Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Opis Pola Czas trwania wg planu bazowego (1–10) przechowują informacje o zaplanowanym na ukończenie zadania czasie. Pole Czas trwania wg planu bazowego (1) zawiera planowane czas trwania zapisane z planem bazowym 1. Podobnie pola Czas trwania wg planu bazowego2–10 przechowują planowane czasy trwania dla planu bazowego od 2 do 10.

Sposób obliczania    Podczas zapisywania planu bazowego czas trwania wg planu bazowego jest kopiowany z całkowitego zaplanowanego czasu trwania zadania na tym etapie. Używane pole Czas trwania wg planu bazowego (Czas trwania wg planu bazowego1, Czas trwania wg planu bazowego2 itd.) zależy od tego, który plan bazowy został zapisany (na przykład Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodaj jedno z pól Czas trwania wg planu bazowego (1–10) do widoku zadań, jeśli zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz porównać planowane czasy trwania z zaplanowanym lub rzeczywistym czasem trwania zadań. W przypadku wielu linii bazowych można również porównywać czasy trwania planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu 2 miesiące temu został zapisany plan bazowy projektu. Miesiąc temu zmienił się zakres projektu. Zostały wprowadzone dalsze zmiany i został zapisany drugi plan bazowy z planem bazowym 1. Od tego czasu dokonano dalszych zmian i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy czasu trwania planu bazowego. W widoku Arkusz zadań dodaj pola Czas trwania wg planu bazowego, Czas trwania wg planu bazowego1 i Czas trwania wg planu bazowego2.

Uwagi    Pola czasu trwania według planu bazowego zawierają wartość "0 dni" do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Wybierz plan bazowy: Plan bazowy od 1 do 10. Aktualnie planowane pola zadań są kopiowane do odpowiednich pól planu bazowego. Możesz zapisać do 11 różnych linii bazowych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×