Dołącz do spotkania w aplikacji Teams

Dołączanie do spotkań w aplikacji Teams w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Spotkania zespołów są przydatne, gdy dołączysz je do aplikacji Teams lub zespołów w sieci Web i masz wiele sposobów na to zrobić — Przeczytaj, aby uzyskać szczegółowe informacje o dołączaniu za pomocą linku, z kalendarza i nie tylko. Jeśli nie możesz korzystać z aplikacji lub sieci Web, niektóre spotkania umożliwiają rozmowę przy użyciu numeru telefonu. 

W tym artykule


Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj klip wideo Dołącz do spotkania w usłudze Teams.

Dołączanie za pomocą linku

Wszystkim, czego potrzebujesz, aby dołączysz do spotkania w usłudze Teams, jest link.

Hiperlink z tekstem „Dołącz do spotkania w usłudze Microsoft Teams”

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania w usłudze Microsoft Teams w zaproszeniu na spotkanie, aby nastąpiło przeniesienie do strony, gdzie możesz wybrać dołączenie w Internecie lub pobranie aplikacji klasycznej. Jeśli masz już aplikację Teams, spotkanie zostanie otwarte w niej automatycznie.

Jeśli nie masz konta w usłudze Teams, a organizator zezwolił na nie, możesz użyć opcji wprowadzenia swojego imienia i nazwiska, aby dołączyć do spotkania jako gość. Jeśli masz konto usługi Teams, wybierz pozycję Zaloguj, aby dołączyć z dostępem do czatu spotkania i nie tylko. Następnie, w zależności od ustawień organizatora, możesz dołączyć do spotkania od razu lub przejść do poczekalni, gdzie osoby uczestniczące w spotkaniu będą mogły Cię wpuścić.

Dołączanie za pomocą kalendarza

Wybierz pozycję Kalendarz Przycisk Spotkania z lewej strony aplikacji, aby wyświetlić swoje spotkania. Znajdź żądane spotkanie, a następnie wybierz pozycję Dołącz.

Spotkanie z przyciskiem Dołącz

Jeśli jednak ktoś rozpoczął spotkanie, otrzymasz powiadomienie, za pomocą którego możesz dołączyć.

Dołączanie w kanale

Jeśli spotkanie odbywa się w kanale, zobaczysz zaproszenie do dołączenia, odpowiednią zawartość i kto jest na spotkaniu bezpośrednio w danym kanale. Po prostu wybierz pozycję Dołącz.

Spotkanie w kanale z przyciskiem Dołącz

Dołączanie za pomocą rozmowy

Jeśli spotkanie już się rozpoczęło, pojawi się ono na liście ostatnich czatów. Wybierz spotkanie na liście czatów, a następnie wybierz pozycję Dołącz u góry czatu.

Czat spotkania z przyciskiem Dołącz w nagłówku

Zadzwoń w

Jeśli nie możesz korzystać z aplikacji Teams ani zespołów w sieci Web, możesz przyłączyć się do spotkań, dzwoniąc pod numer telefonu. 

Jeśli w zaproszeniu na spotkanie znajduje się numer telefonu i identyfikator konferencji, po prostu wybierz numer do dołączenia.

Zaproszenie na spotkanie z numerami telefonów i identyfikatorem konferencji oraz linkiem do numerów lokalnych

Numer w zaproszeniu może nie być lokalny dla Ciebie. Wybierz pozycję numery lokalne , aby znaleźć taki, który jest.  

Dodawanie pokoju podczas dołączania

Podczas wybierania ustawień dźwięku i wideo możesz dodać pokój, aby móc korzystać z urządzeń dźwiękowych i wideo tego pokoju konferencyjnego. Urządzenie osobiste może nawet wykrywać pobliski pokój przy użyciu interfejsu Bluetooth. Jeśli tak się stanie, zobaczysz nazwę pokoju konferencyjnego i opcję Dołącz i dodaj ten pokój. Jeśli w pobliski pokój już został dołączony do spotkania, możesz wybrać pozycję Dołącz z wyłączonym dźwiękiem, aby uniknąć zakłócania spotkania.

Na ekranie dołączania inne opcje dołączania znajdują się w oknie podręcznym z informacją, że pokój zespołu Redmond jest w pobliżu z opcją dołączenia tego pokoju i dodania go

Jeśli Twoje urządzenie nie wykrywa pokoju w pobliżu, wybierz pozycję Dodaj pokój w obszarze Inne opcje dołączania i wyszukaj pokój, którego używasz.

Na ekranie dołączania w obszarze Inne opcje dołączania znajduje się opcja umożliwiająca dodanie pokoju

Istnieje wiele sposobów dołączania do spotkania w usłudze Teams z urządzenia przenośnego. 

W tym artykule

Omówienie

Docieranie do odbiorców za pomocą ogłoszeń

 Obejrzyj ten klip wideo, aby zapoznać się z krótkim przeglądem dołączania do spotkania w usłudze Teams na urządzeniu przenośnym.

Dołączanie za pomocą linku

W celu uzyskania najlepszych wyników spotkań w usłudze Teams na urządzeniach przenośnych, takich jak dźwięk, wideo i udostępnianie zawartości, musisz pobrać i zainstalować aplikację mobilną usługi Teams.

Jeśli masz aplikację, wybierz pozycję Dołącz do spotkania w usłudze Microsoft Teams w zaproszeniu na spotkanie, aby otworzyć aplikację i dołączyć do spotkania. Jeśli nie masz aplikacji, nastąpi przekierowanie do sklepu z aplikacjami, gdzie możesz ją pobrać.

Uwaga: Przed rozpoczęciem spotkania spróbuj pobrać aplikację. W zależności od połączenia internetowego może to potrwać około minuty lub dwóch.

Jeśli nie masz konta w usłudze Teams, wybierz pozycję Dołącz jako gość, a następnie wprowadź swoje imię i nazwisko w celu dołączenia do spotkania jako gość. Jeśli masz konto usługi Teams, wybierz pozycję Zaloguj się i dołącz, aby dołączyć z dostępem do czatu spotkania i nie tylko. W zależności od ustawień organizatora, możesz dołączyć do spotkania od razu lub przejść do poczekalni, gdzie ktoś inny będzie mógł Cię wpuścić.

Dołączanie za pomocą kalendarza

Wybierz pozycję Kalendarz Przycisk Spotkania u dołu aplikacji, aby wyświetlić swoje spotkania. Znajdź żądane spotkanie, a następnie wybierz pozycję Dołącz.

Aplikacja spotkań w usłudze Teams wyróżnia spotkanie, które właśnie ma miejsce i ma przycisk Dołącz.

Dołączanie za pomocą powiadomienia

Po rozpoczęciu spotkania w usłudze Teams zostanie wyświetlone powiadomienie, które poprowadzi Cię bezpośrednio do spotkania bez znajdowania go w kalendarzu. Po prostu naciśnij powiadomienie, aby dołączyć.

Powiadomienie dla urządzeń przenośnych, że rozpoczęto recenzję projektu z opcją dołączenia do spotkania za pośrednictwem usługi Teams.

Uwaga: Obecnie jest to dostępne tylko w systemie iOS. Wkrótce w systemie Android!

Dołączanie w kanale

Jeśli spotkanie odbywa się w kanale, zobaczysz zaproszenie do dołączenia, odpowiednią zawartość i organizatora bezpośrednio w danym kanale. Po prostu wybierz pozycję Dołącz.

Cotygodniowa synchronizacja projektu rozpoczęła się w kanale marketingowym zespołu Contoso. Ma przycisk Dołącz.

Dołączanie za pomocą rozmowy

Jeśli spotkanie lub czat spotkania już się rozpoczęły, pojawi się ono na liście ostatnich czatów. Wybierz spotkanie na liście czatów, a następnie wybierz pozycję Dołącz u góry czatu.

Wybieranie numerów telefonów

Niektóre spotkania umożliwiają dołączenie przez wybranie numeru telefonu, jeśli nie możesz korzystać z aplikacji Teams. 

Jeśli w zaproszeniu na spotkanie znajduje się numer telefonu, wybierz go, aby wybrać numer i identyfikator konferencji. Po nawiązaniu połączenia wybierz numer 1, aby dołączyć do spotkania.

Jeśli zobaczysz numer w zaproszeniu, ale nie jest on lokalny, wybierz pozycję numery lokalne , aby znaleźć odpowiedni program.

Dołączanie na wielu urządzeniach

Dołącz do spotkania, używając więcej niż jednego urządzenia, aby uzyskać więcej opcji współpracy i udostępniania zawartości. Jeśli uczestniczysz już w spotkaniu na komputerze przenośnym, możesz na przykład dołączyć na swoim telefonie, a także udostępniać wideo na żywo, kontrolować prezentację za pomocą telefonu i nie tylko. 

Uwaga: Zobacz Udostępnianie zawartości na spotkaniu, aby uzyskać więcej informacji na temat używania telefonu jako urządzenia pomocniczego.

Po dołączeniu do spotkania na jednym urządzeniu otwórz aplikację Teams na swoim telefonie komórkowym. (Upewnij się, że oba urządzenia są zalogowane do tego samego konta usługi Teams).

W górnej części ekranu urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony komunikat z opcją dołączenia do spotkania na tym urządzeniu. Naciśnij pozycję Dołącz, aby udostępnić zawartość ze swojego telefonu innym osobom na spotkaniu. 

Transparent w aplikacji Teams z informacją o tym, że zbliża się cotygodniowe spotkanie projektowe we wtorek, oraz z opcją dołączenia do spotkania z urządzenia przenośnego.

Jeśli dołączysz w ten sposób, wyciszymy głośnik i mikrofon Twojego telefonu, aby zapobiec powstaniu efektu echa.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×