Często zadawane pytania dotyczące wiadomości błyskawicznych w programie Skype dla firm (Lync)

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na typowe pytania dotyczące wiadomości błyskawicznych w programie Lync.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, wyślij nam opinię.

W tym dokumencie

Jak wyróżnić alerty dźwiękowe wiadomości błyskawicznych, tak aby nie przeoczyć przychodzących wezwań?

Jeśli nie zostały wyłączone powiadomienia w trybie Nie przeszkadzać, domyślnie program Lync będzie zawsze przesyłał dźwiękowe powiadomienia, gdy ktoś będzie próbował nawiązać kontakt za pomocą wiadomości błyskawicznej. Czasami jednak możesz przeoczyć takie powiadomienie, na przykład wtedy, gdy korzystasz z kilku monitorów lub gdy powiadomienia dźwiękowe są zbyt ciche albo wyciszone.

Uwaga:  Program Lync powiadamia też o nowych wiadomościach błyskawicznych, wyświetlając alert wizualny w prawym dolnym rogu ekranu.

Aby upewnić się, że alerty wiadomości błyskawicznych są zauważalne, spróbuj zrobić tak:

 • Ustaw wyświetlanie programu Lync zawsze na pierwszym planie po uruchomieniu. W tym celu kliknij przycisk Opcje, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Zawsze na wierzchu.

 • Jeśli korzystasz z kilku monitorów, wyrób w sobie nawyk przenoszenia głównego okna programu Lync na ekran, na którym pracujesz.

 • Upewnij się, że głośność dźwięku jest odpowiednio ustawiona w głośnikach komputera i innych urządzeniach audio.

 • Upewnij się, że w programie Lync ustawiono emitowanie alertów dźwiękowych. W tym celu kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki, zaznacz pole wyboru Odtwarzaj dźwięki w programie Lync (w tym dzwonki połączeń przychodzących i alerty wiadomości błyskawicznych) i upewnij się, że pozostałe pola wyboru w panelu nie są zaznaczone.

  Zmienianie ustawień alertów programu Lync

 • Rozważ wybranie bardziej wyróżniającego się dźwięku alertu niż domyślny, powiadamiającego o przychodzącej wiadomości. W tym celu zrób tak:

 • Kliknij przycisk Opcje, kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki, kliknij przycisk Ustawienia dźwięku, a następnie kliknij kartę Dźwięki.

 • Przeciągnij suwak w obszarze Zdarzenia programu na listy programu Microsoft Lync 2010.

 • Kliknij pozycję Przychodząca wiadomość błyskawiczna. Pozycja Dźwięki wyświetlana u dołu okna powinna być opisana jako COMMUNICATOR_iminvite.

 • Kliknij znajdującą się obok strzałkę listy rozwijanej i wypróbuj dźwięki znajdujące się na liście.

 • Po wybraniu odpowiedniego dźwięku dla alertów przychodzących wiadomości błyskawicznych kliknij przycisk Zastosuj. W obszarze Zdarzenia programu powinien być teraz wyświetlany tekst Przychodząca wiadomość błyskawiczna, a w obszarze Dźwięki powinna być widoczna nazwa wybranego pliku wav.

 • Kliknij przycisk OK. Możesz również nagrać własny plik wav, a następnie przejść do niego i wybrać go jako alert wiadomości błyskawicznych.

Jak wyłączyć dźwięki alertów wiadomości błyskawicznych?

W programie Lync możesz całkowicie wyłączyć dźwięki alertów wiadomości błyskawicznych albo wyłączyć odtwarzanie dźwiękowych alertów wiadomości błyskawicznych i telefonu, gdy masz ustawiony status obecności Nie przeszkadzać. Możesz również ustawić powiadamianie przez program Lync wyłącznie w sytuacji, gdy osoba próbująca się z Tobą skontaktować jest członkiem Twojej grupy roboczej z odpowiednią relacją określającą poziom prywatności.

Aby całkowicie wyłączyć alerty dźwiękowe:

W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje, kliknij pozycję Dzwonki i dźwięki, a następnie wyczyść pole wyboru Odtwarzaj dźwięki w programie Lync (w tym dzwonki połączeń przychodzących i alerty wiadomości błyskawicznych).

Aby wprowadzić inne zmiany w tych ustawieniach:

 • W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Alerty.

Jak ustawić alert powiadamiający o dostępności określonego kontaktu?

W oknie głównym programu Lync na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie kliknij pozycję Oznakuj dla alertów o zmianie statusu.

Początek strony

Czy mogę wyłączyć wyskakujące powiadomienie, które pojawia się, gdy ktoś chce ze mną rozpocząć konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych?

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o konwersacji, ustaw stan obecności Nie przeszkadzać. Przy tym ustawieniu będziesz otrzymywać wiadomości błyskawiczne (i połączenia Lync) tylko od osób będących członkami Twojej grupy roboczej. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych wiadomości przychodzących, usuń wszystkich z grupy roboczej.

Porada:  Jeśli otrzymasz powiadomienie o konwersacji, na które nie zechcesz odpowiedzieć, zawsze możesz kliknąć pozycję Ignoruj w wyskakującym okienku.

Aby zmienić swój stan dostępności na Nie przeszkadzać:

 • W oknie głównym programu Lync kliknij status pod swoim imieniem i nazwiskiem, a następnie na liście rozwijanej kliknij pozycję Nie przeszkadzać.

Aby przeglądać i modyfikować swoją grupę roboczą:

 1. W oknie głównym programu Lync w widoku kontaktów kliknij kartę Relacje i znajdź obszar Grupa robocza.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kogoś ze swojej grupy roboczej, kliknij odpowiednią pozycję w kontaktach, wskaż pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij nową relację.

  • Aby dodać kogoś do grupy roboczej, tak aby zawsze otrzymywać od tej osoby wiadomości błyskawiczne (i połączenia), znajdź odpowiednią pozycję na liście, wpisując imię i nazwisko w polu wyszukiwania, lub przewiń listę kontaktów, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią pozycję, wskaż pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij pozycję Grupa robocza.

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych relacji określających poziom prywatności, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności w programie Lync.

Początek strony

Czy mogę zmienić domyślny rozmiar, kolor, zawartość lub działanie wyskakujących powiadomień o wiadomościach błyskawicznych, które dostaję?

Nie, nie można zmieniać okna powiadomień za pomocą wiadomości błyskawicznych w ten sposób.

Początek strony

Gdzie znajdę wcześniejsze konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych, połączenia lub wezwania, które nie zostały odebrane?

Jeśli korzystasz z programów Outlook i Exchange, program Lync domyślnie zapisuje wszystkie konwersacje przychodzące i wychodzące w folderze Historia konwersacji programu Outlook, dzięki czemu możesz przeglądać wcześniejsze konwersacje.

Aby wyświetlić listę ostatnich konwersacji w programie Lync:

 • W oknie głównym programu Lync kliknij ikonę Konwersacje znajdującą się nad polem wyszukiwania.

Aby wyświetlić całą historię konwersacji w programie Lync:

 • Kliknij link Wyświetl więcej w programie Outlook u dołu okna.

Aby zacząć zapisywać konwersacje (jeśli ustawienie domyślne zostało zmienione), zobacz odpowiedź na następne pytanie.

Początek strony

Jak zapisywać lub przestać zapisywać wcześniejsze konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych?

Jeśli używasz programów Outlook i Exchange, program Lync domyślnie zapisuje konwersacje przy użyciu wiadomości błyskawicznych oraz nagrania połączeń. Jeśli to ustawienie domyślne zostało zmienione, możesz ponownie włączyć zapisywanie konwersacji, wykonując poniższe czynności:

Ważne: Konwersacje możesz zapisywać jedynie w przypadku, gdy używasz ostatnich wersji programu Outlook i Exchange.

 1. Upewnij się, że używasz programu Outlook 2013 lub Outlook 2010. W tym celu kliknij przycisk Start systemu Windows, kliknij pozycję Wszystkie programy > Microsoft Office i sprawdź, jaka wersja programu Outlook jest widoczna.

 2. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Osobiste.

 3. W oknie opcji Osobiste w obszarze Menedżer informacji osobistych zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zapisz rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze poczty e-mail Historia konwersacji (zależnie od tego, co chcesz zrobić), a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Czy mogę wybrać konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych, które mają zostać zapisane?

Nie, ustawienie zapisywania konwersacji (znajdujące się w oknie opcji Osobiste) jest albo włączone, albo wyłączone.

Jak wysłać konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych pocztą e-mail?

Jeśli używasz programów Outlook i Exchange, program Lync domyślnie zapisuje konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych. Wcześniejszą konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych możesz wysłać komuś pocztą e-mail, robiąc tak:

Ważne: Konwersacje możesz zapisywać jedynie w przypadku, gdy używasz ostatnich wersji programu Outlook i Exchange.

 1. W programie Outlook w okienku nawigacji kliknij folder Historia konwersacji.

 2. Kliknij konwersację, którą chcesz wysłać, a następnie kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej, w zależności od tego, co chcesz zrobić. Jeśli klikniesz pozycję Prześlij dalej, w polu Do wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz wysłać konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych.

 3. Wpisz wiadomość (opcjonalnie).

 4. Kliknij pozycję Wyślij.

Początek strony

Jakiego rodzaju informacje mogę kopiować i wklejać do wiadomości błyskawicznych?

Bezpośrednio do wiadomości błyskawicznych programu Lync możesz kopiować i wklejać tekst, tabele i linki z innych produktów pakietu Microsoft Office. Możesz także kopiować i wklejać pliki i obrazy, takie jak zdjęcia, zrzuty ekranu itd. Aby wysłać obraz, po prostu zaznacz go i skopiuj (za pomocą programu Paint, narzędzia Wycinanie w akcesoriach systemu Windows lub programu graficznego), a następnie umieść kursor w wiadomości błyskawicznej, w której chcesz dodać grafikę, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.

Uwagi:  Jeśli te metody nie umożliwiają udostępniania niezapisanych obrazów, oznacza to, że bierzesz udział w konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z więcej niż jedną osobą lub że nie masz najnowszych aktualizacji programu Lync. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W grupowych konwersacjach za pomocą wiadomości błyskawicznych możesz udostępnić obraz: a) zapisując go, klikając ikonę prezentowania (monitor) > kartę Załączniki > Wstaw pliki (plik zostanie wysłany jako ikona, którą odbiorca może przenieść na swój komputer w celu wyświetlenia); lub b) kopiując go, klikając ikonę prezentowania (monitor) > Tablica, a następnie wklejając.

 • Jeśli potrzebujesz najnowszych aktualizacji, sprawdź usługę Windows Update lub skontaktuj się z pomocą techniczną w miejscu pracy, aby dowiedzieć się, kiedy Twoje oprogramowanie zostanie zaktualizowane. Jeśli musisz czekać, udostępnij obraz, kopiując go, klikając ikonę prezentowania (monitor) > Tablica, a następnie wklejając obraz.

Początek strony

Czy mogę korzystać z funkcji sprawdzania pisowni w wiadomościach błyskawicznych w programie Lync?

Tak. Program Lync automatycznie sprawdza pisownię w wiadomościach błyskawicznych. Program Lync nie oznacza jako błędnych żadnych wyrazów dodanych do słownika niestandardowego pakietu Office.

Aby wyłączyć sprawdzanie pisowni w programie Lync, kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Ogólne i wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

Początek strony

Czy mogę dodawać emotikony niestandardowe do wiadomości błyskawicznych w programie Lync?

Nie, nie możesz. Ale w programie Lync jest aż 80 emotikonów. Aby je wyświetlić, kliknij ikonę emotikonu z prawej strony obszaru wprowadzania tekstu w oknie konwersacji.

Początek strony

Jak zmienić czcionkę wiadomości błyskawicznych?

Aby zmienić czcionkę, styl, rozmiar lub kolor dla wiadomości, którą piszesz:

 • Wpisz wiadomość, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, kliknij przycisk Czcionka w obszarze redagowania wiadomości błyskawicznej, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie Czcionka.

Aby zmienić domyślną czcionkę we wszystkich wysyłanych wiadomościach:

 • W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , kliknij pozycję Ogólne, kliknij pozycję Zmień czcionkę, a następnie wybierz domyślną czcionkę, jej styl, rozmiar i kolor. Następnie kliknij przycisk OK. Te ustawienia zostaną zastosowane do wiadomości, które wysyłasz, a nie do tych, które odbierasz.


Aby zmienić domyślną czcionkę także dla przychodzących wiadomości błyskawicznych (na przykład w celu poprawienia ich czytelności):

 • W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje, kliknij pozycję Ogólne, kliknij pozycję Zmień czcionkę, a następnie wybierz domyślną czcionkę, jej styl, rozmiar i kolor. Następnie zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do wiadomości przychodzących i kliknij przycisk OK
  .

Początek strony

Czy mogę odwołać wiadomość błyskawiczną (zablokować jej dostarczenie)?

Nie, po wysłaniu wiadomości błyskawicznej przez naciśnięcie klawisza Enter nie można jej odwołać.

Początek strony

Jak dodać udostępnianie, dźwięk lub wideo do konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych?

Aby dodać głos, wideo lub zawartość udostępnianą do konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych, użyj przycisków umieszczonych u dołu okna konwersacji.

W celu przekształcenia konwersacji w połączenie (czyli w celu dodania głosu) kliknij ikonę połączenia (telefon) u dołu okna konwersacji, kliknij odpowiednią opcję i kliknij pozycję Połącz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z obsługi audio podczas spotkania programu Lync.

W celu dodania obrazu wideo kliknij ikonę wideo (kamera), a następnie kliknij pozycję Włącz kamerę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z obsługi wideo podczas spotkania programu Lync.

W celu udostępnienia pulpitu, programu, prezentacji programu PowerPoint, tablicy, ankiety, notatek lub załącznika wskaż ikonę prezentacji (monitor), a następnie na karcie Prezentuj kliknij odpowiednią opcję. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Udostępnianie pulpitu lub programu w programie Lync.

Uwaga:  Rozmowy wideo, udostępnianie oraz połączenia konferencyjne nie są obsługiwane przy użyciu kontaktów programu Skype. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dodawanie kontaktu zewnętrznego w programie Lync.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×