Dołączanie do spotkania programu Lync bądź do połączenia konferencyjnego audio lub wideo

Korzystając z aplikacji Lync dla tabletu iPad, możesz dołączyć do spotkania programu Lync na kilka sposobów. Po dołączeniu będziesz słyszeć dźwięk spotkania, oglądać obraz wideo innych uczestników (jeśli używają wideo) i wyświetlać wszelką udostępnianą zawartość spotkania. Możesz też szybko ponownie dołączyć do spotkania lub wznowić wcześniejszą konwersację z osobami, które w niej uczestniczyły. Do spotkania programu Lync można również dołączyć na tablecie iPad bez logowania do programu Lync, a nawet bez konta programu Lync.

Obejrzyj wprowadzenie do korzystania z aplikacji Lync na tablecie iPad

Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak w aplikacji Lync można wymieniać wiadomości błyskawiczne, dzwonić i dołączać do spotkań na tablecie iPad.

Przeczytaj informacje o dołączaniu do spotkań i wykonywaniu innych czynności w aplikacji Lync

Dołączanie do spotkania bądź do połączenia konferencyjnego audio lub wideo

 1. Aby dołączyć do spotkania programu Lync, naciśnij czwartą ikonę po lewej stronie w celu wyświetlenia ekranu Spotkania.

 2. Na ekranie Spotkania wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij pozycję Dołącz do spotkania.

 3. W zależności od sposobu skonfigurowania opcji połączeń VoIP zostanie wykonana jedna z następujących akcji:

 • Zostanie nawiązane połączenie VoIP z częścią audio lub wideo spotkania przy użyciu sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępne połączenie z tą siecią) lub planu taryfowego obejmującego usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

 • Program Lync nawiąże połączenie z Twoim telefonem komórkowym — aby dołączyć do spotkania, musisz zaakceptować połączenie programu Lync. Ta akcja jest wykonywana jedynie w przypadku, gdy opcje połączeń audio lub wideo są ustawione w pozycji WŁ., a Twoje urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Dołączanie do spotkania programu Lync lub połączenia konferencyjnego przez telefon

Do spotkania możesz także dołączyć, dzwoniąc z dowolnego telefonu pod jeden z numerów z obszaru Dołącz z telefonu wymienionych w zaproszeniu na spotkanie. Lista odpowiednich numerów jest umieszczona u dołu wezwania na spotkanie.

Po nawiązaniu połączenia Twój numer telefonu zostanie wyświetlony w wykazie uczestników spotkania.

Oczekiwanie w poczekalni spotkania

Poczekalnia spotkania to obszar oczekiwania w trybie online. Osoba prowadząca spotkanie może kontrolować dostęp do spotkania i wpuszczać na nie osoby, które nie mają poświadczeń odpowiednich do uczestnictwa w danym spotkaniu.

Jeśli osoba prowadząca spotkanie włączyła poczekalnię spotkania, musisz zaczekać na wpuszczenie na spotkanie przez osobę prowadzącą. W przypadku oczekiwania w poczekalni nie przechodź do innej aplikacji — jeśli to zrobisz, Twoje żądanie dołączenia do spotkania zostanie anulowane.

Dołączanie do spotkania programu Lync przez osoby, które nie są użytkownikami programu Lync lub nie są zalogowane do tego programu

Do spotkania programu Lync można dołączyć na tablecie iPad bez logowania do programu Lync, a nawet bez konta programu Lync. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Zainstaluj aplikację Lync 2013 (ze sklepu App Store dla tabletu iPad) przed spotkaniem. (Jeśli nie zainstalujesz aplikacji Lync wcześniej, monit o wykonanie tej czynności zostanie wyświetlony przy próbie dołączenia do spotkania.)

 2. Nie loguj się do aplikacji Lync.

 3. Gdy naciśniesz link do spotkania na urządzeniu przenośnym, zostanie wyświetlony monit programu Lync o dołączenie do spotkania.

 4. Naciśnij pozycję Zaloguj jako gość.

Po wprowadzeniu nazwy nastąpi wpuszczenie Cię do okna konwersacji dla spotkania (lub do poczekalni, jeśli lider spotkania postanowił używać tej funkcji).

Oto kilka rzeczy, które może robić i których nie może robić gość spotkania, jeśli nie jest zalogowany do programu Lync:

Można...

 • otwierać ekran ustawień spotkania i zmieniać ustawienia w celu korzystania z połączeń wideo i treści spotkani za pomocą sieci Wi-Fi oraz w celu pracy w trybie telefonu tekstowego (TTY).

 • wyświetlać wykaz uczestników spotkania oraz przeglądać nazwiska i tytuły innych uczestników.

 • awansować na osobę prowadzącą i mieć takie same możliwości osoby prowadzącej z wykazu jak inni.

Nie można...

 • przechodzić do żadnych ekranów programu Lync innych niż ekran rozmowy podczas spotkania oraz ekran ustawień spotkania.

 • otwierać wizytówki z wykazu.

 • wyświetlać zdjęć kontaktów w wykazie lub obszarze aktywnego prezentera.

Dodawanie osoby do połączenia

Aby dodać kogoś innego do połączenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na ekranie Konwersacje naciśnij ikonę Więcej, naciśnij pozycję Zaproś, a następnie naciśnij kontakt, który chcesz dodać do połączenia.

 • Na liście Uczestnicy naciśnij ikonę Dodaj (+) (w prawym górnym rogu ekranu), znajdź kontakt, naciśnij jego nazwę (nazwisko), a następnie naciśnij pozycję Połączenie programu Lync lub naciśnij ikonę Telefon. Program Lync zadzwoni do odpowiedniej osoby i doda ją do konwersacji.

Ponowne dołączanie do spotkania

Jeśli musisz tymczasowo opuścić spotkanie programu Lync lub z jakiegoś powodu rozłączysz się z nim, możesz do niego ponownie dołączyć, klikając przycisk Dołącz ponownie w powiadomieniu lub na ekranie Konwersacje.

Uwaga:  Jeśli w momencie rozłączenia nie używasz aplikacji Lync, możesz zobaczyć powiadomienie o rozłączeniu, ale musisz wrócić do aplikacji Lync, aby nacisnąć pozycję Dołącz ponownie.

Wznawianie konwersacji

Aby wznowić konwersację w miejscu, w którym została przerwana, naciśnij ikonę Rozmowy z lewej strony ekranu programu Lync, przewiń listę, aż znajdziesz konwersację, którą chcesz wznowić, i naciśnij jej pozycję. Gdy wyślesz wiadomość błyskawiczną do uczestników lub do nich zadzwonisz, program Lync wyśle nowe zaproszenie do wszystkich, którzy brali udział w pierwotnej konwersacji, i dołączy do wiadomości historię tej konwersacji.

Zawartość pokrewna

Co można zrobić na spotkaniu audio lub wideo

Wyświetlanie zawartości spotkania

Program Lync na tablecie iPad — często zadawane pytania

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×