niż Lync, jednak obecnie nie możesz się z nimi komunikować.

Początek strony

Jak znaleźć kontakty w organizacji?

 • W polu wyszukiwania w oknie głównym programu Lync wpisz nazwę, adres e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz odnaleźć.

Początek strony

Jak zablokować innym możliwość kontaktu ze mną przez program Lync?

Choć Twoje imię i nazwisko (nazwa) oraz adres e-mail są nadal wyświetlane u zablokowanych kontaktów, te osoby nie mogą się z Tobą kontaktować za pomocą programu Lync. Aby zablokować kontakt w programie Lync:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz zablokować, kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij pozycję Zablokowane kontakty.

Początek strony

Jak usunąć kontakty z listy kontaktów?

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z listy kontaktów.

Początek strony

Jak zorganizować kontakty według lokalizacji, działu lub innego kryterium?

Utwórz nową grupę na podstawie odpowiedniej kategorii. Na przykład możesz utworzyć grupę o nazwie „Nowi klienci” i dodać kontakty do tej grupy. Szczegółowe informacje zawiera odpowiedź na następne pytanie.

Początek strony

Jak utworzyć grupę?

 1. W oknie głównym programu Lync na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem dowolną nazwę grupy (na przykład Inne kontakty), a następnie kliknij polecenie Utwórz nową grupę. Ewentualnie kliknij przycisk Dodaj kontakt, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową grupę.

 2. W obszarze, który zostanie otwarty u dołu okna, zastąp tekst Nowa grupa nazwą opisową.

Początek strony

Ile kontaktów mogę mieć?

Domyślnie możesz dodać maksymalnie 1000 kontaktów, jednak rzeczywisty limit jest określany przez zespół pomocy technicznej w Twoim miejscu pracy. Skontaktuj się z tym działem, jeśli nie znasz maksymalnej liczby osób dostępnej dla Ciebie.

Początek strony

Jak ustalić lub zmienić ilość informacji na mój temat dostępną do wyświetlenia przez określony kontakt?

Między Tobą a każdym z Twoich kontaktów zachodzi relacja określająca poziom prywatności. Na podstawie tej relacji jest ustalany zakres dostępu danej osoby do Twoich informacji o dostępności (w tym numeru telefonu domowego i służbowego oraz miejsc spotkań), a także to, czy dana osoba może kontaktować się z Tobą, gdy masz ustawiony status Nie przeszkadzać. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat relacji określających poziom prywatności oraz o sposobach wyświetlania i zmieniania tych relacji z kontaktami, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności w programie Lync.

 • Aby określić, jaka relacja łączy Cię z danym kontaktem, na liście kontaktów kliknij kartę Relacje. Kontakty na karcie Relacje są uporządkowane według poziomu relacji.

Początek strony

Dlaczego karta Relacje mojej listy kontaktów zawiera osoby, które nie zostały przeze mnie dodane, i jak mogę się ich pozbyć?

Każdy kontakt, z którym wchodzisz w interakcję za pośrednictwem pakietu Office (bez względu na to, czy znajduje się na liście kontaktów w programie Lync), jest połączony z Tobą relacją „domyślną”. Te kontakty spoza listy, które nie zostały przez Ciebie dodane do listy kontaktów, nie są wyświetlane na karcie Grupy ani Status listy kontaktów. Karta Relacje zawiera jednak wszystkie kontakty z listy kontaktów programu Lyncoraz wszelkie kontakty spoza listy. Aby usunąć kontakty spoza listy ze swojej listy kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy dany kontakt, kliknij polecenie Zmień relację określającą poziom prywatności i wybierz pozycję Automatyczne przypisywanie relacji.

Początek strony

Co oznacza symbol czerwonej gwiazdki obok statusu kontaktu?

Czerwona gwiazdka obok statusu kontaktu oznacza, że ta osoba włączyła wysyłanie odpowiedzi podczas nieobecności w programie Outlook.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×