Objawy

Czas trwania, praca i przydziały zasobów dla zadania są ze sobą połączone. Po przydzieleniu zasoby do zadanie program Project obliczy, ile czasu może potrwać zadanie, aby ukończyć je przy użyciu tych zasobów. Jeśli przypiszesz wiele zasobów jednocześnie, czas trwania nie zmieni się w pierwotnego szacowania. Jeśli jednak zmienisz liczbę zasobów dla zadania, które ma już przydział, program Project obliczy czas, jaki zajmie pracę z tymi zasobami i zmniejszy się albo zwiększy wartość czasu trwania zadania albo jego wartość pracy na podstawie typu zadania. Jest to nazywane planowanie według nakładu pracy.

Jeśli na przykład do dwóch zasobów jest przydzielane zadanie z czterodniowym czasem trwania, czas trwania wynosi cztery dni, a każdy zasób jest przydzielony do pracy nad zadaniem przez cztery dni. Jednak w przypadku przydzielenia dwóch dodatkowych zasobów czas trwania zmniejszy się do dwóch dni, ponieważ czas trwania powinien być o połowę dłuższy i dwukrotnie dodatkowymi zasobami.

W przypadku przydzielenia dodatkowego zasobu do zadania o stałym czasie trwania, które już przydzieliło zasoby i które korzysta z planowania nakładu pracy, program Project dopasuje wartości pracy. Jeśli zadanie musi zająć określony czas, a jeśli dodasz do zadania inny zasób, każdemu zasobowi zostanie przydzielona mniejsza część całkowitej pracy.

Zachowanie typu zadania zostało opisane w poniższej tabeli.

W zadaniu

Jeżeli zmienisz jednostki

Jeżeli zmienisz czas trwania

W razie zmiany pracy

Zadanie o stałej liczbie jednostek

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałej pracy

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Czas trwania jest obliczany ponownie.

Zadanie o stałym czasie trwania

Praca jest obliczana ponownie.

Praca jest obliczana ponownie.

Jednostki są obliczane ponownie.

Rozwiązanie

Resetowanie czasu trwania do poprzedniej wartości

  1. Wybierz zadanie, które chcesz zmienić.

  2. Na karcie Zasób wybierz pozycję Przydziel zasoby.

  3. W kolumnie Nazwa zasobu wybierz zasób dodany do pierwotnie przydzielonych zasobów, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Wyłączanie planowania planowania z nakładem pracy dla pojedynczego zadania

  1. Wybierz zadanie, które chcesz zmienić.

  2. Na karcie Zadanie wybierz pozycję Informacje.

  3. Na karcie Zaawansowane wyczyść pole wyboru Nakład pracy.

Wyłączanie planowania opartego na nakładu pracy dla wszystkich nowych zadań

  1. Wybierz pozycję Opcje > i > pliku.

  2. Wyczyść pole wyboru Nowe zadania są oparte na nakładzie pracy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×