Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CZY.RÓWNE w programie Microsoft Excel.

Opis

Sprawdza, czy dwie wartości są równe. Zwraca 1, jeżeli liczba1 = liczba2 lub zwraca 0 w przeciwnym przypadku. Funkcji tej należy używać do filtrowania zbioru wartości. Na przykład, sumując kilka funkcji CZY.RÓWNE, można obliczyć liczbę par równych wartości. Ta funkcja jest również zwana funkcją delta Kroneckera.

Składnia

CZY.RÓWNE(liczba1;[liczba2])

W składni funkcji CZY.RÓWNE występują następujące argumenty:

  • Liczba1    Argument wymagany. Pierwsza z porównywanych wartości.

  • Liczba2    Argument opcjonalny. Druga z porównywanych wartości. Jeżeli argument liczba2 zostanie pominięty, przyjmuje się, że jest równy zero.

Spostrzeżenia

  • Jeśli argument liczba1 nie jest liczbą, funkcja CZY.#VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli argument liczba2 nie jest liczbą, funkcja CZY.#VALUE! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=CZY.RÓWNE(5;4)

Sprawdza, czy 5 jest równe 4

0

=CZY.RÓWNE(5;5)

Sprawdza, czy 5 jest równe 5

1

=CZY.RÓWNE(0,5;0)

Sprawdza, czy 0,5 jest równe 0

0

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×