Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby dołączyć do spotkania w programie Skype dla firm, w większości przypadków wystarczy wybrać link do spotkania w kalendarzu i nacisnąć Enter. Czasami jednak konieczne jest dołączenie w inny sposób. Aby dołączyć do spotkania bezpośrednio z programu Skype dla firm, użyj klawiatury i Narratora, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania online

Widok Spotkania w Skypie zawiera listę spotkań w danym dniu. Na karcie Spotkania możesz też bezpośrednio dołączać do spotkań na Skypie.

Porada: Gdy Narrator działa, inne źródła dźwięku są domyślnie ściszane. Oznacza to, że rozmowy i spotkania programu Skype dla firm mogą być słabo słyszalne. W celu wyłączenia tej opcji naciśnij klawisze logo Windows+I, aby otworzyć ustawienia systemu Windows, a następnie wpisz Narrator w polu wyszukiwania i naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Ustawienia Narratora”. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Włączone, przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator, przełącznik”. Za pomocą spacji możesz włączać i wyłączać to ustawienie.

 1. W głównym oknie programu Skype dla firm Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Kontakty", "konwersacje", "pokoje czatów" (dostępne tylko dla kilku Skype dla firm kont), "telefon" lub "spotkania". W zależności od aktualnie wybranej karty będziesz słyszeć następujące komunikaty: „Kontakty”, „Konwersacje”, „Pokoje rozmów” (karta dostępna tylko w przypadku niektórych kont programu Skype dla firm), „Telefon” i „Spotkania”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowo „Spotkania”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta karta Spotkania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowo „Dzisiaj”. Aby przełączać się między pozycjami listy spotkań na dany dzień, naciskaj strzałkę w dół. Za każdym naciśnięciem zostanie odczytana godzina i temat wybranego spotkania.

 4. Aby dołączyć do aktualnie wybranego spotkania, naciśnij klawisz Enter.

 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe Dołączanie do części audio spotkania, wybierz preferowaną opcję połączenia dźwiękowego i naciśnij klawisz Enter.

 6. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, twój mikrofon może zostać automatycznie wyciszony po dołączeniu do spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze logo Windows+F4 lub naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz przycisk Wyłącz wyciszenie, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. W trakcie spotkania dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, naciśnij klawisze Ctrl+W, a następnie wpisz wiadomość. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby rozpocząć połączenie wideo, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter.

  • Aby wyciszyć głośnik, naciśnij klawisz logo Windows+F4.

  • Aby dodać uczestników, naciśnij Alt+V. Zostanie otwarte okno Zapraszanie przy użyciu nazwiska lub numeru telefonu. Wpisz kontakt i naciśnij klawisz Enter.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+D. Usłyszysz słowa „Skype call out (Rozmowa wychodząca na Skypie)”.

  • Aby udostępnić zawartość, na przykład ekran lub slajdy programu PowerPoint, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Udostępnianie zawartości, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład zacząć nagrywać rozmowę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Opuszczanie spotkania online

 1. Aby opuścić spotkanie online, naciśnij klawisze Alt+Q. Zostanie otwarte okno dialogowe Jaka była jakość połączenia?. Aby je zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

 2. Fokus zostanie przeniesiony na okno Konwersacja. Jeśli chcesz ponownie dołączyć do spotkania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Ponownie dołącz do spotkania na Skypie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie zamierzasz ponownie dołączać do spotkania, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno Konwersacja.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Korzystanie z ułatwień dostępu podczas spotkania w Skypie dla firm

Używanie programu Skype dla firm dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Mac OS, aby dołączyć do spotkania online

Uwagi: 

W tym temacie

Dołączanie do spotkania z widoku Spotkania

Widok Spotkania Skype‘a pozwala wyświetlić listę spotkań w nadchodzącym dniu. W widoku Spotkania można nawet bezpośrednio dołączać do spotkań Skype‘a, jeśli dane spotkanie zostało skonfigurowane przez osobę z twojej firmy.

Porada: Jeśli przy ostatnim korzystaniu z aplikacji Skype dla firm dla komputerów Mac nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się.

 1. Aby włączyć funkcję VoiceOver, naciśnij klawisze Command+F5.

 2. Aby otworzyć główną grupę nawigacji, w oknie głównym programu Skype dla firm dla komputerów Mac naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+strzałka w dół.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Spotkania, wybrane, przycisk przełączania”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "spotkania, tabela", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo, aby poruszać się po liście spotkań. Usłyszysz każdy termin spotkania i wybierz go.

 5. Aby dołączyć do aktualnie wybranego spotkania, naciśnij spację.

Porada: Twój mikrofon może zostać automatycznie wyciszony po dołączeniu do spotkania. Aby wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Wyciszono, wyłącz wyciszenie, przycisk”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+spacja.

Opuszczanie spotkania online

Aby szybko opuścić spotkanie, naciśnij klawisze Command+W.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używając aplikacji Skype dla firm z funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie iOS, możesz dołączyć do spotkania online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Elementy interfejsu użytkownika widoczne w programie Skype dla firm różnią się w zależności od typu spotkania.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm i zaloguj się w razie potrzeby.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Spotkania”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 3. Na liście Spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć. VoiceOver odczyta szczegóły spotkania oraz informację, czy jest to spotkanie programu Skype. Dwukrotnie dotknij ekranu. Zostanie otwarte okno szczegółów Spotkania. Usłyszysz komunikat „Spotkania, przycisk Wstecz”.

  Porada: Jeśli chcesz otworzyć kalendarz programu Program Outlook, aby znaleźć spotkanie, szybko przesuwaj w prawo na liście Spotkania, aż usłyszysz komunikat „przycisk Otwórz kalendarz”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Wskazówki na temat odczytywania zaproszeń na spotkania można znaleźć w sekcji Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w kalendarzu programu Outlook.

 4. W oknie szczegółów Spotkanie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu. Dołączysz do spotkania, a fokus zostanie umieszczony na jego ekranie.

 5. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, po dołączeniu do spotkania twój mikrofon zostanie automatycznie wyciszony. Aby włączyć mikrofon, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczone, przycisk Rozmowa wyciszona”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

 6. W trakcie spotkania na jego ekranie dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pokaż czat”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  • Aby uruchomić wideo, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Wideo jest wyłączone”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  • Aby wyciszyć głośnik, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat„Zaznaczone, Głośnik telefonu jest wyłączony”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  • Aby dodać uczestników, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dodaj”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Klawiatura”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład w celu wyświetlenia prezentacji programu PowerPoint (jeśli jesteś prezenterem podczas spotkania), szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji” i dwukrotnie dotknij ekranu. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Opuszczanie spotkania

 1. Aby opuścić spotkanie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo na ekranie spotkania, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Rozłącz się”, a dwukrotnie dotknij ekranu. Fokus zostanie umieszczony na ekranie czatu spotkania.

 2. Aby wrócić do listy Spotkania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstecz”, a następnie dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Skype dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używanie aplikacji Skype dla firm dla Androida z TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Android, aby dołączyć do spotkania online

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dołączanie do spotkania online

 1. Otwórz aplikację Skype dla firm dla Androida i zaloguj się w razie potrzeby.

  Porada: Jeśli po ostatnim skorzystaniu z aplikacji Skype dla firm nie wylogowano się z niej, aplikacja zostanie otwarta bez monitu o zalogowanie się. Aby uzyskać pomoc dotyczącą logowania się, zobacz sekcję Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyświetl listę spotkań”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Na liście Spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć. TalkBack odczyta szczegóły spotkania oraz informację, że jest to spotkanie online. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno szczegółów spotkania. Usłyszysz słowa „Skype dla firm”.

  Porada: Jeśli chcesz otworzyć kalendarz programu Program Outlook, aby znaleźć spotkanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz kalendarz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. W kalendarzu szybko przesuń jednym palcem w dół, aż usłyszysz nazwę spotkania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wskazówki na temat odczytywania zaproszeń na spotkania można znaleźć w sekcji Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w kalendarzu programu Outlook.

 4. W oknie szczegółów spotkania szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz słowa „Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz słowa „Skype dla firm”. Udało ci się dołączyć do spotkania.

 5. Jeśli nie jesteś organizatorem spotkania, po dołączeniu do spotkania twój mikrofon zostanie automatycznie wyciszony. Aby włączyć mikrofon, przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz słowa „Zaznaczone, włączono wyciszenie dźwięku, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. W trakcie spotkania dostępne są następujące opcje:

  • Aby rozpocząć czat, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Czat, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uruchomić wideo, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Niezaznaczone, podgląd wideo jest wyłączony, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyciszyć głośnik, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Zaznaczone, głośnik, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać uczestników, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Dodaj uczestników, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do klawiatury numerycznej i poczty głosowej, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Wyświetl klawiaturę numeryczną i pocztę głosową, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, na przykład w celu wyświetlenia prezentacji programu PowerPoint lub zawieszenia połączenia, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz słowa „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Opuszczanie spotkania online

 1. Aby opuścić spotkanie, przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz słowa „Zakończ rozmowę, przycisk”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz słowa „Rozmowa zakończona”. Fokus wróci do ekranu konwersacji.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×