Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Czas trwania (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola od Czas trwania (1–10) to pola niestandardowe, w których można przechowywać dowolne informacje dotyczące czas trwania zadań, zasobów lub przydziałów.

Istnieje kilka kategorii pól Czas trwania (1–10).

Typ danych    Czas trwania

Trwania 1 – 10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Można dodać jedno lub większą liczbę pól niestandardowych czasu trwania do widoku zadań, aby wprowadzać niestandardowe informacje o czasie trwania zadania, które nie są podawane w pola standardowych czasu trwania dostępnych w programie Project.

Przykład    Można wprowadzić najdłuższy szacowany czas trwania zadania w polu Czas trwania 1 i najkrótszy szacowany czas trwania w polu Czas trwania 2.

Uwagi    Wartości w polach niestandardowych czasu trwania nie mają wpływu na obliczenia wykonywane przez program Project. Domyślny czas trwania wynosi „0 dni”.

Dla każdego pola niestandardowego czasu trwania można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można też tworzyć atrybuty niestandardowe albo zmienić nazwę pola niestandardowego czasu trwania, korzystając z okna dialogowego Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe z atrybutami niestandardowymi można kopiować do innych plików projektów w oknie dialogowym Organizator.

Trwania 1 – 10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Można dodać jedno lub większą liczbę niestandardowych pól czasu trwania do widoku zasobów, aby wprowadzać niestandardowe informacje o czasie trwania dla zasobu.

Przykład    Wyświetlona ma zostać lista zasobów, prezentująca najkrótsze i najdłuższe czasy trwania w danym projekcie. Należy zatem dodać pole Czas trwania1 do widoku zasobu, nazwać je „Całkowity czas trwania", a następnie wprowadzić wartości rzutowanych przydziałów.

Uwagi    Wartości w polach niestandardowych czasu trwania nie mają wpływu na obliczenia wykonywane przez program Project. Domyślny czas trwania wynosi „0 dni”.

Dla każdego pola niestandardowego czasu trwania można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można też tworzyć atrybuty niestandardowe albo zmienić nazwę pola niestandardowego czasu trwania, korzystając z okna dialogowego Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe z atrybutami niestandardowymi można kopiować do innych plików projektów w oknie dialogowym Organizator.

Trwania 1 – 10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie co najmniej jednego pola Czas trwania do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie niestandardowych informacji o czasie trwania przydziałów.

Przykład    W polu Czas trwania 1 można wprowadzić najdłuższy szacowany czas trwania przydziału, a w polu Czas trwania 2 — najkrótszy.

Uwagi    Wartości w polach niestandardowych czasu trwania nie mają wpływu na obliczenia wykonywane przez program Project. Domyślny czas trwania wynosi „0 dni”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×