Data (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Data (1–10) to pola niestandardowe, w których można przechowywać dowolne daty dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów.

Istnieje kilka kategorii pól Data (1–10).

Typ danych    Data

1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Można dodać jedno lub większą liczbę niestandardowych pól daty do widoku zadań, aby przechowywać dodatkowe informacje o datach dotyczących zadań.

Przykład    Powstała potrzeba dołączenia szacowanej daty wykonania pracy, znajdującej się w punkt kontrolny. W tym celu należy dodać pole Data 1 do arkusza zadań i nazwać je „Szacowana data wykonania”. Później we wszystkich zadaniach, które są punktami kontrolnymi, w tym polu można wprowadzić szacowaną datę wykonania.

Uwagi    Żadna z dat wprowadzonych w polu niestandardowym daty nie ma wpływu na obliczenia programu Microsoft Project. W przypadku niewprowadzenia żadnej daty pole zawiera wpis „Brak".

Dla każdego pola niestandardowego daty można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można też tworzyć atrybuty niestandardowe albo zmienić nazwę pola niestandardowego daty, korzystając z okna dialogowego Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe ze wszystkimi atrybutami można kopiować do innych plików projektów w oknie dialogowym Organizator.

1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Można dodać jedno lub większą liczbę niestandardowych pól daty do arkusza zasobów, aby przechowywać dodatkowe informacje o datach dotyczących zasobów, np. data zatrudnienia, urodziny czy data rozpoczęcia pracy nad projektem.

Przykład    Użytkownik chce dodać urodziny do informacji o zasobach. Należy dodać pole Data 1 do widoku Arkusz zasobów i nazwać je „Urodziny”. Następnie wprowadza się w tym polu daty urodzin wszystkich zasobów.

Uwagi    Daty wprowadzane w polach niestandardowych od Data1 do Data10 nie mają wpływu na obliczenia w programie Project. Jeśli nie wprowadzi się żadnej daty, pole zawiera wpis „Brak".

Dla każdego pola niestandardowego daty można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można też tworzyć atrybuty niestandardowe albo zmienić nazwę pola niestandardowego daty, korzystając z okna dialogowego Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe z atrybutami niestandardowymi można kopiować do innych plików projektów w oknie dialogowym Organizator.

1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego lub większej liczby niestandardowych pól daty do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia zachowywanie dodatkowych informacji o datach przydziału.

Przykład    W tabeli znajdują się już pola Rozpoczęcie i Zakończenie. Warto jednak dołączyć datę wykonania w 50% w przypadku przydziałów zadań krytycznych. W tym celu do tabeli można dodać pole Data1 i nazwać je „Półmetek pracy". Dla wszystkich przydziałów krytycznych w tym polu wpisuje się przewidywaną datę wykonania 50% zadania.

Uwagi    Daty wprowadzane w polach niestandardowych od Data1 do Data10 nie mają wpływu na obliczenia w programie Project. Jeśli nie wprowadzi się żadnej daty, pole zawiera wpis „Brak".

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×