Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o czasie trwania dotyczące zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Pola te są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Istnieje kilka kategorii pól Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10).

Typ danych    Czas trwania

Organizacja — czas trwania 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Czas trwania — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Czas trwania — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zadań, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zadań przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól czasu trwania umożliwiających śledzenie najdłuższego i najkrótszego szacowanego czasu trwania zadań. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostały zdefiniowane pola Czas trwania1 — przedsiębiorstwo i Czas trwania2 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić te pola wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne są dwa nowe pola czasu trwania przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Najdłuższy szacowany" (Czas trwania1 — przedsiębiorstwo) oraz „Najkrótszy szacowany" (Czas trwania2 — przedsiębiorstwo), które można dodać w widoku Wykres Gantta.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Organizacja — czas trwania 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Czas trwania — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Czas trwania — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zasobów, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zasobów przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zasobach.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól czasu trwania umożliwiających wyświetlanie całkowitych rzutowanych czasów trwania dla wszystkich przydziałów. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Czas trwania1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole czasu trwania przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Całkowity czas trwania" (Czas trwania1 — przedsiębiorstwo). Menedżer może dodać to pole w arkuszu zasobów, a następnie używać go do przeglądania listy zasobów pod kątem najkrótszych i najdłuższych czasów trwania w projekcie.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Organizacja — czas trwania 1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Czas trwania — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Czas trwania — przedsiębiorstwo można dodawać w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól czasu trwania umożliwiających śledzenie szacowanych najkrótszych i najdłuższych czasów trwania przydziałów. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostały zdefiniowane pola Czas trwania1 — przedsiębiorstwo i Czas trwania2 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić te pola wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne są dwa nowe pola czasu trwania przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Najdłuższy szacowany" (Czas trwania1 — przedsiębiorstwo) oraz „Najkrótszy szacowany" (Czas trwania2 — przedsiębiorstwo), które można dodać w widoku Obciążenie zadaniami.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w ramach przedsiębiorstwa mogą następnie wyświetlać pola, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×