Definiowanie nowych punktorów, numerów i list wielopoziomowych

Wygląd listy możesz dostosować, definiując własne listy numerowane, punktowane i wielopoziomowe. Po dostosowaniu możesz zapisać zdefiniowane ustawienia jako styl i używać go potem wielokrotnie.

Co chcesz zrobić?

Definiowanie nowego formatu punktorów

Definiowanie nowego formatu numeracji

Definiowanie nowej listy wielopoziomowej

Definiowanie nowego stylu listy

Wyłączanie automatycznego numerowania list

Informacje pokrewne

Definiowanie nowego punktora

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie punktora na symbol

 1. Zaznacz tekst lub listę punktowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana Przycisk listy punktowanej ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Zdefiniuj nowy punktor.

 3. Kliknij pozycję Symbol, a następnie kliknij symbol, którego chcesz użyć.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie punktora na obraz

 1. Zaznacz tekst lub listę punktowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana Przycisk listy punktowanej ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Zdefiniuj nowy punktor.

 3. Kliknij pozycję Obraz, a następnie odszukaj obraz w pliku lub w wyszukiwarce obrazów Bing.

 4. Kliknij pozycję Wstaw.

 5. Wyświetl podgląd punktorów obrazu i kliknij przycisk OK, aby dodać obraz, albo zmień go, powtarzając kroki od 3 do 5.

Zmienianie czcionki punktora

 1. Zaznacz tekst lub listę punktowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana Przycisk listy punktowanej ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Zdefiniuj nowy punktor.

 3. Kliknij pozycję Czcionka, a następnie zmień właściwości czcionki, która będzie używana dla punktora. Możesz wybrać ustawienia na karcie Czcionka lub na karcie Zaawansowane:

Karta

Opis

Karta Czcionka

Umożliwia zmienianie następujących właściwości punktora: czcionka, styl, rozmiar, kolor, styl podkreślenia, kolor podkreślenia i efekty.

Karta Zaawansowane

Umożliwia zmienianie odstępów między znakami czcionki punktora i funkcji OpenType.

Zmienianie wyrównania punktorów

 1. Zaznacz tekst lub listę punktowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana Przycisk listy punktowanej ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Zdefiniuj nowy punktor.

 3. W obszarze wyrównania wybierz pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Definiowanie nowego formatu numeracji

 1. Zaznacz tekst lub listę numerowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista numerowana  Przycisk Lista numerowana ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy format numeracji.

 3. Aby zmienić styl, kliknij strzałkę w dół obok pozycji Styl numeracji i wybierz cyfry, litery lub inny format chronologiczny.

 4. Aby zmienić rozmiar, styl i kolor czcionki, kliknij pozycję Czcionka, a następnie wybierz ustawienie na karcie Czcionka lub na karcie Zaawansowane.

  Karta

  Opis

  Karta Czcionka

  Umożliwia zmienianie następujących właściwości punktora: czcionka, styl, rozmiar, kolor, styl podkreślenia, kolor podkreślenia i efekty.

  Karta Zaawansowane

  Umożliwia zmienianie odstępów między znakami czcionki punktora i funkcji OpenType.

 5. Aby dołączyć numerację z łącznikiem, nawiasami lub inną wartością, wprowadź ją w polu Formy liczbowe.

 6. Aby zmienić wyrównanie cyfr, w obszarze wyrównania, wybierz pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej.

 7. Kliknij przycisk OK.

Definiowanie nowej listy wielopoziomowej

 1. Zaznacz tekst lub listę numerowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa Przycisk listy wielopoziomowej ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Definiuj nową listę wielopoziomową.

 3. Rozwiń okno dialogowe Lista wielopoziomowa, klikając pozycję Więcej w lewym dolnym rogu.

 4. Wybierz poziom listy do zmodyfikowania, wybierając go na liście. Domyślnie wybrany jest poziom 1.

 5. Wybierz, gdzie chcesz zastosować zmiany, klikając pozycję Cała lista, Od bieżącego miejsca lub Bieżący akapit.

 6. Aby dla każdego poziomu listy użyć stylu istniejącego w programie Word, wybierz styl w obszarze Przypisz styl do poziomu.

 7. Wybierz numer do pokazania w galerii. Domyślnie wyświetlany jest Poziom 1.

 8. Nadaj liście wielopoziomowej nazwę w polu Nazwa listy pola ListNum. Ta nazwa będzie widoczna zawsze po wyświetleniu pola ListNum.

 9. Aby dołączyć listę numerowaną z łącznikiem, nawiasami lub inną wartością, wprowadź ją w polu Format numeracji.

 10. Aby zmienić rozmiar, styl i kolor czcionki, kliknij pozycję Czcionka, a następnie wybierz ustawienie na karcie Czcionka lub na karcie Zaawansowane.

  Karta

  Opis

  Karta Czcionka

  Umożliwia zmienianie następujących właściwości punktora: czcionka, styl, rozmiar, kolor, styl podkreślenia, kolor podkreślenia i efekty.

  Karta Zaawansowane

  Umożliwia zmienianie odstępów między znakami czcionki punktora i funkcji OpenType.

 11. Aby zmienić styl, kliknij strzałkę w dół obok pozycji Styl numeracji i wybierz cyfry, litery lub inny format chronologiczny. Określ numer poziomu, od którego będzie obowiązywać format.

 12. Wybierz numer, od którego rozpocznie się lista. Wartość domyślna to 1. Aby wznowić numerowanie po określonym poziomie, zaznacz pole wyboru Ponownie rozpocznij listę po, a następnie wybierz poziom na liście.

 13. Aby wymusić stosowanie cyfr arabskich na liście wielopoziomowej, zaznacz pole Zamień na cyfry arabskie.

 14. Aby zmienić wyrównanie liczb, w obszarze wyrównania wybierz pozycję Do lewej, Do środka lub Do prawej.

 15. Określ wartość, od której rozpocznie się wyrównanie, a następnie określ wartość wcięcia tekstu.

 16. Aby zastosować te wartości do całej listy, wybierz pozycję Ustaw dla wszystkich poziomów.

 17. Wprowadź wartość określającą, co powinna zawierać każdy numer, znak tabulacji, spacjęlub nic. Zaznacz pole wyboru Dodaj tabulator i wprowadź wartość.

 18. Kliknij przycisk OK.

Definiowanie nowego stylu listy

 1. Zaznacz tekst lub listę numerowaną, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa Przycisk listy wielopoziomowej ze strzałką w dół w programie Word , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy styl listy.

 3. Podaj nazwę nowego stylu listy.

 4. Wybierz numer, od którego rozpocznie się lista. Wartość domyślna to 1.

 5. Wybierz poziom na liście, do którego zastosujesz formatowanie.

 6. Określ rozmiar, kolor i krój czcionki dla stylu listy.

 7. Aby zmienić styl listy numerowanej lub listy punktowanej, kliknij strzałkę w dół.

 8. Wybierz symbol dla listy.

 9. Wybierz obraz dla listy.

 10. Przenieś wcięcie w lewo lub prawo.

 11. Wybierz zakres obowiązywania zmian: Tylko w tym dokumencie lub W nowych dokumentach na podstawie tego szablonu.

 12. Aby zmienić inne ustawienia formatowania, kliknij przycisk Formatuj i wybierz polecenie Czcionka, Numerowanie, Efekty tekstowe itd.

 13. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie automatycznego numerowania list

 1. Użyj jednej z następujących metod, stosownie do używanej wersji programu Word:

  Word 2016, Word 2013 lub Word 2010

  • Wybierz pozycję plik, a następnie w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Opcje.

  Word 2007

  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie wybierz pozycję Opcje programu Word.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Word w okienku po lewej stronie wybierz pozycję Sprawdzanie.

 3. W okienku po prawej stronie w obszarze Opcje Autokorektywybierz pozycję Opcje Autokorekty.

 4. Wybierz kartę Autoformatowanie podczas pisania .

 5. W obszarze Zastosuj podczas pisaniawyczyść pole wyboru listy numerowane automatycznie , a następnie wybierz przycisk OK.

Informacje pokrewne

Zmienianie wcięcia między punktorem lub numerem a tekstem na liście

Zmienianie numeracji na liście numerowanej

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×